Udostępnianie istotnych analiz o jeszcze istotniejszym wpływie

Utwórz kulturę opartą na danych w całej organizacji. Łatwo udostępniaj interaktywne wizualizacje danych i współpracuj nad nimi przy użyciu usługi Power BI Pro, aby samodzielnie uzyskiwać analizy.

Power B I Pro

Współpraca oparta na danych

Udostępniaj zaawansowane wizualizacje danych, które pomagają w podejmowaniu decyzji na podstawie faktów, a nie intuicji.

Dystrybuuj wnioski do członków zespołu wewnątrz organizacji i poza nią, dostosowując uprawnienia zgodnie z potrzebami.

Uzyskuj dostęp do wizualizacji w terenie, korzystając z aplikacji Power BI dla urządzeń przenośnych w celu podejmowania z dowolnego miejsca decyzji opartych na danych.

Usprawnij współpracę dzięki komentarzom zespołu i bądź na bieżąco dzięki subskrypcjom zawartości i alertom aktualizacji.

Szybkie odkrywanie analiz

  • Łatwo eksploruj dane przy użyciu konwersacyjnego języka i uzyskuj znaczące odpowiedzi na pytania dotyczące danych zadawane własnymi słowami.
  • Uzyskuj błyskawiczne analizy z ulubionych aplikacji przy użyciu wstępnie utworzonych szablonów wizualizacji danych i raportów.
  • Przypinaj najważniejszą zawartość, aby mieć priorytetowe analizy pod ręką, i upewnij się, że inne osoby zobaczą cenne analizy, promując je przy użyciu narzędzi administracyjnych.
Obraz przedstawiający Microsoft Teams

Lepsze efekty pracy dzięki znanym narzędziom

  • Szybko uzyskuj potrzebne odpowiedzi, korzystając z już posiadanych umiejętności — niezależnie od tego, czy masz największe doświadczenie w korzystaniu z innych narzędzi do analizy biznesowej, programu Excel, czy platformy Azure.
  • Zwiększ wpływ analiz, udostępniając je innym członkom zespołu w narzędziach, których używają codziennie, np. Microsoft Teams, Dynamics 365 i Microsoft Power Platform.
  • Zachęcaj do eksplorowania danych i udostępniania analiz dzięki intuicyjnemu, znajomemu środowisku, które wygląda i działa tak, jak inne technologie Microsoft już używane przez zespoły.
Obraz przedstawiający portal administracyjny usługi Power B I

Bezpieczne zarządzanie danymi

  • Pomóż zapobiec utracie danych dzięki centralnie zarządzanej, specyficznej dla roli ochronie danych i zabezpieczeniom na poziomie wiersza.
  • Spełniaj wymogi lokalnych przepisów dotyczących dostarczania usług, miejsca przechowywania danych oraz dostępu do nich i ich kontroli, korzystając z chmur krajowych.
  • Chroń dane w sposób zgodny ze standardami zgodności i certyfikatami Twojej branży.

Zobacz, co mówią niezależne firmy badawcze

Logo firmy Gartner

Microsoft uznano za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms z marca 2022 r.

Forrester – logo

Dowiedz się, jak firmy zwiększyły przychody, poprawiły produktywność i uzyskały oszczędności, z badania The Total Economic Impact™ of Microsoft Power BI przeprowadzonego na zlecenie przez firmę Forrester Consulting.

Zacznij korzystać z aplikacji Power BI Pro