Skapa med Power BI

Business intelligence och analyser från Microsoft Power BI kan anpassas, utökas och bäddas in i program med hjälp av vår omfattande uppsättning API:er och våra väldokumenterade SDK-bibliotek.

Bädda in Power BI i appar, webbplatser och portaler

Bädda in Power BI i appar, webbplatser och portaler

Bädda in snygga, interaktiva datavisualiseringar i program, webbplatser, portaler, SharePoint, Microsoft Teams med mera för att visa dina affärsdata i sitt sammanhang. Med hjälp av Power BI REST-API:er och Power BI SDK kan du enkelt bädda in interaktiva rapporter och instrumentpaneler och dina användare får konsekventa funktioner med hög kvalitet på olika enheter.

Skapa anpassade visuella objekt

Skapa anpassade visuella objekt

Visualisera dina data på det sätt du vill genom att skapa helt anpassade datavisualiseringar. Dela de visualiseringar du skapar i din organisation, bädda in dem i en app eller dela dem med hela världen på AppSource. Utveckla och testa visualiseringar med vår SDK med öppen källkod och är baserad på välkända JavaScript-bibliotek med öppen källkod som D3, jQuery med flera.

Automatisera din BI-lösning

Automatisera din BI-lösning

Minska utvecklingstiden genom att utnyttja flera olika automatiseringsalternativ. För över data till en Power BI-datamängd, uppdatera data automatiskt, skala Azure-resurser automatiskt, automatisera programlivscykeln (ALM) med mera, med Power BI REST-API:er.