Plan usługi Microsoft Power BI

Nieustannie opracowujemy nowe możliwości, aby umożliwić Twoją transformację cyfrową. Publiczny plan produktu Power BI zawiera informacje o możliwościach, które będą dostępne w następnych aktualizacjach produktów.

Priorytety planu

Usługa Power BI ułatwia organizacjom pobieranie szczegółowych informacji z danych transakcyjnych i obserwacyjnych. Pomaga organizacjom stworzyć kulturę danych, w której pracownicy mogą podejmować decyzje w oparciu o fakty, a nie opinie. Inwestujemy w cztery najważniejsze obszary związane z kulturą danych: ujednolicona platforma analizy biznesowej dla przedsiębiorstw, analiza danych big data i wszechobecna sztuczna inteligencja na potrzeby analizy biznesowej.

Samodzielna analiza dla każdego

Aby można było stworzyć kulturę danych, wszyscy w organizacji muszą mieć możliwość pracy z danymi. Analiza biznesowa z zasady polega na współpracy. Inwestujemy w proste, intuicyjne środowiska, które są ściśle zintegrowane z usługą Office 365. Uzyskuj comiesięczne aktualizacje, które obejmują nawigację, usprawnione wyświetlanie i współpracę użytkowników, aby ułatwić eksplorowanie, znajdowanie i udostępnianie szczegółowych informacji. Możesz też korzystać z zaawansowanych możliwości tworzenia od zmienionych kontrolek formatowania po narzędzia do dostosowywania wydajności.

Ujednolicona platforma analizy biznesowej dla przedsiębiorstw

Zapewnij swojej organizacji możliwość utworzenia globalnej, zarządzanej, skalowalnej, bezpiecznej i ujednoliconej platformy analizy biznesowej, która spełnia wymagania samodzielnej i centralnej analizy biznesowej. Przejdź na nowoczesną, zgodną platformę, która może być podstawowym rozwiązaniem do analizy biznesowej, obejmującą kluczowe aktualizacje dla przedsiębiorstw w zakresie modeli semantycznych klasy korporacyjnej i raportowania na skalę globalną.

Analiza danych big data za pomocą usług danych platformy Azure

Wraz z wykładniczym wzrostem ilości i złożoności danych warto zainwestować w rozwiązanie do analiz, które jest łatwe w użyciu oraz działa szybko i bezpiecznie, dzięki czemu można wyodrębniać z danych krytyczne szczegółowe informacje i podejmować szybkie działania w celu zachowania przewagi nad konkurencją. Dzięki naszej inwestycji w analizy w skali petabajtów usługa Power BI i platforma Azure stanowią niezrównane połączenie.

Wszechobecna sztuczna inteligencja w analizie biznesowej

Ułatw pracownikom eksplorowanie danych, automatyczne znajdowanie wzorców, poznanie znaczenia danych i przewidywanie przyszłych wyników w celu poprawy wyników biznesowych. Nowe możliwości sztucznej inteligencji — po raz pierwszy wprowadzone na platformie Azure, a teraz dostępne w usłudze Power BI — nie wymagają pisania kodu, dzięki czemu wszyscy użytkownicy usługi Power BI mogą zobaczyć w danych ukryte szczegółowe informacje z możliwością podejmowania działań i uzyskiwać lepsze wyniki biznesowe.

Szczegóły i osi czasu

Plan wydania pokazuje nasze nieustanne starania mające na celu udostępnianie nowych możliwości oraz zawiera wczesne informacje o zbliżających się wydaniach. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami .

Dowiedz się więcej na temat naszych planów dotyczących produktów

Microsoft Power Platform

Dynamics 365

Plany dotyczące produktów będą wkrótce dostępne

Microsoft Power Platform

Dynamics 365

Plan usługi Microsoft Power BI

Produkt lub funkcje w wersji wstępnej mogą zostać znacząco zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten harmonogram działania reprezentuje widok produktu i nie świadczy o końcowym licencjonowaniu poszczególnych funkcji. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych lub domniemanych, w odniesieniu do podanych tutaj informacji.

Explore more

Udostępnianie swoich pomysłów

Prześlij teraz

Komunikacja, wiedza i zaangażowanie w społeczności

Dołącz