Tips för att utvärdera datavisualiseringsverktyg

Organisationens business intelligence (BI)-verktyg har som uppgift att koka ner enorma datamängder till att bli förståeliga, användbara insikter som KPI:er, mått och annan viktig information. Därifrån är det ditt datavisualiseringsverktyg som ska omvandla dessa insikter till en övertygande visuell presentation.

Under de senaste åren har antal tillgängliga verktyg ökat dramatiskt och med så många alternativ att välja bland kan det kännas som en tuff utmaning, men riktigt så är det inte. För att lyckas gäller det bara att följa några grundläggande riktlinjer.

Först fastställer du dina mål och behov

En grundläggande sanning i datavisualisering är att snygg design och grafik i sig inte är det viktigaste. I stället är det hur tydligt budskapet förmedlas. Om ett enkelt cirkeldiagram eller stapeldiagram kommunicerar tydligare än snygg infografik kan man hävda att den tråkiga bilden är mer effektiv. Men när båda kriterierna är uppfyllda – slående visuell information tillsammans med tydligt budskap – blir datavisualiseringen ovärderlig. Kom ihåg det när du utvärderar olika verktyg.

Börja med att skissa på vad du hoppas uppnå:

 • Börja med ett tydligt mål för det du försöker förmedla och vilka behov du har. Lista de olika datapunkter som du ska arbeta med och prioritera dem så att du vet vilka som är viktigast att gå igenom.

 • Därefter dokumenterar du vad du vill att informationen ska kommunicera genom att sammanfatta det i en så enkel mening som möjligt.

 • Låt den meningen utgöra en referenspunkt som du hela tiden kan referera till när du utvärderar olika alternativ för datavisualiseringsprogram.

Bestäm dig sedan för vilka funktioner du behöver

De bästa verktygen och programmen för datavisualisering genererar en mängd olika diagram, grafer och karttyper via ett enkelt och intuitivt instrumentpanelgränssnitt. Men det är viktigt att du väljer ett verktyg som har den flexibilitet och de funktioner som behövs för att hantera organisationens fortlöpande behov.

När du börjar söka utifrån ett visst projekt eller specifikt behov ska du försöka komma ihåg helheten och fundera på hur lösningen som du väljer kan vara fortsatt värdefull under kommande månader och år.

Se till att du väljer ett verktyg som gör att du snabbt och enkelt kan ändra visualiseringar. Kontrollera att det fungerar för BI och flexibel analys och se till att det har ERP-funktioner. De flesta verktyg behöver inte längre någon databaskompetens men det kan vara bra att kontrollera att det är så.

Och slutligen, tänk på säkerhet och efterlevnad. Eftersom datavisualiseringsverktyget kommer åt alla företagets data bör du söka en lösning som har stöd för saker som verifieringsmetoder för branschstandarder, webbplatsroller och användarbehörigheter. Kontrollera också att det följer SOX-, SOC- och ISAE-standarder.

Sök efter ett verktyg som:

 • Flexibilitet för analys.
 • ERP-funktioner.
 • Kräver inte databaskompetens.
 • Har säkerhetsfunktioner och möjliggör efterlevnad och styrning.

Glöm inte att tänka på var data kommer från

Varje organisation använder sina visualiseringsverktyg för att fråga data från olika platser, så se till att de alternativ du utvärderar kan använda många olika indatakällor. De bör innehålla grundläggande format som SQL och NoSQL samt tredje parts datakällor. Det är också viktigt att du kan få åtkomst till information från system för marknadsföring via e-post och program för hantering av kundrelationer (CRM) förutom andra maskinvaruplattformar som företaget använder.

Att välja visualiseringsverktyg för big data blir också mer och mer viktigt. Om det är något som din organisation behöver så är stöd för Hadoop, öppen källkod, ramverk för big data som behandlar enorma mängder data i serverkluster ett måste.

Fundera över hur komplex din visualiseringen kommer att vara

Även om visualiseringsverktyg gör att du kan skapa datafyllda bilder kan kvalitet, komplexitet och konstnärligt värde på slutprodukten variera mycket. De flesta grundläggande mallar gör att du åtminstone kan skapa enkla bilder. De kan vara tillräckliga. Andra lösningar kan exempelvis använda mallar som fungerar som ett avstamp för mer komplex, anpassad infografik eller interaktiva visualiseringar, vilket kan ha större påverkan på din publik.

Kom ihåg de här alternativen när du utvärderar de olika val som finns. Ju mer du funderar på vilka typer av datavisualiseringar du kommer att skapa, desto mer nöjd blir du med verktyget du väljer.

Frågor för utvärdering av visualiseringskomplexitet:

 • Räcker det med en grundläggande mall?
 • Behöver du anpassad infografik eller en interaktiv bild?
 • Vad har önskad effekt på din publik?

Samarbete är nyckeln

Möjlighet att samarbeta med olika personer i teamet och i hela organisationen är en av de kraftfulla funktionerna i ett datavisualiseringsverktyg.

Sök efter ett som fungerar med de verktyg som teamen redan använder och har molnbaserade instrumentpaneler som uppdateras i realtid och är tillgängliga från valfri webbläsare. Då kan du vara säker på var du, eller andra, än arbetar från, eller på vilken enhet som än används kan ni samarbeta via samma instrumentpanel för att nå slutresultatet ni söker.

Se till att slutprodukten kan publiceras så som du önskar

När du har skapat presentationen ska du säkerställa att de visualiseringar du gjort kan publiceras och integreras i rätt typer av meddelandekanaler.

Om du exempelvis publicerar på en webbsida, en teamwebbplats eller -app måste du vara säker på att verktyget du väljer kan exportera kodavsnitt som enkelt kan kopieras och klistras in på webbplatsen eller integreras via öppna API:er. Eller, om du publicerar till en nyhetsartikel på internet eller i ett bildspel, bör du kontrollera att det finns stöd för vanliga grafiska filformat som JPG, SVG och PDF. Det är också viktigt att söka en lösning som gör att visualiseringar kan bäddas in i appar, portaler och dokument.

Användare som har tillfälliga eller situationsbetingade funktionshinder, likväl som permanenta, är möjligheten att publicera i ett format som tar hänsyn till dem viktig. Se till att söka efter ett datavisualiseringsverktyg som även uppfyller deras behov.

För att lyckas publicera bör du välja ett verktyg som:

 • Stöd för export av kodavsnitt för inkludering på webbplatser.
 • Kan skapa enkla grafiska filformat som JPG, SVG och PDF.
 • Möjligt att bädda in visuella objekt i appar, portaler och dokument.
 • Tillhandahåller hjälpmedel för alla användare.

Börja med att utvärdera ett stabilt datavisualiseringsverktyg

Testa din nya utvärderingskunskap genom att läsa om Microsoft Power BI. Fatta välgrundade beslut snabbt. Anslut, modellera och utforska dina data med snygga visuella rapporter. Power BI låter dig göra allt det – och det är enkelt att integrera med andra verktyg, som Microsoft Excel.