Udostępnianie istotnych analiz o jeszcze istotniejszym wpływie

Utwórz kulturę opartą na danych w całej organizacji. Łatwo udostępniaj interaktywne wizualizacje danych i współpracuj nad nimi przy użyciu usługi Power BI Pro, aby samodzielnie uzyskiwać analizy.

Power B I Pro

Współpraca oparta na danych

Udostępniaj zaawansowane wizualizacje danych, które pomagają w podejmowaniu decyzji na podstawie faktów, a nie intuicji.

Dystrybuuj wnioski do członków zespołu wewnątrz organizacji i poza nią, dostosowując uprawnienia zgodnie z potrzebami.

Uzyskuj dostęp do wizualizacji w podróży przy użyciu aplikacji Power BI dla urządzeń przenośnych, aby w dowolnym miejscu podejmować decyzje oparte na danych.

Usprawnij współpracę dzięki komentarzom zespołu i bądź na bieżąco dzięki subskrypcjom zawartości i alertom aktualizacji.

Szybkie odkrywanie analiz

  • Łatwo eksploruj dane przy użyciu konwersacyjnego języka i uzyskuj znaczące odpowiedzi na pytania dotyczące danych zadawane własnymi słowami.
  • Uzyskuj błyskawiczne analizy z ulubionych aplikacji przy użyciu wstępnie utworzonych szablonów wizualizacji danych i raportów.
  • Przypinaj najważniejszą zawartość, aby mieć priorytetowe analizy pod ręką, i upewnij się, że inne osoby zobaczą cenne analizy, promując je przy użyciu narzędzi administracyjnych.
Obraz przedstawiający Microsoft Teams

Lepsze efekty pracy dzięki znanym narzędziom

  • Szybko uzyskuj potrzebne odpowiedzi, korzystając z już posiadanych umiejętności — niezależnie od tego, czy masz największe doświadczenie w korzystaniu z innych narzędzi do analizy biznesowej, programu Excel, czy platformy Azure.
  • Zwiększ wpływ analiz, udostępniając je innym członkom zespołu w narzędziach, których używają codziennie, np. Microsoft Teams, Dynamics 365 i Microsoft Power Platform.
  • Zachęcaj do eksplorowania danych i udostępniania analiz dzięki intuicyjnemu, znajomemu środowisku, które wygląda i działa tak, jak inne technologie Microsoft już używane przez zespoły.
Obraz przedstawiający portal administracyjny usługi Power B I

Bezpieczne zarządzanie danymi

  • Pomóż zapobiec utracie danych dzięki centralnie zarządzanej, specyficznej dla roli ochronie danych i zabezpieczeniom na poziomie wiersza.
  • Spełniaj wymogi lokalnych przepisów dotyczących świadczenia usług, przechowywania danych, dostępu i kontroli przy użyciu chmur krajowych.
  • Chroń dane w sposób zgodny ze standardami zgodności i certyfikatami Twojej branży.

Zobacz, co mówią niezależne firmy badawcze

Logo firmy Gartner

Firma Gartner po raz trzynasty z rzędu uznaje Microsoft za lidera w raporcie Gartner Magic Quadrant dotyczącym platform analityki i analizy biznesowej za 2020 r.

Forrester – logo

Przeczytaj raport dotyczący łącznego wpływu ekonomicznego programu Microsoft Power BI i dowiedz się, w jaki sposób organizacje uzyskały 366-procentowy zwrot z inwestycji.

Zacznij korzystać z aplikacji Power BI Pro