En kvinna med en penna

Verktyg för företagsanalys och varför de är viktiga för ditt team

När du bestämmer målen för organisationen behöver IT-analytikerna och business intelligence-cheferna (BI) i ditt team rätta verktyg och lösningar för att samla in rätt information. Med rätt verktyg för företagsanalys får företag hjälp att definiera sin framtida verksamhet genom att granska komplexa processer, algoritmer och använda större datauppsättningar för sina verksamhetsbeslut.

Genom att använda ett omfattande verktyg för företagsanalys i processen kan du analysera historiska data och realtidsdata, trender och mönster från din företagsanalys för välinformerade bedömningar som påverkar verksamheten positivt.

Vad företagsanalys erbjuder

Definitionen av företagsanalys är exakt så som den fungerar: Alla programvaror eller lösningar som upptäcker och utvärderar affärsdata med en kombination av kapacitet, teknologier och metoder för att göra en statistisk analys.

Företagsanalys kan användas med verktyg för att förstå tidigare utveckling, förutsäga framtida händelser och de utmaningar de kan innebära samt hitta ett sätt att göra att sådana hinder kan åtgärdas och leda till positiva affärsresultat. Vissa element i företagsanalys är:

 • Datasammansättning

 • Datautvinning

 • Prognostisering

 • Textutvinning

 • Visualisering

Använda digitala verktyg för att ta din dataanalys till nästa nivå. Verktyg för företagsanalys fungerar som alla program eller programvarulösningar som inspekterar och analyserar affärsdata för att presentera möjliga lösningar.

Varför ditt team behöver programvara för företagsanalys

Eftersom program för företagsanalys används för att hämta in, granska och analysera data vill du kunna planera för det oväntade – ingen enkel uppgift om du bara har tillgång till några få siffror. Därför använder de flesta BI-chefer och IT-analytiker fler än ett verktyg för företagsanalys eftersom så få lösningar kan göra allt som behövs.

Prediktiva modellering-verktyg, programvara för statistik och verktyg för datautvinning och annat kan användas tillsammans och ge inblick i dina affärsdata och visa på viktiga insikter och fatta kloka beslut.

Orsaker till att chefer och analytiker använder verktyg för företagsanalys:

 • Förstå affärsresultat.

 • Förklara resultat utifrån dina data och varför de har inträffat.

 • Identifiera svagheter.

 • Korrigera potentiella problem innan de uppstår.

 • Avisera beslutsfattare om potentiella händelser som kan påverka verksamheten.

 • Ge prognosresultat som baseras på möjliga affärsbeslut.

Tack vare det ger verktyg för företagsanalys information om hur du kan nå dina affärsmål, behålla konkurrenskraft, vara relevant och tillfredsställa chefer och analytiker.

Typer av företagsanalys som hjälper dig att nå dina affärsmål

När du utvärderar data från ditt program för företagsanalys finns fyra typer av analys tillgängliga som kan hjälpa dig fastställa affärsmål och beslut. Varje typ av analys används för att nå olika affärsmål.

 1. Beskrivande: Tolka tidigare data och KPI:er för att identifiera trender och mönster.
 2. Prediktivt: Genom att använda statistik för resultatprognoser utifrån statistiska modeller och maskininlärningsmetoder, ger dessa analyser sammanhang och tydlighet för framtida beslut.
 3. Diagnostik: Genom att undersöka tidigare resultatdata kan dessa analyser fastställa vilka dataelement som påverkar specifika trender och möjligheter till framtida händelser – skapade från tekniker som datautvinning och -samband.
 4. Rådgivning: Analys som bygger på beskrivande och rådgivande analys för att rekommenderar specifika åtgärder som säkerställer de mest lönsamma kundreaktionerna och bästa möjliga affärsresultat.

Företagsanalys jämfört med business intelligence

Det är inte ovanligt att företagsanalys och business intelligence blandas samman med varandra eftersom båda är inriktade på att samla in och noga analysera historiska data. De når båda olika mål, så du måste först fastställa dina mål innan du bestämmer dig för ett verktyg. Skillnaden mellan de två är att business intelligence använder rapporteringstekniker för att hitta historisk och aktuell information och presentera dessa data för användare i ett visuellt tilltalande format medan företagsanalys fokuserar mer på verksamhetens framtid och hur data kan hjälpa till.

Om du väljer verktyg inriktade på företagsanalys i stället för business intelligence passar de för dig om du ska:

 • Visualisera organisationens framtida resultat.

 • Undersöka och manipulera rådata med hjälp av dataanalytiker.

 • Förutse möjliga resultat för affärsmöjligheter.

 • Använda fler prediktiva mått för att åstadkomma lyckade affärshändelser.

Om du helt enkelt vill sammanställa tidigare och nuvarande statistik för att enkelt visa resultat med datavisualiseringsverktyg och skapa din egen berättelse ska du välja business intelligence-verktyg i stället för företagsanalys för att se till att få den information som du behöver för ditt team.

Företagsanalys är en mer avancerad metod för att ge sammanhang för rådata – vilket också kan tas fram ur programvara för business intelligence – och ge läsarna inblick i möjliga händelser och deras utfall, samt ange framtida förväntningar. Om du skapar en uppsättning av metodtips för företagsanalys kan du ange dessa förväntningar och se till att verksamheten fungerar effektivt.

Skapa en strategi för metodtips för företagsanalys

Att skapa en lyckad strategi för företagsanalys fungerar när du har bestämt metodtipsen och börjat följa dem. Här kan du samla informationen du behöver för att säkerställa att du fattar bättre beslut. Följande fyra steg kan hjälpa dig att skapa egna metodtips.

 1. Definiera alla avsedda affärsmål.

 2. Sätt riktmärke för vad framgång innebär för ditt företag och identifiera möjligheter till förbättring.

 3. Utvärdera nödvändiga modeller för att fastställa kriterier för att lyckas respektive misslyckas.

 4. Välj en metodik för att välja grundläggande data, och fundera ut vilka externa och interna faktorer som du behöver beakta för en korrekt förutsägelse.

Se vad ett verktyg för företagsanalys kan göra

Visa dolda sökvägar och lösningar som ser till att ditt företag går framåt med Microsoft Power BI. Genom att använda ett omfattande verktyg för företagsanalys, som Microsoft Power BI, kan du upptäcka hur tidigare och nuvarande data kan påverka framtiden för din organisation samtidigt som du får riktlinjer för ökade intäkter och större förståelse, bättre kundupplevelser och bättre resultat för organisationen.

För att se till att ditt företag samlar in och ordnar data på ett sätt som är innovativt, strategiskt och sparar tid finns Microsoft Power BI som kan hjälpa verksamheten utvecklas.