En person som arbetar framför flera datorskärmar

Vad är datavisualisering?

En nybörjarguide

Varje dag genererar ditt företag mer och mer data om försäljningsintäkter, marknadsresultat, kundinteraktioner, lagernivåer, produktionsmått, bemanningsnivåer, kostnader och andra KPI:er. Men med så mycket data att gå igenom kan det vara svårt för personer att se helhetsbilden.

Datavisualisering hjälper dig göra detaljerade data till förståelig, visuellt övertygande – och användbar – affärsinformation. Genom att ansluta till externa datakällor gör dagens datavisualiseringsverktyg att du inte bara ser KPI:er tydligare, de sammanställer även data och utnyttjar AI-baserad intelligens för att visa relationer mellan KPI:er, marknaden och omvärlden.


Fördelarna med datavisualisering

Dina data döljer viktig information som kan driva din verksamhet framåt. Utmaningen ligger i svårigheten att se sambanden genom att enbart fokusera på själva siffrorna. När du granskar dina data i visuellt format framträder mönster, samband och andra "aha"-insikter som annars skulle vara dolda.

Datavisualisering ger liv åt dina data så att du bättre kan återge de insikter som döljer sig bakom siffrorna. Med hjälp av live datainstrumentpaneler, interaktiva rapporter, diagram, grafer och andra visuella objekt kan datavisualisering hjälpa användare att snabbt och effektivt ta fram viktiga affärsinsikter.


Få ut mesta möjliga av datavisualisering

Möjligheten att se bortom siffrorna gör datavisualisering till ett kraftfullt verktyg för informationsdelning och kommunikation. Datavisualisering kan bland annat användas för att visualisera resultat, kommunicera trender, förstå effekten av nya strategier, visa relationer och annat. Dessa representationer kan utgöra kraftfulla verktyg för kommunikation och samarbete som kan tillföra större värde till rapporter, journalistik, appar och andra sammanhang där det krävs informationsdelning.


Utforska dessa interaktiva exempel på datavisualisering


Bättre beslutsfattande med datavisualisering

Även om snygga och innehållsrika visualiseringar är kraftfulla verktyg för att kommunicera idéer, är den största fördelen med datavisualisering möjligheten till bättre beslutsfattande. Här är några exempel på hur datavisualisering kan underlätta strategiskt beslutsfattande:

  • Se helheten. Det finns en tydlig bild av resultat begravd i alla transaktions-, interaktions-, process- och beteendedata som är lagrade i dina system. Med datavisualisering kan du se det större sammanhanget och få en bättre översiktsbild av scenariot däri. Det gör det enklare att upptäcka trender och att identifiera mönster som du skulle ha missat om du bara tittat på siffrorna.
  • Ta fram essensen. Genom visualisering blir bilden som finns i dina data tydligare och hjälper dig att identifiera insikter som ger bättre beslutsfattande, planering, strategier och åtgärder. Hur går verksamheten, vad behöver förändras och hur ska du fördela dina resurser? Möjligheten att förstå själva essensen i dina data leder till effektivare åtgärder och beslut.
  • Fatta välinformerade beslut. Med konkreta siffror och tydliga insikter kan du vara säker på att dina beslut har stöd i dina data. Med tydliga insikter om resultat har du den vetskap och de verktyg som du behöver för att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.
  • Spåra trender över tid. När du har fastställt en baslinje börjar trenderna framträda. Spåra förlopp, identifiera trender och börja använda din information för att fatta välinformerade, strategiska beslut. När du utvecklar dina trender kan förändringar i mönstren visa avvikelser, så att du genast kan åtgärda eventuella indikationer på försämrade resultat.

Utvärdera verktyg för datavisualisering

Dagens verktyg för datavisualisering finns över hela skalan, från kostnadsfria versioner som du kan komma åt från en webbläsare till funktionsfyllda plattformar som integrerar med ett brett utbud av vanligt företagsprogram.

Men hur väljer du rätt lösning för just dina behov bland alla tillgängliga datavisualiseringsverktyg? Det du i grunden behöver är ett verktyg som ger dig de insikter som du behöver för att kunna fokusera på det som är viktigast för dig.

Här är några viktiga frågeställningar att fundera över när du söker den optimala balansen mellan prestanda, flexibilitet och användarvänlighet för dina behov:

Vilka är dina mål och behov?

Ägna en stund åt att tänka igenom vilka typer av data du har och vilken information du vill ha.

Vilka funktioner behöver du?

De bästa datavisualiseringsverktygen har funktioner som business intelligence, analys och företagsrapportering som kan ge flexibilitet för att uppfylla dina behov, både i dag och i framtiden.

Var kommer dina data från?

Tänk igenom hur du ska koppla eller importera dina data och försäkra dig om att verktyget fungerar smidigt med dina system.

Var behöver du ha tillgång till dina data?

Hitta ett verktyg som låter dig ta med data och instrumentpaneler på valfri enhet, så att du genast kan komma åt information och samarbeta var du än befinner dig.

Var vill du publicera din visualisering?

Var ska din slutliga presentation publiceras? På en webbplats, i ett blogginlägg eller i en nyhetsartikel på nätet? Hitta ett verktyg som gör det möjligt att publicera och dela dina datavisualiseringar överallt där du ska berätta din historia, ett verktyg som gör att du kan skapa artiklar med fantastiska interaktiva visualiseringar och enkelt publicera dem i bloggen eller på webbplatsen.

Läs mer om fördelarna med datavisualisering

Upptäck alla olika sätt som datavisualiseringar kan hjälpa företaget – utforska Microsoft Power BI – och kom igång kostnadsfritt.