Why Microsoft Power B I
Why Microsoft Power B I

Why Microsoft Power BI

Dowiedz się, z jakich powodów organizacje najczęściej wybierają usługę Power BI do przeprowadzania analiz biznesowych (BI) samoobsługowo i w przedsiębiorstwie.

Why Microsoft Power BI

Dowiedz się, z jakich powodów organizacje najczęściej wybierają usługę Power BI do przeprowadzania analiz biznesowych (BI) samoobsługowo i w przedsiębiorstwie.

Polegaj na jednej z największych i najszybciej rosnących chmur wspierających analizy biznesowe

Twórz i udostępniaj interaktywne wizualizacje danych w globalnych centrach danych, w tym w chmurach narodowych, stosując się do wymagań dotyczących zgodności i wynikających z przepisów.

Raport Gartner Magic Quadrant dotyczący platform analizy biznesowej i analitycznych

Zaufaj liderowi branżowemu

Firma Gartner po raz czternasty z rzędu uznaje Microsoft za lidera w raporcie Gartner Magic Quadrant dotyczącym platform analizy biznesowej i analitycznych za 2021 r.

Gartner® recognizes Microsoft as a Leader for the fourteenth consecutive year in the 2021 Gartner Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

GARTNER and Magic Quadrant are registered trademarks and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

Buduj swoją działalność w oparciu o bezpieczną analizę danych

Stosuj etykiety poufności do danych usługi Power BI przy użyciu funkcji Microsoft Information Protection w znanym środowisku platformy Microsoft 365.

Rozszerzaj ochronę przed utratą danych i ład na użytkowników usługi Power BI — w tym udostępnianie raportów — dzięki usłudze Microsoft Cloud App Security.

Better meet privacy and regulatory requirements with oversight of sensitive data through bring your own key (BYOK).

Better protect your organizational data by using Power BI security with service tags, Azure Private Link, and Azure Virtual Network.

Mężczyzna korzystający z usługi Power B I na tablecie

Możliwość korzystania z analiz biznesowych dla każdego — za rozsądną cenę

Create a data-driven culture across your organization by offering everyone BI and analytics capabilities with Power BI Desktop (free to use) and Power BI Pro (available for a low monthly price per user).

Osoba korzystająca z usługi Power B I na laptopie

Dynamiczna innowacja użytkownika

Otrzymuj tygodniowe i miesięczne aktualizacje ulepszające funkcje i możliwości usługi Power BI – oparte na tysiącach pomysłów przesyłanych rocznie przez ogólnoświatową społeczność liczącą ponad pół miliona członków.

Zrzut ekranu pokazujący, jak ujednolicić samoobsługę i analitykę w przedsiębiorstwie

Ujednolicaj samoobsługę i analizy w przedsiębiorstwie

Spełnij swoje potrzeby dotyczące samoobsługi i analizy danych w przedsiębiorstwie za pomocą pojedynczej platformy. Miej dostęp do zaawansowanych modeli semantycznych, zestawu narzędzi do obsługi cyklu życia aplikacji (ALM), otwartej struktury łączności oraz stronicowanych raportów ze stałym układem i doskonałą grafiką.

Zrzut ekranu pokazujący, jak przyspieszyć przygotowywanie danych big data za pomocą platformy Azure

Create deeper, more helpful insights

Turn your data into a competitive advantage by using Power BI and Azure together to connect, combine, and analyze your entire data estate.

Zrzut ekranu pokazujący, jak szybko uzyskać odpowiedzi dzięki wiodącej w branży technologii AI

Szybko uzyskuj odpowiedzi dzięki wiodącej w branży sztucznej inteligencji

Skorzystaj z najnowszych postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji poczynionych przez firmę Microsoft, aby ułatwić wszystkim, a nie tylko analitykom danych, przygotowywanie danych, tworzenie modeli uczenia maszynowego i szybkie uzyskiwanie analiz danych ze strukturą i bez struktury, w tym tekstu i obrazów.

Zrzut ekranu pokazujący, jak zwiększyć efektywność publikowania i dokładność zawartości B I

Zwiększ efektywność publikowania i dokładność zawartości analiz biznesowych

Szybko i bez obaw identyfikuj różnice oraz przenoś zawartość ze środowiska deweloperskiego i testowego do środowiska produkcyjnego, korzystając z prostych wskazówek wizualnych w potokach wdrożenia.

Zrzut ekranu pokazujący, jak przeprowadzić niezrównaną integrację z programem Excel

Get unparalleled Excel interoperation

Każda osoba znająca platformę Microsoft 365 może łatwo połączyć zapytania, modele danych i raporty programu Excel z pulpitami nawigacyjnymi usługi Power BI — przyspieszając gromadzenie, analizowanie, publikowanie i udostępnianie danych biznesowych programu Excel na nowe sposoby.

Zrzut ekranu pokazujący, jak przekształcić szczegółowe informacje w działanie

Zamień szczegółowe informacje w działanie

Przejdź od danych do szczegółowych informacji i od szczegółowych informacji do działania za pomocą platformy Microsoft Power Platform — łączącej usługę Power BI z usługami Power Apps i Power Automate w rozwiązanie umożliwiające łatwe tworzenie aplikacji biznesowych i automatyzowanie przepływów pracy.

Przesyłaj strumieniowo analizy w czasie rzeczywistym

Dowiedz się, co dzieje się teraz, a nie tylko co stało się w przeszłości. Od czujników w fabrykach po źródła w mediach społecznościowych – uzyskaj dostęp do analiz w czasie rzeczywistym, aby zawsze być gotowym do podejmowania decyzji na czas.

Twórz wizualizacje i pulpity nawigacyjne danych w kilka minut

Różne urządzenia z usługą Power B I