Dlaczego Microsoft Power BI
Dlaczego Microsoft Power BI

Dlaczego Microsoft Power BI

Dowiedz się, z jakich powodów organizacje najczęściej wybierają usługę Power BI do przeprowadzania analiz biznesowych (BI) samoobsługowo i w przedsiębiorstwie.

Dlaczego Microsoft Power BI

Dowiedz się, z jakich powodów organizacje najczęściej wybierają usługę Power BI do przeprowadzania analiz biznesowych (BI) samoobsługowo i w przedsiębiorstwie.

Graficzna reprezentacja przeglądu aplikacji Sales w usłudze Power BI

Zastosuj nowe podejście do tworzenia raportów, korzystając z narzędzia Copilot w usłudze Power BI

Szybciej odkrywaj szczegółowe informacje, korzystając z narzędzia Copilot w usłudze Power BI. Opisz, czego potrzebujesz — niezależnie od tego, czy chodzi o raport, podsumowanie czy obliczenia — lub zadaj pytanie dotyczące danych, a Copilot przeanalizuje, wyodrębni i zwizualizuje odpowiednie informacje.

Obraz: Gartner Magic Quadrant

Prawdziwy lider

Przekonaj się, dlaczego w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms z kwietnia 2023 r. uznano Microsoft za lidera.

Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Firma Microsoft udostępni dokument firmy Gartner na żądanie. W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji co do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.

Gartner jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym, a Magic Quadrant jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i są używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Buduj swoją działalność w oparciu o bezpieczną analizę danych

Stosuj etykiety poufności do danych usługi Power BI przy użyciu funkcji Microsoft Information Protection w znanym środowisku platformy Microsoft 365.

Rozszerzaj ochronę przed utratą danych i ład na użytkowników usługi Power BI — w tym udostępnianie raportów — dzięki usłudze Microsoft Cloud App Security.

W większym stopniu spełniaj wymagania regulacyjne oraz dotyczące ochrony prywatności dzięki nadzorowi nad danymi wrażliwymi przy użyciu usługi BYOK (bring your own key).

Skuteczniej chroń dane organizacyjne przy użyciu zabezpieczeń usługi Power BI dzięki tagom usług oraz usłudze Azure Private Link i usłudze Azure Virtual Network.

Mężczyzna korzystający z usługi Power B I na tablecie

Możliwość korzystania z analiz biznesowych dla każdego — za rozsądną cenę

Rozwijaj w swojej organizacji kulturę opartą na danych, zapewniając wszystkim dostęp do funkcji BI i analityki usługi Power BI Desktop (dostępnej bezpłatnie) oraz Power BI Pro (dostępnej po uiszczeniu niewielkiej miesięcznej opłaty na użytkownika).

Osoba korzystająca z usługi Power B I na laptopie

Dynamiczna innowacja użytkownika

Otrzymuj tygodniowe i miesięczne aktualizacje ulepszające funkcje i możliwości usługi Power BI – oparte na tysiącach pomysłów przesyłanych rocznie przez ogólnoświatową społeczność liczącą ponad pół miliona członków.

Zrzut ekranu pokazujący, jak ujednolicić samoobsługę i analitykę w przedsiębiorstwie

Ujednolicaj samoobsługę i analizy w przedsiębiorstwie

Spełnij swoje potrzeby dotyczące samoobsługi i analizy danych w przedsiębiorstwie za pomocą pojedynczej platformy. Miej dostęp do zaawansowanych modeli semantycznych, zestawu narzędzi do obsługi cyklu życia aplikacji (ALM), otwartej struktury łączności oraz stronicowanych raportów ze stałym układem i doskonałą grafiką.

Zrzut ekranu pokazujący, jak przyspieszyć przygotowywanie danych big data za pomocą platformy Azure

Generuj bardziej szczegółowe, dogłębne i pomocne informacje

Uzyskaj przewagę konkurencyjną dzięki swoim danym, korzystając z usługi Power BI i platformy Azure, aby połączyć i analizować całe zasoby danych.

Zrzut ekranu pokazujący, jak szybko uzyskać odpowiedzi dzięki wiodącej w branży technologii AI

Szybko uzyskuj odpowiedzi dzięki wiodącej w branży sztucznej inteligencji

Skorzystaj z najnowszych postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji poczynionych przez firmę Microsoft, aby ułatwić wszystkim, a nie tylko analitykom danych, przygotowywanie danych, tworzenie modeli uczenia maszynowego i szybkie uzyskiwanie analiz danych ze strukturą i bez struktury, w tym tekstu i obrazów.

Zrzut ekranu pokazujący, jak zwiększyć efektywność publikowania i dokładność zawartości B I

Zwiększ efektywność publikowania i dokładność zawartości analiz biznesowych

Szybko i bez obaw identyfikuj różnice oraz przenoś zawartość ze środowiska deweloperskiego i testowego do środowiska produkcyjnego, korzystając z prostych wskazówek wizualnych w potokach wdrożenia.

Zrzut ekranu pokazujący, jak przeprowadzić niezrównaną integrację z programem Excel

Zapewnij sobie niezrównane współdziałanie z programem Excel

Każda osoba znająca platformę Microsoft 365 może łatwo połączyć zapytania, modele danych i raporty programu Excel z pulpitami nawigacyjnymi usługi Power BI — przyspieszając gromadzenie, analizowanie, publikowanie i udostępnianie danych biznesowych programu Excel na nowe sposoby.

Zrzut ekranu pokazujący, jak przekształcić szczegółowe informacje w działanie

Zamień szczegółowe informacje w działanie

Przejdź od danych do szczegółowych informacji i od szczegółowych informacji do działania za pomocą platformy Microsoft Power Platform — łączącej usługę Power BI z usługami Power Apps i Power Automate w rozwiązanie umożliwiające łatwe tworzenie aplikacji biznesowych i automatyzowanie przepływów pracy.

Przesyłaj strumieniowo analizy w czasie rzeczywistym

Dowiedz się, co dzieje się teraz, a nie tylko co stało się w przeszłości. Od czujników w fabrykach po źródła w mediach społecznościowych – uzyskaj dostęp do analiz w czasie rzeczywistym, aby zawsze być gotowym do podejmowania decyzji na czas.

Twórz wizualizacje i pulpity nawigacyjne danych w kilka minut

Różne urządzenia z usługą Power B I