Pomoc techniczna

Stan usługi na region

America
Asia Pacific
Europe

Niedostępność/obniżona sprawność usługi

Brak znanych problemów: usługa Power BI działa bezproblemowo

Sygnalizacja dostępności

Power BI customers attempting to upgrade a workspace from the settings pane will be redirected to the home page instead of the upgrade UI. As a workaround customers can:
1. Upgrade using the "Upgrade now" link in the banner.
2. Open the report settings pane for any report within the workspace, close the pane, then try to upgrade from the workspace settings pane again.
3. Ask a tenant or Power BI admin to upgrade the workspace from the workspaces page in the admin portal.
Engineers have identified the root cause and a fix is expected to be deployed by end-of-day 02/07/2021.
Power BI customers with premium capacities using Row Level Security may experience issues while adding external guest users (AAD B2B) to roles with the message, "The Role could not be updated. Please try again later". As a workaround, users can move their workspace to Shared, add the external guest user, then move it back to the capacity. Engineers have identified the issue and a fix is expected to be deployed by end-of-day 02/20/2021
Power BI customers attempting to author content with QuickBooks Online using the Power BI Desktop client may encounter an error window saying "Script Error". As a short term mitigation, the Intuit team has rolled back the impacting change for two weeks. During this time, customers are requested to log in using the Power BI desktop client and then refresh their report every 30 days until a permanent fix is available. The long term solution for this issue is expected to be deployed by the end of March, 2021.
Uwaga: Jeśli chcesz sprawdzić stan usługi Power BI Embedded kliknij tutaj.

Najczęstsze problemy i pytania

 1. Co zrobić, jeśli moje dane nie są aktualne?

  Jeśli na Twoich pulpitach nawigacyjnych lub raportach nie widać najnowszych danych, sprawdź poniższe elementy.

  • Upewnij się, że skonfigurowano odświeżanie.
   Wykonaj te instrukcje, aby skonfigurować zaplanowane odświeżanie lub uruchomić jednorazowo „bieżące odświeżanie”.

  • Czy Twoje dane są przechowywane w usłudze OneDrive?
   Raz na godzinę usługa Power BI sprawdza, czy nastąpiły zmiany danych w usłudze OneDrive. Jeśli potrzebujesz danych wcześniej, możesz kliknąć przycisk „ODŚWIEŻ TERAZ”, ale tylko raz na pięć minut. Dowiedz się więcej o odświeżaniu danych w usłudze OneDrive.

  • Czy masz nieaktualne kafelki?
   Kafelki źródeł danych zapytania bezpośredniego są odświeżane raz na dziesięć minut.

  • Rozwiązywanie problemów z odświeżaniem danych.
   Typowe scenariusze napotykane przy odświeżaniu danych wymieniono tutaj.

 2. Mam problemy przy łączeniu się z danymi.
 3. Mam problem z udostępnianiem pulpitu nawigacyjnego lub raportu usługi Power BI.
 4. Jak administrować usługą Power BI w organizacji?
 5. Potrzebuję pomocy podczas rejestrowania się w usłudze Power BI.

  Jeśli podczas rejestrowania się w usłudze Power BI zostaje wyświetlony komunikat o błędzie, należy zapoznać się z opisami typowych błędów i sposobami ich obejścia.

Opcje pomocy technicznej

Nadal masz problemy?

Użytkownicy wersji Pro uzyskują bezpłatnie pomoc techniczną. Wypełnij bilet pomocy technicznej, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą. Zostań użytkownikiem wersji Pro, aby uzyskać bezpłatną pomoc techniczną

Utwórz bilet pomocy technicznej

Jeśli jesteś administratorem dzierżawy usługi Power BI, bilet pomocy technicznej możesz również otworzyć w portalu administracyjnym.

Chmury krajowe

Jeśli jesteś klientem chmur krajowych, zapoznaj się z opcjami na stronie dotyczącej chmur krajowych lub wyszukaj odpowiedzi i porady w społeczności usługi Power BI.

Uzyskaj pomoc techniczną

Bezpłatnie!

Zarejestruj się bezpłatnie lub zostań użytkownikiem wersji Pro, aby uzyskać jeszcze więcej miejsca w magazynie i narzędzi analizy biznesowej.

Chcesz już rozpocząć?

Już dzisiaj możesz wypróbować nowe funkcje usługi Power BI, rejestrując się i dowiadując się więcej o naszym zaawansowanym pakiecie aplikacji.

Klikając pozycję Używaj bezpłatnie, wyrażasz zgodę na Warunki korzystania z usługi Power BI