Power BI Premium-kalkylator

Berätta om din organisation och dina användare

Hur många användare totalt ska ha tillgång till Power BI?

Vill du bädda in analys i dina appar med Power BI? Läs mer om inbäddad licensiering.

Totalt antal användare

Hur kommer användarna att interagera med rapporterna och instrumentpanelerna?

Totalt antal användare : 5,000

Pro-användare

20 %

Användare som behöver använda funktioner för samarbete, datamodellering,innehållsredigering, instrumentpaneler, delning, och ad hoc-analys samt rapportpublicering.

Frekventa användare

35 %

Användare som använder instrumentpaneler och rapporter frekvent (flera gånger i veckan).

Tillfälliga användare

45 %

Användare som använder instrumentpaneler och rapporter ibland.

Kostnadsberäkning

Totalt: $24,975 per månad

Power BI Pro-licenser

Enheter

(×)

Månadsavgifter

1,000

$9.99 /användare/månad

(=) Totala avgifter

$9,990 /månad

Power BI Premium

Enheter

(×)

Månadsavgifter

3 P1-noder

$4,995/nod/månad

Power BI-rapportserver

Ingår i Power BI Premium

(=) Totala avgifter

$14,985 /månad

Priserna är beräkningar och ska inte betraktas som faktiska priskvoter.  

*Den här beräkningen är en ungefärlig uppskattning som bygger på enkel användningslogik. Det faktiska behovet att ge stöd åt en viss arbetsbelastning kan variera markant beroende på datamodeller, datavolymer, antal frågor och deras komplexitet, uppdateringsintervall, användningsdistribution och ändringar i mönster över tid, samt andra faktorer. Den här beräkningen bör betraktas enbart som vägledning och ger ingen garanti om prestanda.