En person som delar en datavisualisering på en stor skärm.

Tips för att utvärdera datavisualiseringsverktyg

Eftersom det finns så många datavisualiseringsverktyg att välja mellan kan det verka svårt att hitta rätt, men det är egentligen inte. Du behöver bara följa några grundläggande riktlinjer.

Först fastställer du dina mål och behov

Organisationens BI-verktyg (Business Intelligence) har som uppgift att koka ner enorma mängder data till förståeliga och användbara insikter som KPI:er, mått och annan viktig information. Sedan är det upp till datavisualiseringsverktyget att omvandla de här insikterna till en övertygande visuell presentation.

En viktig sak med datavisualisering är att du inte bara kan förlita dig på en snygg design och vacker grafik. Det handlar i stället om tydligheten i budskapet som förmedlas. Om ett enkelt cirkeldiagram eller stapeldiagram förmedlar budskapet tydligare än infografik kan den tråkigare bilden vara mer effektiv. Men när båda kriterierna är uppfyllda – när det visuella även förmedlar ett tydligt budskap – det är då datavisualiseringen kommer till sin rätt. Tänk på det när du utvärderar olika verktyg.

Börja med att skissa på vad du hoppas uppnå:

 • Börja med ett tydligt mål av det du försöker förmedla och vilka behov du har. Notera de olika datapunkter som är tillgängliga och prioritera dem så att du vet vilka som är viktigast att få fram.
 • Dokumentera sedan vad du vill att dina data ska förmedla genom att sammanfatta dem i en så enkel mening som möjligt.
 • Använd sedan den meningen som referenspunkt och gå tillbaka till den medan du utvärderar de olika datavisualiseringsalternativen.

Bestäm dig sedan för vilka funktioner du behöver

De bästa verktygen och programmen för datasvisualisering kan generera en mängd olika diagram, grafer och kartor via ett enkelt och intuitivt gränssnitt för instrumentpanelen. Det är dock viktigt att du väljer ett verktyg med den flexibilitet och de funktioner som organisationen behöver i det löpande arbetet.

Även om du förmodligen börjar leta med tanke på ett visst projekt eller specifikt behov ska du försöka komma ihåg helheten och fundera på hur lösningen du väljer kan vara fortsatt användbar under många månader och år.

Se därför till att du väljer ett verktyg där du kan ändra visualiseringarna i realtid. Se till att det är flexibelt gällande BI och analys, och i synnerhet att det har ERP-funktioner. De flesta verktyg kräver inte längre någon databaskompetens, men det är en bra idé att kontrollera det här.

Glöm slutligen inte bort saker som säkerhet och efterlevnad. Eftersom datavisualiseringsverktyget har åtkomst till alla företagets data bör du leta efter en lösning med stöd för saker som autentiseringsmetoder enligt branschstandard, webbplatsroller och användarbehörigheter. Kontrollera även överensstämmelsen med standarder som SOX, SOC och ISAE.

Om du vill optimera värdet på längre sikt ska du välja ett verktyg som:

 • Flexibel analys.
 • Har ERP-funktioner.
 • Kräver ingen databaskompetens.
 • Har säkerhetsfunktioner och möjliggör efterlevnad och styrning.

Glöm inte att tänka på var alla data ska komma från

Alla organisationer använder sina visualiseringsverktyg för att köra frågor mot data på olika platser, så se till att de alternativ du väljer mellan kan hantera en mängd olika indatakällor. Det bör gälla både grundläggande format som SQL och NoSQL samt datakällor från tredje part. Det är också viktigt att du kan komma åt information från system för marknadsföring via e-post och program för hantering av kundrelationer (CRM), förutom de andra affärsplattformar företaget använder.

Det blir även allt viktigare att välja ett visualiseringsverktyg för big data. Om det är något din organisation behöver så måste verktyget ha stöd för Hadoop, ett big data-ramverk med öppen källkod som bearbetar enorma mängder data i serverkluster.

Tänk igenom hur komplex din visualisering kommer att vara

Även om alla visualiseringsverktyg har funktioner för att skapa bilder med massor av data så kan slutproduktens kvalitet, komplexitet och mervärde variera betydligt. De flesta använder enkla mallar där du åtminstone kan skapa enkel grafik. Det kanske räcker. I andra lösningar kan du dock använda mallar som fungerar som utgångspunkt för att skapa mer komplex och anpassad infografik eller interaktiva visualiseringar som kan ha större inverkan hos målgruppen.

Tänk på allt det här när du utvärderar de olika tillgängliga alternativen. Ju mer du tänker igenom vilka typer av datavisualiseringar du kommer att skapa, desto mer nöjd blir du med verktyget du väljer.

Fråga dig det här när du utvärderar visualiseringarnas komplexitet:

 • Räcker det med en enkel mall?
 • Behöver du anpassad infografik eller interaktiva bilder?
 • Vad kan ha önskad effekt på målgruppen?

Samarbete är grunden till allt

Möjlighet att samarbeta med olika personer i teamet och hela organisationen är en av de mest kraftfulla funktionerna i ett datavisualiseringsverktyg.

Leta därför efter ett verktyg som fungerar med den uppsättning verktyg teamen redan använder och som har molnbaserade instrumentpaneler som uppdateras i realtid och kan nås från valfri webbläsare. Då kan du vara säker på att alla medarbetare kan samarbeta via samma instrumentpanel för att uppnå det resultat ni behöver, oavsett var de arbetar eller vilka enheter de använder.

Se till att slutprodukten kan publiceras på det sätt som behövs

När du har skapat presentationen måste du säkerställa att de visualiseringar du gjort kan publiceras och integreras i rätt typer av meddelandekanaler.

Om du till exempel publicerar på en webbsida, teamwebbplats eller i en app måste du vara säker på att verktyget du väljer kan hantera export av kodfragment som enkelt kan kopieras och klistras in på webbplatsen eller integreras via öppna API:er. Om du publicerar till en nyhetsartikel eller bild online måste du i stället se till att verktyget har stöd för populära, enkla grafiska filformat som JPG, SVG och PDF. På samma sätt är det också viktigt att du väljer en lösning där dina visualiseringar kan bäddas in i appar, portaler och dokument.

När det gäller användare med tillfälliga, situationsbetingade eller permanenta funktionshinder är det viktigt att kunna publicera i ett format som även de kan använda. Det är därför viktigt att du väljer ett datavisualiseringsverktyg som även de kan använda.

För att lyckas med publiceringen bör du välja ett verktyg som:

 • Stöd för export av kodfragment för inkludering på webbplatser.
 • Kan skapa enkla grafiska filformat som JPG, SVG och PDF.
 • Möjlighet att bädda in visuella objekt i appar, portaler och dokument.
 • Har hjälpmedel för alla användare.

Börja med att utvärdera ett stabilt datavisualiseringsverktyg

Testa dina nya utvärderingsfärdigheter genom att lära dig mer om Microsoft Power BI. Fatta välgrundade beslut snabbare. Anslut, modellera och utforska dina data i otroliga visuella rapporter. Med Power BI kan du göra allt det här – och det är enkelt att integrera med andra verktyg som Microsoft Excel.