En person som tittar på en bärbar dator

Därför är verktyg för företagsanalys så viktiga

Med ett omfattande verktyg för företagsanalys kan ditt företag analysera historiska data samt realtidsdata, trender och mönster för att fatta bättre beslut som påverkar verksamheten positivt.

Vad företagsanalysen erbjuder

Definitionen av företagsanalys är precis som du kan tänka dig: programvara och lösningar som identifierar och utvärderar affärsdata med en kombination av färdigheter, teknik och metoder för att utföra statistisk analys.

IT-analytiker och BI-chefer (Business Intelligence) affärsanalys i verktyg som granskar komplexa processer, algoritmer och bredare datamängder. Verktygen för företagsanalys fungerar som alla andra program och lösningar, de inspekterar och analyserar affärsdata för att kunna presentera möjliga lösningar.

Med rätt verktyg för företagsanalys kan ditt företag samla in den information som behövs för att förstå den historiska utvecklingen, förutsäga framtida händelser och vilka utmaningar de kan innebära samt hitta sätt att komma runt hindren som leder till framgångsrika affärsresultat. Här är några av elementen som ingår i företagsanalys:

 • Datasammansättning
 • Datautvinning
 • Prognostisering
 • Textutvinning
 • Visualisering

Med digitala verktyg kan du ta dataanalysen till nästa nivå så att ditt företag kan sätta upp mål för en bättre framtid.

Därför behöver ditt team programvara för företagsanalys

Programvara för företagsanalys används till att hämta, granska och analysera data, och målet är att kunna planera för det oväntade – en ganska knepig uppgift när vi bara har tillgång till lite siffror. De flesta BI-chefer och IT-analytiker använder fler än ett verktyg för företagsanalys i sin analys av olika mätvärden eftersom väldigt få lösningar kan göra allt du behöver.

Prediktiva datamodellering-verktyg, statistikprogramvara, verktyg för datautvinning och många andra kan användas tillsammans och då ge en holistisk vy över företagets data så att ni kan hitta viktiga insikter och fatta kloka beslut.

Anledningar till att chefer och analytiker använder verktyg för företagsanalys:

 • Förstå företagets resultat.
 • Förklara resultatet utifrån data och varför det blev så.
 • Identifiera svagheter.
 • Rätta till potentiella problem innan de uppstår.
 • Meddela beslutsfattare om potentiella händelser som kan påverka organisationen.
 • Skapa resultatprognoser baserat på olika affärsbeslut.

Tack vare det ger verktyg för företagsanalys insikter om hur ni kan nå era affärsmål, fortsätta vara konkurrenskraftiga, hålla efterlevnaden och göra både chefer och analytiker nöjda.

Typer av företagsanalys som hjälper dig att nå dina affärsmål

När du utvärderar data från din programvara för företagsanalys har du fyra typer av analys tillgängliga som kan hjälpa dig fatta beslut kring affärsmålen. De olika analystyperna används för att uppnå olika affärsmål.

 1. Deskriptiv analys: Den här typen av analys tolkar historiska data och nyckeltal för att hitta trender och mönster.
 2. Förutsägelseanalys: Här används statistik till att skapa prognoser för framtida resultat med hjälp av statistiska modeller och maskininlärningsmetoder, så den här analysen ger sammanhang och klarhet inför framtida beslut.
 3. Diagnostisk analys: Här ligger fokus på historiska resultatdata, och målet är att fastställa vilka dataelement som påverkar specifika trender och möjligheten till framtida händelser. De tekniker som används är bland annat datautvinning och korrelation.
 4. Preskriptiv analys: Här används både deskriptiv och preskriptiv analys till att rekommendera specifika åtgärder som säkerställer bästa möjliga kundreaktioner och affärsresultat.

Företagsanalys vs. Business Intelligence

Det är vanligt att folk blandar ihop företagsanalys och BI, eftersom båda handlar om att samla in och analysera historiska data. De syftar dock mot olika mål, så du måste först fastställa vad era mål är innan du bestämmer dig för ett verktyg. Skillnaden är att Business Intelligence använder rapportteknik till att hitta historisk och aktuell information samtidigt som dessa data presenteras för användare i ett visuellt tilltalande format, medan företagsanalysen handlar mer om företagets framtid och hur data kan vara till hjälp där.

Du bör välja verktyg inriktade på företagsanalys snarare än Business Intelligence om du vill göra det här:

 • Visualisera organisationens framtida resultat.
 • Utforska och manipulera rådata med hjälp avdataanalytiker.
 • Skapa prognoser för möjliga affärsresultat.
 • Använd prediktiva mått för att få till stånd framgångsrika affärshändelser.

Om du helt enkelt vill sammanställa historisk och aktuell statistik för att visa resultat med en datavisualiseringsverktyg och skapa en egen berättelse kring dina data ska du välja business intelligence-verktyg snarare än företagsanalys, så att du får ut den information som ditt team behöver.

Företagsanalys är en mer avancerad metod för att ge sammanhang till rådata – som för övrigt kan hämtas från BI-programvara – och ge läsarna en inblick i möjliga händelser och deras resultat, samt fastställa framtida förväntningar. Om du upprättar ett regelverk kring företagsanalysen kan du fastställa sådana förväntningar och se till att verksamheten fungerar effektivt.

Ta fram en strategi för regelverket kring företagsanalysen

Du kan skapa en framgångsrik strategi för företagsanalys när du har fastställt regelverket och satt det i verket. Här kan du samla in den information som behövs för att fatta bättre beslut. Här är fyra steg som hjälper dig att fastställa regelverk.

 1. Definiera alla avsedda affärsmål.
 2. Ange riktmärken för vad framgång innebär för företaget och identifiera möjligheter tillförbättring.
 3. Utvärdera de modeller som används för kriterierna kring framgång och misslyckande.
 4. Fastställ en metod för att välja grundläggande data, och fundera ut vilka externa och interna faktorer som är nödvändiga för en korrekt förutsägelse.

Se vad ett verktyg för företagsanalys kan göra

Hitta dolda vägar och lösningar som får organisationen att lyfta med Microsoft Power BI. Med ett omfattande verktyg för företagsanalys som Microsoft Power BI ser du hur historiska och aktuella data kan påverka organisationens framtid och samtidigt ge vägledning kring att nå större intäkter och bättre förståelse, få nöjdare kunder och få organisationen att lyckas.

Microsoft Power BI kan ge ditt företag det som krävs för att lyckas, genom att ni samlar in och organiserar data på ett sätt som är innovativt, strategiskt och sparar tid.