Skapa med Power BI

Business intelligence och analyser från Microsoft Power BI kan anpassas, utökas och bäddas in i program med hjälp av vår omfattande uppsättning API:er och våra väldokumenterade SDK-bibliotek.

Kom i gång 
Bädda in Power BI i appar, webbplatser och portaler

Bädda in Power BI i appar, webbplatser och portaler

Bädda in snygga, interaktiva datavisualiseringar i program, webbplatser, portaler, SharePoint, Microsoft Teams med mera för att visa dina affärsdata i ett sammanhang. Med Power BI REST-API:er och klient-API:er kan du enkelt bädda in interaktiva rapporter och instrumentpaneler för konsekventa, faktaunderbyggda erfarenheter på olika enheter. Gå till testplatsen för Power BI inbäddad analys för att utforska och uppleva klient-API:er. Bläddra i de interaktiva demonstrationerna om hur du kan förbättra Power BI-analyser för din organisation och dina kunder.

Skapa Power BI Visuals

Skapa Power BI Visuals

Visualisera dina data på det sätt du vill genom att skapa helt anpassade datavisualiseringar. Dela de visuella objekt du skapar i din organisation, bädda in dem i en app eller dela dem med hela världen i AppSource. Utveckla och testa visuella objekt med vår SDK med öppen källkod, som baseras på välkända JavaScript-bibliotek med öppen källkod som D3 och jQuery.

Automatisera din BI-lösning

Automatisera din BI-lösning

Minska utvecklingstiden genom att utnyttja flera olika automatiseringsalternativ. För över data till en Power BI-datamängd, uppdatera data automatiskt, skala Azure-resurser automatiskt, automatisera programlivscykeln (ALM) med mera, med Power BI REST-API:er.