En person som använder en bärbar dator på ett bord.

Skapa med Microsoft Power BI utvecklarresurser

Anpassa, utöka och bädda in Power BI-analys i program med hjälp av en omfattande uppsättning API:er och väldokumenterade SDK-bibliotek.

Bädda in Power BI i appar, webbplatser och portaler

Presentera dina affärsdata i sitt sammanhang med snygga, interaktiva datavisualiseringar i program, webbplatser, portaler, SharePoint och Microsoft Teams. Med Power BI REST-API:er och klient-API:er kan du enkelt bädda in interaktiva rapporter och instrumentpaneler för konsekventa, faktaunderbyggda erfarenheter på olika enheter. Utforska klient-API:er i testplatsen för Power BI Embedded-analys och bläddra i interaktiva presentationer för att se hur du kan förbättra Power BI-analyser för din organisation och dina kunder.

Skapa Power BI-visualiseringar som står ut

Ge dina data liv genom helt anpassade datavisualiseringar. Dela visualiseringar du skapar i din organisation, bädda in dem i en app eller dela dem med hela världen i AppSource. Utveckla och testa anpassade visualiseringar med vår SDK med öppen källkod, som baseras på välkända JavaScript-bibliotek med öppen källkod som D3 och jQuery.

Automatisera din BI-lösning

Korta utvecklingstiden med en mängd olika automatiseringsalternativ. För över data till en Power BI-datauppsättning, uppdatera data automatiskt, skala Azure-resurser automatiskt och automatisera hantering av programlivscykeln med Power BI REST-API:er.