Plan usługi Microsoft Power BI

Nieustannie opracowujemy nowe możliwości, aby umożliwić Twoją transformację cyfrową. Publiczny plan produktu Power BI zawiera informacje o możliwościach, które będą dostępne w następnych aktualizacjach produktów.

Plan usługi Microsoft Power BI

Nieustannie opracowujemy nowe możliwości, aby umożliwić Twoją transformację cyfrową. Publiczny plan produktu Power BI zawiera informacje o możliwościach, które będą dostępne w następnych aktualizacjach produktów.

Priorytety planu

Usługa Power BI ułatwia organizacjom pobieranie szczegółowych informacji z danych transakcyjnych i obserwacyjnych. Pomaga organizacjom stworzyć kulturę danych, w której pracownicy mogą podejmować decyzje w oparciu o fakty, a nie opinie. Inwestujemy w cztery najważniejsze obszary związane z kulturą danych: ujednolicona platforma analizy biznesowej dla przedsiębiorstw, analiza danych big data i wszechobecna sztuczna inteligencja na potrzeby analizy biznesowej.

Aby można było stworzyć kulturę danych, wszyscy w organizacji muszą mieć możliwość pracy z danymi. Analiza biznesowa z zasady polega na współpracy. Inwestujemy w proste, intuicyjne środowiska, które są ściśle zintegrowane z usługą Office 365. Uzyskuj comiesięczne aktualizacje, które obejmują nawigację, usprawnione wyświetlanie i współpracę użytkowników, aby ułatwić eksplorowanie, znajdowanie i udostępnianie szczegółowych informacji. Możesz też korzystać z zaawansowanych możliwości tworzenia od zmienionych kontrolek formatowania po narzędzia do dostosowywania wydajności.

Zapewnij swojej organizacji możliwość utworzenia globalnej, zarządzanej, skalowalnej, bezpiecznej i ujednoliconej platformy analizy biznesowej, która spełnia wymagania samodzielnej i centralnej analizy biznesowej. Przejdź na nowoczesną, zgodną platformę, która może być podstawowym rozwiązaniem do analizy biznesowej, obejmującą kluczowe aktualizacje dla przedsiębiorstw w zakresie modeli semantycznych klasy korporacyjnej i raportowania na skalę globalną.

Wraz z wykładniczym wzrostem ilości i złożoności danych warto zainwestować w rozwiązanie do analiz, które jest łatwe w użyciu oraz działa szybko i bezpiecznie, dzięki czemu można wyodrębniać z danych krytyczne szczegółowe informacje i podejmować szybkie działania w celu zachowania przewagi nad konkurencją. Dzięki naszej inwestycji w analizy w skali petabajtów usługa Power BI i platforma Azure stanowią niezrównane połączenie.

Ułatw pracownikom eksplorowanie danych, automatyczne znajdowanie wzorców, poznanie znaczenia danych i przewidywanie przyszłych wyników w celu poprawy wyników biznesowych. Nowe możliwości sztucznej inteligencji — po raz pierwszy wprowadzone na platformie Azure, a teraz dostępne w usłudze Power BI — nie wymagają pisania kodu, dzięki czemu wszyscy użytkownicy usługi Power BI mogą zobaczyć w danych ukryte szczegółowe informacje z możliwością podejmowania działań i uzyskiwać lepsze wyniki biznesowe.

Szczegóły i osi czasu

Plan wydania pokazuje nasze nieustanne starania mające na celu udostępnianie nowych możliwości oraz zawiera wczesne informacje o zbliżających się wydaniach. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami .


Dowiedz się więcej na temat naszych planów dotyczących produktów

Plan usługi Microsoft Power BI

Produkt lub funkcje w wersji wstępnej mogą zostać znacząco zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten harmonogram działania reprezentuje widok produktu i nie świadczy o końcowym licencjonowaniu poszczególnych funkcji. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych lub domniemanych, w odniesieniu do podanych tutaj informacji.

D365_Monoline_Navy_Icons

Udostępnianie swoich pomysłów

Komunikacja, wiedza i zaangażowanie w społeczności