En kvinna som tittar på sin dator

Vad är en datainstrumentpanel?

En datainstrumentpanel är ett verktyg företag använder som hjälp för att spåra, analysera och visa data, vanligtvis för att få en djupare inblick i organisationens, en avdelnings eller till och med en specifik process allmänna tillstånd. Instrumentpaneler samlar in alla typer av olika värden, datakällor, API:er och tjänster – och de hjälper företag att extrahera relevant information från dessa källor att visa på lättillgängliga sätt.

Varför datainstrumentpaneler är viktiga

Inte helt olikt en bils instrumentpaneler organiseras och visas viktig information direkt för att hjälpa dig att förstå ditt företags mest värdefulla data och få svar på viktiga frågor. Genom att koppla instrumentpaneler till specifika mätvärden eller KPI:er (key performance indicators) får du viktig business intelligence och möjlighet att fördjupa dig i specifika delar av informationen så du hela tiden kan övervaka resultat. Precis som i en bil visar instrumentpaneler hur långt du kommit på resan och hur lång tid det kan ta att komma dit du vill.

Vad kan jag göra med en datainstrumentpanel?

En del av kraften i en instrumentpanel är dess förmåga att tillhandahålla aktuell information och kontext som hjälp för att fatta välgrundade affärsbeslut och ge möjligheter för medarbetarna. Exempelvis kan en IT-grupp använda en instrumentpanel för att identifiera tecken på säkerhetsintrång. Ett företag kan också bädda in instrumentpanelen i en app eller mobil enhet för medarbetarna ute på fältet och se till de alltid har de data de behöver när så behövs.

Instrumentpaneler hjälper även till att besvara viktiga verksamhetsfrågor som:

 • Hur många leveranser har vi gjort denna veckan jämfört med förra?

 • Vilken av våra tre produkter ger mest intäkt? Vilka artiklar ska vi marknadsföra?

 • Varifrån kommer största delen av vår webbplatstrafik?

 • Hur hittar våra köpare oss?

 • Fungerar vår marknadsföring? Når den målgruppen?

Fördelarna med datainstrumentpaneler

Med instrumentpaneler kan du snabbt och enkelt visa data så att du omgående kan förbättra verksamheten. Av de många sätten att skapa och använda instrumentpaneler visar följande exempel några av de största fördelarna:

Resultatmått

Anpassningsbara instrumentpaneler gör att företaget kan ställa in specifika KPI:er som hjälper till att spåra information du behöver för att se hur det går på flera områden och för olika avdelningar. Du kanske vill veta om grupperna uppfyller sina mål, om marknadsföringen fungerar som förväntat eller vilken som är den populäraste restaurangrätten.

Datatransparens och åtkomlighet

Instrumentpaneler för samman olika typer av data för att visa viktiga värden och ge insikter på ett sätt som är enkelt för alla att förstå – och för att veta om de har åtkomst till stödjande data eller inte. Genom att undvika potentiella datasilor får alla inom en organisation god insyn i hur olika områdena presterar – och alla får möjlighet att hjälpa verksamheten förbättras.

Flexibilitet

Instrumentpaneler är utformade för att hjälpa till att upptäcka förändringar, både positiva och negativa, i en verksamhet, ofta i realtid. När du ser något nytt när det händer får du möjlighet att vid behov snabbt ändra kurs – eller till och med hinna före kommande trender.

Prognoser

Om du bäddar in förutsägelseanalys som drivs av AI (artificiell intelligens) i dina instrumentpaneler får du ett kraftfullt verktyg som hjälper till att forma verksamhetens framtid. Instrumentpaneler, särskilt de som drivs av AI, kan hjälpa dig jämföra historiska data och förstå utveckling, skapa mer exakta försäljningsprognoser, planera territorier mer strategiskt och hjälpa avdelningar att bestämma vägen framåt för att uppfylla deras mål.

KPI:ers betydelse

KPI:er är en viktig del av instrumentpanelarkitekturen. Du måste veta var du är nu för att veta bästa steget att ta för att komma vidare. När du väljer KPI:er för instrumentpanelen ska du bara välja de som hjälper dig att besvara din primära fråga – inte så många så det gör dina data otydliga, men inte heller så få att du inte får en korrekt bild.

Exempel på instrumentpaneler

Datainstrumentpaneler hjälper dig att förstå nästan alla delar i verksamheten, från om priserna ligger rätt till hur mycket intäkter ditt försäljningsteam genererar. Nedan finns flera exempel på instrumentpaneler och de typer av information de erbjuder för att spåra relevanta KPI:er.

Bädda in en standardskärm med instrumentpanel för medarbetare

Instrumentpaneler för medarbetare

 • Kundsupport eller IT-ärendet som stängts per timme

 • Fakturerbara projekttimmar per teammedlem

 • Timmar som ett team behövde för att slutföra ett visst projekt

Bädda in en standardskärm med instrumentpanel för försäljning

Instrumentpaneler för försäljning

 • Försäljningstratt jämfört med föregående år

 • Antal dollar i försäljningspipeline

 • Genomsnittlig tid en försäljning tar

Bädda in en standardskärm med instrumentpanel för ekonomi

Instrumentpaneler för ekonomi

 • Intäkter före ränta, skatt, avskrivning eller amortering

 • Operativt kassaflöde

 • Vinstmarginal netto

Många bra exempel på instrumentpaneler som hjälper dig att dagligen fatta välinformerade affärsbeslut. Exempelvis kan instrumentpanelen för medarbetare indikera att du behöver ytterligare resurser på ett visst projekt för att minska övertid eller att du måste ändra hur du säljer en viss produkt för att uppfylla dina ekonomiska mål.

