Plan dla usługi Microsoft Power BI

Nieustannie opracowujemy nowe możliwości, aby umożliwić Twoją transformację cyfrową. Publiczny plan dotyczący produktów zawiera informacje o tym, co będzie dostępne w następnych aktualizacjach produktów.

Priorytety planu

Ujednolicona platforma dla samoobsługowych i korporacyjnych rozwiązań analizy biznesowej:

Aby umożliwić organizacjom utworzenie ujednoliconej, skalowalnej, zarządzanej, nadzorowanej i bezpiecznej platformy analizy biznesowej.

Elastyczne, samoobsługowe przygotowywanie danych big data na platformie Azure:

Aby ułatwić współpracę i możliwość ponownego wykorzystania danych między analitykami biznesowymi, inżynierami danych i analitykami danych.

Wszechobecne zastosowanie sztucznej inteligencji:

Aby ułatwić użytkownikom biznesowym określenie, co naprawdę jest ważne, dzięki automatycznemu odkrywaniu szczegółowych informacji i wniosków oraz identyfikowaniu czynników napędowych.

Szczegóły i oś czasu planu działania

Przedstawione poniżej nowe możliwości, jakie pojawią się w najbliższym czasie, pokazują naszą dbałość o realizację priorytetów planu. Bądź z nami w kontakcie, aby dowiedzieć się o wszystkich możliwościach zaplanowanych w następnych ważnych aktualizacjach.

Informacje o wersji

Publiczna wersja zapoznawcza:

Ogólna dostępność:

Następne 12 miesięcy
Power BI
Możliwość Dostępność
Ulepszone środowisko użytkownika z nowymi funkcjami wyświetlania, nawigacji i współpracy obejmującymi m.in. zakładki, komentarze i wyszukiwanie
Bardziej zaawansowane kontrolki tworzenia w programie Power BI Desktop umożliwiające formatowanie, filtrowanie użytkowników i nawigację między raportami
Porady dotyczące optymalizacji i profilowania wydajności raportów dla autorów raportów w programie Power BI Desktop
Raporty podzielone na strony i rozpowszechnianie raportów przedsiębiorstwa w formie wydruków lub plików PDF albo zgodnie z harmonogramem w ramach subskrypcji wiadomości e-mail
Używanie usługi Power BI jako skalowalnego modelu semantycznego przedsiębiorstwa, łącznie z obsługą standardu XML/A
Nowe funkcje zarządzania samoobsługową analizą biznesową w skali przedsiębiorstwa, łącznie z certyfikowanymi udostępnionymi zestawami danych
Samoobsługowe przygotowywanie danych za pomocą przepływów danych ułatwiających współpracę między analitykami, inżynierami danych i osobami przetwarzającymi dane
Obsługa danych na dużą skalę z wykorzystaniem przepływów danych
Intuicyjne środowisko wizualne użytkownika do zarządzania złożonymi projektami ETL za pomocą przepływów danych
Integracja platformy Azure za pomocą formatu Common Data Model (CDM) w usłudze Azure Data Lake Storage
Analiza biznesowa oparta na sztucznej inteligencji ułatwiająca użytkownikom biznesowym odnajdywania ważnych i przydatnych szczegółowych informacji
Włączanie konwersacyjnej analizy biznesowej w języku naturalnym za pomocą rozszerzonych pytań i odpowiedzi
Uwidacznianie usług Azure Cognitive Services jako funkcji Power Query na potrzeby analizy tekstu i obrazów
Umożliwianie analitykom odkrywania i używania gotowych funkcji uczenia maszynowego platformy Azure w dodatku Power Query online
Środowiska umożliwiające tworzenie aplikacji usługi Power BI, które można wdrażać w innych dzierżawach usługi Power BI
Uwierzytelnianie za pomocą jednostki usługi Azure Active Directory podczas osadzania usługi Power BI
Ulepszone wdrażanie zestawów danych usługi Power BI Embedded dzięki możliwości klonowania zestawów danych i powiązaniom dynamicznym
Następne 12 miesięcy
Power BI
Ulepszone środowisko użytkownika z nowymi funkcjami wyświetlania, nawigacji i współpracy obejmującymi m.in. zakładki, komentarze i wyszukiwanie
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Bardziej zaawansowane kontrolki tworzenia w programie Power BI Desktop umożliwiające formatowanie, filtrowanie użytkowników i nawigację między raportami
Informacje o wersji 
Publiczna wersja zapoznawcza
Porady dotyczące optymalizacji i profilowania wydajności raportów dla autorów raportów w programie Power BI Desktop
Informacje o wersji 
Publiczna wersja zapoznawcza
Raporty podzielone na strony i rozpowszechnianie raportów przedsiębiorstwa w formie wydruków lub plików PDF albo zgodnie z harmonogramem w ramach subskrypcji wiadomości e-mail
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Używanie usługi Power BI jako skalowalnego modelu semantycznego przedsiębiorstwa, łącznie z obsługą standardu XML/A
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Nowe funkcje zarządzania samoobsługową analizą biznesową w skali przedsiębiorstwa, łącznie z certyfikowanymi udostępnionymi zestawami danych
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Samoobsługowe przygotowywanie danych za pomocą przepływów danych ułatwiających współpracę między analitykami, inżynierami danych i osobami przetwarzającymi dane
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Obsługa danych na dużą skalę z wykorzystaniem przepływów danych
Informacje o wersji 
Publiczna wersja zapoznawcza
Intuicyjne środowisko wizualne użytkownika do zarządzania złożonymi projektami ETL za pomocą przepływów danych
Informacje o wersji 
Publiczna wersja zapoznawcza
Integracja platformy Azure za pomocą formatu Common Data Model (CDM) w usłudze Azure Data Lake Storage
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Analiza biznesowa oparta na sztucznej inteligencji ułatwiająca użytkownikom biznesowym odnajdywania ważnych i przydatnych szczegółowych informacji
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Włączanie konwersacyjnej analizy biznesowej w języku naturalnym za pomocą rozszerzonych pytań i odpowiedzi
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Uwidacznianie usług Azure Cognitive Services jako funkcji Power Query na potrzeby analizy tekstu i obrazów
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Umożliwianie analitykom odkrywania i używania gotowych funkcji uczenia maszynowego platformy Azure w dodatku Power Query online
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Środowiska umożliwiające tworzenie aplikacji usługi Power BI, które można wdrażać w innych dzierżawach usługi Power BI
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Uwierzytelnianie za pomocą jednostki usługi Azure Active Directory podczas osadzania usługi Power BI
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Ulepszone wdrażanie zestawów danych usługi Power BI Embedded dzięki możliwości klonowania zestawów danych i powiązaniom dynamicznym
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność

Dowiedz się więcej na temat naszych planów dotyczących produktów

Dynamics 365

Plany dotyczące produktów będą wkrótce dostępne

Platforma Power

Plan dla usługi Microsoft Power BI

Produkt lub funkcje w wersji wstępnej mogą zostać znacząco zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten harmonogram działania reprezentuje widok produktu i nie świadczy o końcowym licencjonowaniu poszczególnych funkcji. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych lub domniemanych, w odniesieniu do podanych tutaj informacji.

D365_Monoline_Navy_Icons

Udostępnianie swoich pomysłów

Wyświetl najnowsze informacje o wersji