Plan rozwoju usługi Microsoft Power BI

Nieustannie opracowujemy nowe możliwości, aby umożliwić Twoją transformację cyfrową. Ten produktu zawiera informacje o możliwościach, które będą dostępne w następnych aktualizacjach produktów.

Priorytety planu

Szczegółowe dane dzięki sztucznej inteligencji

Zapewnij wszystkim użytkownikom dostęp do znanego środowiska i informacji generowanych za pomocą sztucznej inteligencji.

Analiza biznesowa

Zapewnij każdemu zespołowi dostęp do informacji biznesowych, aby każda decyzja zapadała w oparciu o dane, a wiedza przekładała się na działania.

Skalowalność i ład

Zapewnij każdej organizacji możliwość spełnienia najbardziej wymagających potrzeb w zakresie skalowalności i ładu.

Plany wydań

Pracująca osoba

Microsoft Power BI

Dowiedz się więcej o planach 2. aktualizacji na 2021 r. i sprawdź kluczowe daty.

Obraz ikony usługi Power Platform

Microsoft Power Platform

Dowiedz się więcej o planach 2. aktualizacji na 2021 r. i sprawdź kluczowe daty.

Zobacz więcej planów rozwoju produktów

Microsoft Power Platform

Dynamics 365

Plan rozwoju usługi Microsoft Power BI

Produkt lub funkcje w wersji wstępnej mogą zostać znacząco zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan rozwoju reprezentuje widok produktu i nie świadczy o końcowym licencjonowaniu poszczególnych funkcji. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych lub domniemanych, w odniesieniu do podanych tutaj informacji.

Społeczność

Kontaktuj się z ekspertami oraz innymi użytkownikami i znajduj lokalne wydarzenia.

Blog

Uzyskaj najnowsze wiadomości, porady i szczegółowe informacje dotyczące modernizowania firmy.

Dokumentacja

Znajdź zasoby przeznaczone dla użytkowników, programistów i specjalistów IT.