Pomoc techniczna

Service Status Per Region
Europe
America
Asia Pacific
  • Good
  • Degraded
  • Outage
  • Information
Service Outage/Degradation
No known issues: Power BI is running smoothly

Awareness
Users may be unable to connect to Dynamics CRM 9.0 using the OData connector in Power BI Desktop and Power BI Service. If this issue is impacting you, you'll see a connector error letting you know the feed's metadata document appears to be invalid. Engineers are working to deploy a partial mitigation to affected environments. Engineers are working on a complete mitigation. Next update @07/27/2018 17:00 PDT
Internet Explorer 11 users may experience issues with using line charts or combo/line charts that have the SVG Marker option turned on. The IE fix will be shipped with Windows Update in mid-August. As a workaround, users can temporarily disable line markers or use a different browser. Next Update @7/25/2018 15:00 PDT
Some Premium users may see refresh failing for their datasets and see a generic refresh failure error indicating that a connection could not be made to the data source. We have a fix for this issue and are working to deploy it out to all regions. Until then, as a workaround check your data source settings page to see if your credentials or gateway binding to the correct gateway. Next update @07/27/2018 13:30 PDT
Users may be unable to install the Google Analytics app or content pack in the Power BI Service. Microsoft is aware of the issue and investigating. Next update @07/25/2018 16:00 PDT

For Power BI Embedded service status, click here.
View current and historical service health in the Office 365 admin center. Learn more

Najczęstsze problemy i pytania

  1. Co zrobić, jeśli moje dane nie są aktualne?

    Jeśli na Twoich pulpitach nawigacyjnych lub raportach nie widać najnowszych danych, sprawdź poniższe elementy.

    • Upewnij się, że skonfigurowano odświeżanie.
      Wykonaj te instrukcje, aby skonfigurować zaplanowane odświeżanie lub uruchomić jednorazowo „bieżące odświeżanie”.

    • Czy Twoje dane są przechowywane w usłudze OneDrive?
      Usługa Power BI sprawdza, czy nastąpiły zmiany danych w usłudze OneDrive, raz na godzinę. Jeśli potrzebujesz danych wcześniej, możesz kliknąć przycisk „ODŚWIEŻ TERAZ”, ale tylko raz na pięć minut. Dowiedz się więcej o odświeżaniu danych w usłudze OneDrive.

    • Czy masz nieaktualne kafelki?
      Kafelki źródeł danych zapytania bezpośredniego są odświeżane raz na dziesięć minut.

    • Rozwiązywanie problemów z odświeżaniem danych.
      Typowe scenariusze napotykane przy odświeżaniu danych wymieniono tutaj.

  2. Mam problemy przy łączeniu się z danymi.
  3. Mam problem z udostępnianiem pulpitu nawigacyjnego lub raportu usługi Power BI.
  4. Jak administrować usługą Power BI w organizacji?
  5. Potrzebuję pomocy podczas rejestrowania się w usłudze Power BI

    Jeśli podczas rejestrowania się w usłudze Power BI zostaje wyświetlony komunikat o błędzie, należy zapoznać się z opisami typowych błędów i sposobami ich obejścia.

Opcje pomocy technicznej

Nadal masz problemy?

Użytkownicy wersji Pro uzyskują bezpłatnie pomoc techniczną. Wypełnij bilet pomocy technicznej, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Utwórz bilet pomocy technicznej

Zostań użytkownikiem wersji Pro, aby uzyskać bezpłatną pomoc techniczną

Chmury krajowe

Jeśli jesteś klientem chmur krajowych, zapoznaj się z opcjami na stronie dotyczącej chmur krajowych lub wyszukaj odpowiedzi i porady w społeczności usługi Power BI.

Uzyskaj pomoc techniczną

To bezpłatne!

Zarejestruj się bezpłatnie lub zostań użytkownikiem wersji Pro, aby uzyskać jeszcze więcej miejsca w magazynie i narzędzi analizy biznesowej.

Chcesz już rozpocząć?

Już dzisiaj możesz wypróbować nowe funkcje usługi Power BI, rejestrując się i dowiadując się więcej o naszym zaawansowanym pakiecie aplikacji.

Klikając pozycję Używaj bezpłatnie, akceptujesz Warunki świadczenia usługi Power BI