Företagsanalys i ett moln som du kan lita på

Power BI finns nu i tre separata nationella moln. Dessa moln har samma nivåer av säkerhet, sekretess, efterlevnad och transparens som den globala versionen av Power BI i kombination med en unik modell för lokala föreskrifter om tjänstleverans, datahemvist, åtkomst och kontroll.

US Government

Kunder i den offentliga sektorn kan använda Power BI samtidigt som de uppfyller ytterligare krav på säkerhet, sekretess och efterlevnad.

Tyskland

Power BI Tyskland har utformats för att uppfylla behoven hos de mest reglerade kunderna i Europa.*

Kina

21Vianet är en oberoende leverantör som driver, tillhandahåller, hanterar och stöder leverans av Power BI i Kina.

Support

Administratörer kan använda följande länkar för att skapa supportärenden.

Slutanvändare kan skicka ärenden tillsammans med administratörer eller besöka Power BI-communityn

* Publicera på webben är inte tillgängligt i Tyskland