Pomoc techniczna

Service Status Per Region
  Europe
  America

Asia Pacific
 •  Good
 •  Degraded
 •  Outage
 •  Information
Service Outage/Degradation

No known issues. Power BI is running smoothly.

Awareness

Users trying to access shared reports that they have access to may intermittently get the "Request Access" page instead. As a workaround, users can refresh the page which should display the report. Engineers are working on a fix and we will provide an ETA soon. Next update @ 9/21/18 at 1:00pm PDT

Customers who have Power BI reports that are stored in and refreshed from OneDrive and contain organizational store custom visuals can become corrupted when they refresh. Affected reports will fail to open.

Workarounds:
- Upload the pbix file directly to Power BI (instead of using OneDrive)
- Replace the org store custom visual with one from the custom visual marketplace, or one manually downloaded, and then republish the report
- If the org store visual is not being used on any pages, delete it from the report and republish

Engineers are working on the fix and expect it to be deployed to production by end-of-day 9/28. Next update @ 9/24/18 at 11:00 PDT.

Customers using the Power BI embedded javascript API may receive an error while setting or getting page-level filters or visual-level filters. As a workaround, customers can pass in any filter object in load config. Engineers have developed a fix and are targeting deployment to be completed by end-of-day 9/23. Next update @ 9/21/18 at 6:00PM PDT.

Customers using relative date slicers will have problems when trying to change the time period value (e.g. weeks, months) using their mouse. As a workaround, users can use the keyboard to select the desired time period and press enter. Engineers have developed a fix and expect it to be deployed by end-of-day 9/23. Next update @ 9/21/18 at 6:00pm PDT

Some Power BI users directly accessing a dashboard in a workspace with read-only permissions are unable to post comments. Engineers have developed the fix and expect it to be deployed by end-of-day 9/28. Next update @ 9/28/2018 at 6:00pm PDT

Customers, using the IE11 browser, will experience browser crashes when interacting with reports that contain column charts. As a workaround, customers can use a different browser. Engineers have developed the fix and expect it to be deployed by end-of-day 9/23. Next update @ 9/21/2018 at 6:00pm PDT

Customers may receive an error message when trying to open a report on a model that is LiveConnect against a DQ model. Engineers are working on a fix and expect it to be deployed by end-of-day 9/28. Next update @ 9/26/18 at 6pm PDT.

Customers may have problems using Javascript APIs to set the slicer value. As a workaround, customers can pass any filters array in report load configuration (empty filters array works as well). Engineers are working on a fix and expect it to be deployed by end-of-day 9/28. Next update @ 9/26/18 at 6pm PDT.

For Power BI Embedded service status, click here.

Najczęstsze problemy i pytania

 1. Co zrobić, jeśli moje dane nie są aktualne?

  Jeśli na Twoich pulpitach nawigacyjnych lub raportach nie widać najnowszych danych, sprawdź poniższe elementy.

  • Upewnij się, że skonfigurowano odświeżanie.
   Wykonaj te instrukcje, aby skonfigurować zaplanowane odświeżanie lub uruchomić jednorazowo „bieżące odświeżanie”.

  • Czy Twoje dane są przechowywane w usłudze OneDrive?
   Usługa Power BI sprawdza, czy nastąpiły zmiany danych w usłudze OneDrive, raz na godzinę. Jeśli potrzebujesz danych wcześniej, możesz kliknąć przycisk „ODŚWIEŻ TERAZ”, ale tylko raz na pięć minut. Dowiedz się więcej o odświeżaniu danych w usłudze OneDrive.

  • Czy masz nieaktualne kafelki?
   Kafelki źródeł danych zapytania bezpośredniego są odświeżane raz na dziesięć minut.

  • Rozwiązywanie problemów z odświeżaniem danych.
   Typowe scenariusze napotykane przy odświeżaniu danych wymieniono tutaj.

 2. Mam problemy przy łączeniu się z danymi.
 3. Mam problem z udostępnianiem pulpitu nawigacyjnego lub raportu usługi Power BI.
 4. Jak administrować usługą Power BI w organizacji?
 5. Potrzebuję pomocy podczas rejestrowania się w usłudze Power BI

  Jeśli podczas rejestrowania się w usłudze Power BI zostaje wyświetlony komunikat o błędzie, należy zapoznać się z opisami typowych błędów i sposobami ich obejścia.

Opcje pomocy technicznej

Nadal masz problemy?

Użytkownicy wersji Pro uzyskują bezpłatnie pomoc techniczną. Wypełnij bilet pomocy technicznej, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Utwórz bilet pomocy technicznej

Zostań użytkownikiem wersji Pro, aby uzyskać bezpłatną pomoc techniczną

Chmury krajowe

Jeśli jesteś klientem chmur krajowych, zapoznaj się z opcjami na stronie dotyczącej chmur krajowych lub wyszukaj odpowiedzi i porady w społeczności usługi Power BI.

Uzyskaj pomoc techniczną

To bezpłatne!

Zarejestruj się bezpłatnie lub zostań użytkownikiem wersji Pro, aby uzyskać jeszcze więcej miejsca w magazynie i narzędzi analizy biznesowej.

Chcesz już rozpocząć?

Już dzisiaj możesz wypróbować nowe funkcje usługi Power BI, rejestrując się i dowiadując się więcej o naszym zaawansowanym pakiecie aplikacji.

Klikając pozycję Używaj bezpłatnie, akceptujesz Warunki świadczenia usługi Power BI