Pomoc techniczna

Stan usługi na region

America
Asia Pacific
Europe

Niedostępność/obniżona sprawność usługi

Brak znanych problemów: usługa Power BI działa bezproblemowo

Sygnalizacja dostępności

Power BI customers using SAP HANA as a Multi-dimensional Datasource might see incorrect measure results when a visual contains at least one column and one measure but no filters. As a workaround, users can apply filter to see the expected result. Engineers have identified the root cause and a fix is expected to be deployed by end-of-day 04/20/2021.
Power BI customers authoring reports with Google connectors will be impacted when Google deprecates embedded/native browser auth for OAuth which is scheduled to take place for Power BI by the end of June 2021. Microsoft is planning to release a compatible version of Power BI by early June and customers will need to upgrade in order to continue using their connector integration.
Power BI customers attempting to author content with QuickBooks Online using the Power BI Desktop client may encounter an error window saying "Script Error". As a short term mitigation, the Intuit team has rolled back the impacting change for two weeks. During this time, customers are requested to log in using the Power BI desktop client and then refresh their report every 30 days until a permanent fix is available. The long term solution for this issue is expected to be deployed by the end of April, 2021.
Uwaga: w przypadku stanu usługi Power BI Embedded kliknij tutaj.

Najczęstsze problemy i pytania

 1. Co zrobić, jeśli moje dane nie są aktualne?

  Jeśli na Twoich pulpitach nawigacyjnych lub raportach nie widać najnowszych danych, sprawdź poniższe elementy.

  • Upewnij się, że skonfigurowano odświeżanie.
   Wykonaj te instrukcje, aby skonfigurować zaplanowane odświeżanie lub uruchomić jednorazowo „bieżące odświeżanie”.

  • Czy Twoje dane są przechowywane w usłudze OneDrive?
   Raz na godzinę usługa Power BI sprawdza, czy nastąpiły zmiany danych w usłudze OneDrive. Jeśli potrzebujesz danych wcześniej, możesz kliknąć przycisk „ODŚWIEŻ TERAZ”, ale tylko raz na pięć minut. Dowiedz się więcej o odświeżaniu danych w usłudze OneDrive.

  • Czy masz nieaktualne kafelki?
   Kafelki źródeł danych zapytania bezpośredniego są odświeżane raz na dziesięć minut.

  • Rozwiązywanie problemów z odświeżaniem danych.
   Typowe scenariusze napotykane przy odświeżaniu danych wymieniono tutaj.

 2. Mam problemy przy łączeniu się z danymi.
 3. Mam problem z udostępnianiem pulpitu nawigacyjnego lub raportu usługi Power BI.
 4. Jak administrować usługą Power BI w organizacji?
 5. Potrzebuję pomocy podczas rejestrowania się w usłudze Power BI.

  Jeśli podczas rejestrowania się w usłudze Power BI zostaje wyświetlony komunikat o błędzie, należy zapoznać się z opisami typowych błędów i sposobami ich obejścia.

Opcje pomocy technicznej

Nadal masz problemy?

Użytkownicy wersji Pro uzyskują bezpłatnie pomoc techniczną. Wypełnij bilet pomocy technicznej, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą. Zostań użytkownikiem wersji Pro, aby uzyskać bezpłatną pomoc techniczną

Utwórz bilet pomocy technicznej

Jeśli jesteś administratorem dzierżawy usługi Power BI, bilet pomocy technicznej możesz również otworzyć w portalu administracyjnym.

Chmury krajowe

Jeśli jesteś klientem chmur krajowych, zapoznaj się z opcjami na stronie dotyczącej chmur krajowych lub wyszukaj odpowiedzi i porady w społeczności usługi Power BI.

Uzyskaj pomoc techniczną

Bezpłatnie!

Zarejestruj się bezpłatnie lub zostań użytkownikiem wersji Pro, aby uzyskać jeszcze więcej miejsca w magazynie i narzędzi analizy biznesowej.

Chcesz już rozpocząć?

Już dzisiaj możesz wypróbować nowe funkcje usługi Power BI, rejestrując się i dowiadując się więcej o naszym zaawansowanym pakiecie aplikacji.

Klikając pozycję Używaj bezpłatnie, wyrażasz zgodę na Warunki korzystania z usługi Power BI