En person med en bärbar dator som också använder en surfplatta

De fem största fördelarna med dataanalysverktyg

Dataanalysverktyg och rapportprogram omvandlar ostrukturerade data till lättlästa insikter som ger bättre affärsbeslut. Här är fem sätt som ditt företag kan ha nytta av sådana verktyg.

1. Låt analysverktyget förbereda dina data

Analysen börjar alltid med att samla in data och göra den redo för granskning och tolkning. Många organisationer låter analytiker kombinera och paketera data manuellt innan analysen börjar. Även om analytikerna är mycket noga med att inkludera alla relevanta data så gör dock en manuell process att ni riskerar att missa viktig information eller inkludera fel data.

Få bättre resultat med anslutna data

Med programvara för dataanalys kan ni aggregera egenhanterade data och företagsdata i en enda vy, även när de kommer från olika platser. Se till att de rapportverktyg du väljer har kapacitet att föra samman alla datakällor, även Excel-frågor och datamodellering.

När du har alla data som behövs på ett och samma ställe kan dataanalysverktygen effektivt rensa dem och se till att de är fullständiga, korrekta, aktuella, har rätt format samt saknar dubbletter och irrelevant information. Det sparar mycket tid åt dina analytiker.

Få fram innebörden av dina big data-rapporter

Den enorma mängd data av olika slag som dagens företag samlar in, och hastigheten de kommer in med, gör det helt nödvändigt med en snabb och tydlig analys. Dataanalysverktyg som är utformade för skalning kan hantera big data på ett helt annat sätt än traditionella databaser.

Det är en utmaning att analysera stora datamängder om du även måste hantera ett konstant inflöde av information från olika källor. Med dataanalysverktyg kan du tolka enorma mängder data om olika ämnen, som aktuella marknadstrender eller önskemålen hos olika kundsegment.

2. Översätt data till engagerande berättelser

En av de viktigaste fördelarna med ett dataanalysverktyg är visualiseringarna, eftersom de kan omvandla sammansatta data till användbar affärsinformation. Med datavisualiseringar samlas dina data i engagerande berättelser som ger bättre förståelse för företagets resultat. De är också ett utmärkt hjälpmedel när du vill övertyga andra om vilken väg organisationen bör ta.

Fatta bättre beslut med berättelserna från ditt rapportprogram

Om du gör dina data mer levande i visuella presentationer blir det enklare för medarbetarna att få fram innebörden av komplex informationen, hitta viktiga insikter och fatta bättre beslut. Med datavisualisering-verktygen kan du:

  • Skapa visuella representationer med fördefinierade mallar.
  • Lägg till bilder, text, färg och tilltalande designelement.
  • Förtydliga analysen med diagram, grafer, pivottabeller och översiktsvyer.
  • Visa trender och mönster som annars kan vara svåra att se.

Spåra ekonomiska resultat

Visualiseringsverktygen konsoliderar även data till instrumentpaneler som kan visa KPI:er (nyckeltal) inom områden som försäljningsintäkter och marknadsföringsresultat. Med rapportverktygen kan du anpassa och uppdatera instrumentpaneler för specifika avdelningar eller analyser och få överblick över hur strategierna fungerar.

Få djupare insikter med AI

När du undersöker olika dataanalysprogram bör du leta efter verktyg som har funktioner för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. De hjälper projektdeltagarna och företaget att förstå historiska resultat, göra förutsägelser om framtiden baserat på den här kunskapen och planera proaktivt.

Förstå kunderna bättre

Med individuell förutsägelseanalys kan du lära känna dina kunder bättre så att du kan nå ut till dem mer effektivt. I förstärkt analys används AI och maskininlärning till att hjälpa företag att förutspå framtida efterfrågan genom att analysera historiska data om beteenden och olika kundgruppers önskemål.

En del dataanalysprogram har prediktiva AI-funktioner som inte kräver någon utbildning eller erfarenhet av kodning, så att fler personer i organisationen kan använda dem. Då kan även andra än tekniker förbereda data och utvinna värdefulla kundinsikter. Den tekniska personalen gynnas också eftersom de kan göra saker snabbare.

Dra nytta av avancerad AI

Med den avancerade statistiska analysen kan dina dataforskare och maskininlärningstekniker ta fram avancerade datamodeller, skapa bättre visualiseringar, lära sig mer från alla data och planera bättre. Den här typen av AI-funktioner bygger på programmeringsspråket R med öppen källkod.

4. Dela business intelligence

När du och dina medarbetare har fått insikter från datavisualiseringar kan du med rapporteringsprogrammet dela Business Intelligence med andra personer inom och utanför organisationen.

Med den rapportprogramvara som ingår bland dataanalysverktygen kan du effektivt publicera upptäckter, bädda in visualiseringar och ge behörighet till alla som behöver se rapporten. Den förenklar också rapportdistributionen, bibehåller versionskontroll och gör att du slipper offlinekopior.

Skapa och distribuera anpassade rapporter

Skapa egna rapporter med format och layoutteman som kan anpassas efter företaget. Med rapportprogram kan du även publicera på det sätt som passar bäst i er kommunikation, till exempel i sidnumrerade statiska rapporter eller interaktiva rapporter i tabellformat. Du kan också optimera rapporterna så att användarna enklare kan öppna och läsa dem på mobila enheter.

Ange hur ofta du vill skicka ut en viss typ av rapport, till exempel varje vecka eller en gång i månaden. Eller så kan du ge tillgång till självbetjäningsrapporter på begäran som besvarar specifika frågor när användarna behöver det. En stor fördel med rapportprogram är att du kan skicka ut rapporter som analytiker inom hela företaget har skapat till en stor mängd mottagare.

5. Skydda dina data

Du kanske funderar över säkerheten när du tänker koppla stora mängder data från flera källor och senare publicera business intelligence. Sök efter dataanalysverktyg med säkerhetsfunktioner som skyddar kunddata och krypteringsnycklar som gör att känslig information hålls privat under överföring.

Dataanalysverktyg med inbyggd säkerhet gör att du kan blockera riskfyllda aktiviteter som innebär hot mot data. När du delar rapporter kan dessa verktyg ge säkerhet på arbetsplatsnivå genom att publicera till separata arbetsytor. De ger också säkerhet på radnivå genom att begränsa dataåtkomsten på radnivå och låta dig ställa in bredare åtkomstkontroller där så behövs.

Välj verktyg som gör att du kan analysera data medan styrningsfunktioner körs i bakgrunden. Se till att dina verktyg hjälper dig att följa standarder, lagstadgade kontroller och certifieringar för branschen, exempelvis IL6, FedRamp, HIPAA och FINRA.

Läs mer om fördelarna med dataanalysverktyg och rapportprogram

Upptäck hur dataanalysverktyg och rapportprogram kan hjälpa organisationen genom att utforska Microsoft Power BI – och kom i gång utan kostnad.