Wykorzystaj możliwości danych

Łącz się z setkami źródeł danych i wizualizuj dane za pomocą pulpitów i raportów na żywo. Następnie udostępniaj szczegółowe informacje w swojej organizacji, aby pomóc przekształcić je w inteligentne działanie.

Rozpocznij już teraz z 60-dniową wersją próbną usługi Power BI Pro.

Wypróbuj bezpłatnie 
Obejrzyj pokaz 

Stwórz kulturę danych

Pomagaj we współpracy użytkownikom należącym do dowolnej roli. Twórz raporty ze współpracownikami i udostępniaj szczegółowe informacje innym użytkownikom usługi Power BI Pro w organizacji.

Wykorzystaj inne możliwości dzięki rodzinie produktów firmy Microsoft

Łatwe wdrażanie i szybkie dołączanie zespołu. Usługę Power BI Pro można zintegrować z już używanymi rozwiązaniami firmy Microsoft, takimi jak usługa Office 365 oraz programy SharePoint, Excel i Teams.

Publikuj i korzystaj z zawartości w dowolnym miejscu

Dystrybuuj szczegółowe informacji w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu, za pomocą kilku kliknięć.  Kiedy nadejdzie czas na skalowanie, dodaj elastyczność dzięki usłudze Power BI Premium.

Bezpieczny nadzór

Zarządzaj dostępem użytkowników i zabezpieczeniami z jednego centralnego miejsca. Koniec z oddzielnymi rozwiązaniami analizy biznesowej rozproszonymi między różnym zespołami w organizacji.

Rozpocznij pracę z usługą Power BI Pro

Wypróbuj bezpłatnie 

Wprowadź usługę Power BI w swoim przedsiębiorstwie

Zobacz, jak wdrożyć i skalować analizę biznesową oraz zarządzać nią dla organizacji.

Dowiedz się więcej