Vad är datavisualisering?

En nybörjarguide

Fördelarna med datavisualisering

Dina data döljer viktiga insikter som kan driva din verksamhet framåt. Utmaningen ligger i svårigheten att förstå sambanden genom att enbart fokusera på själva siffrorna. När du granskar dina data i visuellt format framträder mönster, kopplingar och insikter som annars är svåra att upptäcka.

Datavisualisering ger liv åt dina data så att du kan komma åt de insikter som gömmer sig bakom siffrorna. Med liveinstrumentpaneler, interaktiva rapporter, diagram, grafer och andra visuella representationer kan du snabbt och effektivt få viktiga affärsinsikter.

Få ut mesta möjliga av datavisualisering

Möjligheten att se bortom siffrorna gör datavisualisering till ett kraftfullt verktyg för informationsdelning och kommunikation. Datavisualisering kan bland annat användas för att visualisera resultat, kommunicera trender, förstå effekten av nya strategier, visa relationer och annat. Dessa representationer kan utgöra kraftfulla verktyg för kommunikation och samarbete och kan tillföra värde till rapporter, journalistik, appar och andra sammanhang där det krävs informationsdelning.

Kolla in dessa interaktiva exempel på datavisualisering:

Datavisualisering leder till bättre beslutsfattande

Även om snygga och innehållsrika visualiseringar är kraftfulla verktyg för att kommunicera idéer, är den huvudsakliga fördelen med datavisualisering möjligheten att förbättra beslutsfattandet. Här är några exempel på hur datavisualisering kan underlätta strategiskt beslutsfattande:

Se helheten

Bakom de många transaktioner, interaktioner, processer, beteenden och andra data som du lagrar döljer sig en tydlig bild av dina resultat. Med datavisualisering kan du se det större sammanhanget och få en mer övergripande bild av scenariot, vilket gör det lättare att upptäcka trender och att identifiera mönster som du skulle ha missat om du bara tittat på siffrorna.

Ta fram essensen

Visualisering av data skapar klarhet och hjälper dig att identifiera insikter som leder till bättre beslutsfattande, planering, strategier och åtgärder. Hur är verksamhetens resultat, vad behöver ändras och hur ska du fördela dina resurser? Möjligheten att förstå själva essensen i dina data leder till effektivare åtgärder och beslut.

Fatta välinformerade beslut

Med konkreta siffror och tydliga insikter kan du vara säker på att dina beslut har stöd i dina data. Med tydliga insikter om resultat har du de kunskaper och verktyg som du behöver för att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Spåra trender över tid

När du har fastställt en baslinje börjar trenderna framträda. Spåra förlopp, identifiera trender och börja använda dina insikter för att fatta välinformerade, strategiska beslut. När du utvecklar dina trender kan förändringar i mönstren visa avvikelser, så att du genast kan åtgärda eventuella indikationer på försämrade resultat.

Verktyg för datavisualisering

Hur väljer du rätt lösning för dina behov bland alla tillgängliga verktyg för datavisualisering? Det du i grunden behöver är ett verktyg som ger dig de insikter som du behöver för att kunna fokusera på det som är viktigast för dig.

När du utvärderar olika verktyg för att hitta den optimala kombinationen av prestanda, flexibilitet och användarvänlighet kan du ta hjälp av nedanstående faktorer för att identifiera rätt lösning:

Vilka är dina mål och behov?

Ägna en stund åt att tänka igenom vilka typer av data du har och vilken information du vill få fram.

Vilka funktioner behöver du?

Business intelligence, analysverktyg, företagsrapportering och många andra funktioner ger dig stor flexibilitet för dina unika behov, både i dag och i framtiden.

Var kommer dina data från?

Tänk igenom hur du ska koppla eller importera dina data och försäkra dig om att verktyget fungerar smidigt med dina system.

Var behöver du ha tillgång till dina data?

Hitta ett verktyg som låter dig ta med data och instrumentpaneler på valfri enhet, så att du genast kan få insikter och samarbeta var du än befinner dig.

Var vill du publicera din visualisering?

Var ska din slutliga presentation publiceras? På en webbplats, i ett blogginlägg eller i en nyhetsartikel på nätet? Hitta ett verktyg som ger dig frihet att publicera och dela datavisualiseringar där du vill. Med funktionen Power BI publicera på webben kan du återge dina data med snygga interaktiva visualiseringar och publicera dem i bloggar eller på webbplatser inom några minuter.

Microsoft och datavisualisering

Power BI är en samling anpassningsbara verktyg för datavisualisering som förvandlar dina data till effektiva visualiseringar för att ge en heltäckande bild av din verksamhet. Samarbeta och dela rapporter i och utanför organisationen, identifiera trender när de uppstår och fokusera på det som är viktigast för dig. Med Power BI har du åtkomst till dina viktigaste data på ett och samma ställe, uppdaterade i realtid och på valfri enhet – både lokalt och i molnet.

PROVA POWER BI KOSTNADSFRITT