Dlaczego warto wybrać usługę Power B I
Dlaczego warto wybrać usługę Power B I

Dlaczego Power BI

Dowiedz się, z jakich powodów organizacje najczęściej wybierają usługę Power BI do przeprowadzania analiz biznesowych (BI) samoobsługowo i w przedsiębiorstwie.

Dlaczego Power BI

Dowiedz się, z jakich powodów organizacje najczęściej wybierają usługę Power BI do przeprowadzania analiz biznesowych (BI) samoobsługowo i w przedsiębiorstwie.

Polegaj na jednej z największych i najszybciej rosnących chmur wspierających analizy biznesowe

Twórz i udostępniaj interaktywne wizualizacje danych w globalnych centrach danych, w tym w chmurach narodowych, stosując się do wymagań dotyczących zgodności i wynikających z przepisów.

Raport Magic Quadrant dotyczący platformy analityki i analizy biznesowej

Zaufaj liderowi branżowemu

Firma Gartner po raz trzynasty z rzędu uznaje Microsoft za lidera w raporcie Gartner Magic Quadrant dotyczącym platform analityki i analizy biznesowej za 2020 r.

* Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego tego dokumentu. Firma Microsoft udostępni dokument firmy Gartner na żądanie.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

W latach 2006–2012 raport firmy Gartner nosił nazwę „Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms” (Raport Magic Quadrant dotyczący platform analizy biznesowej). W latach 2013–2017 raport firmy Gartner nosił nazwę „Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms” (Raport Magic Quadrant dotyczący platform analitycznych i analizy biznesowej). W latach 2018–2020* raport firmy Gartner nosił nazwę „Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms” (Raport Magic Quadrant dotyczący platform analizy biznesowej i analitycznych).

2020 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms (Raport Magic Quadrant dotyczący platform analizy biznesowej i analitycznych), James Richardson, Rita Sallam, Kurt Schlegel, Austin Kronz, Julian Sun, 11 lutego 2020

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Lepiej chroń dane usługi Power BI za pomocą usług Microsoft Information Protection i Microsoft Cloud App Security

Etykiety poufności, znane z aplikacji Office 365, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook, można stosować do danych usługi Power BI.

Usługa Microsoft Information Protection pozwala rozszerzyć zasady ochrony i ładu na dane usługi Power BI, w tym dane eksportowane.

Nadzór nad poufnymi danymi, zapewniany przez usługę Microsoft Cloud App Security, pozwala w większym stopniu spełnić wymagania regulacyjne oraz dotyczące ochrony prywatności.

Usługa Microsoft Cloud App Security pomaga zapobiegać ujawnianiu poufnych danych dzięki blokowaniu niebezpiecznych działań użytkowników w czasie rzeczywistym.

Mężczyzna korzystający z usługi Power B I na tablecie

Możliwość korzystania z analiz biznesowych dla każdego — za rozsądną cenę

Ponieważ usługa Power BI Desktop jest bezpłatna, a usługa Power BI Pro jest dostępna za niską miesięczną opłatą za użytkownika, możesz niedrogo oferować funkcje analizy biznesowej i innych typów analiz każdemu użytkownikowi, rozwijając w swojej organizacji kulturę opartą na danych.

Osoba korzystająca z usługi Power B I na laptopie

Dynamiczna innowacja użytkownika

Otrzymuj tygodniowe i miesięczne aktualizacje ulepszające funkcje i możliwości usługi Power BI – oparte na tysiącach pomysłów przesyłanych rocznie przez ogólnoświatową społeczność liczącą ponad pół miliona członków.

Zrzut ekranu pokazujący, jak ujednolicić samoobsługę i analitykę w przedsiębiorstwie

Ujednolicaj samoobsługę i analizy w przedsiębiorstwie

Spełnij swoje potrzeby dotyczące samoobsługi i analizy danych w przedsiębiorstwie za pomocą pojedynczej platformy. Miej dostęp do zaawansowanych modeli semantycznych, zestawu narzędzi do obsługi cyklu życia aplikacji (ALM), otwartej struktury łączności oraz stronicowanych raportów ze stałym układem i doskonałą grafiką.

Zrzut ekranu pokazujący, jak przyspieszyć przygotowywanie danych big data za pomocą platformy Azure

Przyspiesz przygotowywanie danych big data za pomocą platformy Azure

Uprość analizowanie i udostępnianie dużych wolumenów danych. Dzięki usłudze Azure Data Lake dostępnej bez limitów skrócisz czas uzyskiwania analiz i rozszerzysz współpracę między analitykami biznesowymi, inżynierami ds. danych i analitykami danych.

Zrzut ekranu pokazujący, jak szybko uzyskać odpowiedzi dzięki wiodącej w branży technologii AI

Szybko uzyskuj odpowiedzi dzięki wiodącej w branży sztucznej inteligencji

Skorzystaj z najnowszych postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji poczynionych przez firmę Microsoft, aby ułatwić wszystkim, a nie tylko analitykom danych, przygotowywanie danych, tworzenie modeli uczenia maszynowego i szybkie uzyskiwanie analiz danych ze strukturą i bez struktury, w tym tekstu i obrazów.

Zrzut ekranu pokazujący, jak zwiększyć efektywność publikowania i dokładność zawartości B I

Zwiększ efektywność publikowania i dokładność zawartości analiz biznesowych

Szybko i bez obaw identyfikuj różnice oraz przenoś zawartość ze środowiska deweloperskiego i testowego do środowiska produkcyjnego, korzystając z prostych wskazówek wizualnych w potokach wdrożenia.

Zrzut ekranu pokazujący, jak przeprowadzić niezrównaną integrację z programem Excel

Uzyskaj niezrównaną integrację z programem Excel

Każda osoba znająca usługę Office 365 może łatwo połączyć zapytania, modele danych i raporty programu Excel z pulpitami nawigacyjnymi usługi Power BI – przyspieszając gromadzenie, analizowanie, publikowanie i udostępnianie danych biznesowych programu Excel na nowe sposoby.

Zrzut ekranu pokazujący, jak przekształcić szczegółowe informacje w działanie

Zamień szczegółowe informacje w działanie

Przejdź od danych do szczegółowych informacji, a od szczegółowych informacji do działania za pomocą platformy Microsoft Power Platform łączącej usługi Power BI, Power Apps i Power Automate w rozwiązanie umożliwiające łatwe tworzenie aplikacji biznesowych i automatyzowanie przepływów pracy.

Przesyłaj strumieniowo analizy w czasie rzeczywistym

Dowiedz się, co dzieje się teraz, a nie tylko co stało się w przeszłości. Od czujników w fabrykach po źródła w mediach społecznościowych – uzyskaj dostęp do analiz w czasie rzeczywistym, aby zawsze być gotowym do podejmowania decyzji na czas.

Twórz wizualizacje i pulpity nawigacyjne danych w kilka minut

Różne urządzenia z usługą Power B I