Företagsanalys i ett moln som du kan lita på

Power BI finns nu för tre separata nationella moln. Dessa moln har samma nivåer av säkerhet, sekretess, efterlevnad och transparens som den globala versionen av Power BI i kombination med en unik modell för lokala regelverk om tjänstleverans, datahemvist, åtkomst och kontroll.

US Government

Kunder i den offentliga sektorn kan använda Power BI samtidigt som de uppfyller extra krav på säkerhet, sekretess och efterlevnad.

Kina

21Vianet är en oberoende leverantör som driver, tillhandahåller, hanterar och stöder leverans av Power BI i Kina.

Support

Om du är administratör väljer du lämpligt alternativ för att begära support.

Slutanvändare kan skicka ärenden tillsammans med administratörer eller gå till Power BI-communityn

* Funktionen för att publicera på webben är inte tillgänglig i Tyskland. Ta reda på mer.