Så här skapar du en effektiv datainstrumentpanel

Effektiva datainstrumentpaneler kräver strategi och måste vara genomtänkta. En instrumentpanel har ett mycket specifikt syfte och både den design och de KPI:er du väljer innebär stora konsekvenser. Fundera över hur dessa metodtips kan förbättra effektiviteten för din instrumentpanel.

Använd realtidsdata

Många instrumentpanelsverktyg erbjuder förbättringar genom automatisering som fångar in data i realtid att dela inom hela organisationen eller med specifika arbetsgrupper. Du kan till och med använda analysverktyg i mobilappar för att se till att det finns där medarbetarna behöver det – när de behöver det.

Känn din målgrupp

Instrumentpaneler måste vara förståeliga för alla som använder dem. Vissa avdelningar kräver till exempel exakta värden, medan andra behöver se trender. Använd ditt goda omdöme.

Var konsekvent

Gör dina instrumentpaneler enkla att använda genom att använda konsekventa funktioner, filter, färger och utföranden. Med konsekvent utseende och känsla för instrumentpanelerna blir det enklare för användarna att hitta information snabbare.

Gruppera data logiskt

Om du håller samman data blir det enklare för användarna att navigera i informationen, särskilt om olika användare på olika avdelningar använder samma instrumentpanel.

Instrumentpanelmisstag du ska undvika

Se till att dina datainstrumentpaneler uppnår dina mål genom att undvika följande vanliga fallgropar för datainstrumentpaneler:

 • Inte skapa ett tydligt mål för instrumentpanelen

 • Implementera alltför många KPI:er i varje instrumentpanel

 • Använda data med låg kvalitet

 • Presentera data i fel typ av graf eller diagram

 • Presentera alltför mycket information i en instrumentpanel

 • Använda en plottrig, förvirrande eller svårtillgänglig design

Vad som är viktigt i programvara för instrumentpaneler

Att välja rätt instrumentpanelsverktyg för verksamheten innebär att du vet vilka typer av insikter du behöver. Använd frågorna nedan när du börjar utvärdera alternativ för instrumentpanel:

 • Kräver det här verktyget några förkunskaper (som kodning) för att användas?

 • Hur svårt är det att analysera data i verktyget?

 • Hur skyddar den här lösningen mina data?

 • Hur kan det underlätta för mig att visualisera data?

 • Fungerar programvaran tillsammans med mina befintliga verktyg och processer?

När du har bättre förståelse för kraven på lösningen för instrumentpanel är det dags att fundera på vilka lösningar som ger de bästa funktionerna. Många utmärkta instrumentpanelsverktyg har olika alternativ för datavisualisering, anpassning och samarbete – samtidigt som de fungerar med olika operativsystem så du kan få ut mesta möjliga av dina data.

Du kan hjälpa verksamheten att ligga steget före genom att överväga instrumentpanelsverktyg som utnyttjar AI i de olika delarna av processen. "Smart" programvara för instrumentpanel gör det möjligt att använda förutsägelseanalys, realtidsdata, data science-processer, fördjupningsfunktioner och även att få riskvarningar. Dessa senaste erbjudanden hjälper dig förstå dina data bättre, snabbare och hjälper er att bli en databaserad organisation.

Scenarier för smarta datainstrumentpaneler

Smarta instrumentpaneler ger organisationer fler sätt att visualisera och implementera data – inte bara i efterhand, utan i realtid – allteftersom data ändras. Med avancerad AI och maskininlärning kan smarta instrumentpaneler hjälpa dig att förstå information på mer meningsfulla sätt. Titta närmare på några möjliga scenarier där AI förbättrar hur data utnyttjas:

Göra korrekta förutsägelser

Även om förutsägelseanalys inte visar framtiden så hjälper det dig förutsäga potentiella förändringar på marknaden, konsumtionsbeteende eller identifierbara affärsrisker. Dessa typer av insikter hjälper verksamheten fatta välinformerade beslut, förbereda sig inför nästa steg och lägga tid, kraft och pengar på rätt saker.

Automatisera processer

När det handlar om stordata behöver du all hjälp du kan få. Smarta instrumentpaneler automatiserar processer som rör dataidentifiering, förberedelser, replikering, insamling, rapportering eller till och med underhåll av datalager. På så sätt kan användare slippa gräva och söka manuellt i data och det ger mer korrekt information och kraftiga tidsbesparingar.

Att välja rätt lösning för dig

Vilken lösning för datainstrumentpanel du än väljer ska du se till att den ger den tydliga information som din verksamhet behöver för att hålla ordning på och nå dina mål. Nu när du förstår fördelen med instrumentpaneler och vad som krävs för att de ska bli effektiva är du klar att ta nästa steg. Läs om en ledande lösning för datainstrumentpanel i dag – Microsoft Power BI.