Inbäddningsanalyser för organisationens Power BI-användare

Med inbäddade analyser kan du få ut mer av Power BI Premium och Power BI Pro. Bädda in analyser i interna webbplatser, program och portaler för att underlätta för organisationen att fatta datadrivna beslut. När du bäddar in visuella objekt med inbäddningslösningen för Power BI-användare i organisationer autentiserar användarna med sina egna Power BI-kontouppgifter och kan bara se innehåll som de är behöriga att komma åt i Power BI. Skapa formaterade, interaktiva rapporter med visuella analyser för inbäddning med Power BI Desktop. Du kan även gå till AppSource och hitta en workshop eller en Power BI-expert som hjälper dig att komma igång. Om du vill bädda in Power BI i ett program för dina kunder kan du använda vår lösning för programutvecklare, Power BI Embedded.

UTFORSKA FUNKTIONER 

Börja bädda in analyser för dina Power BI-användare

1. Konfigurera din analysmiljö

När du ska skapa din inbäddningsmiljö behöver du en Azure Active Directory-klientorganisation (Azure AD) med minst en Power BI Pro-användare. Om du skapar en testmiljö kan du använda ditt vanliga Power BI Pro-konto eller registrera dig för en 60-dagars utvärdering.

LÄS MER  KOM IGÅNG 

2. Bädda in analyser

Använd Power BI REST-API:er och JavaScript-API:er för att bädda in Power BI-instrumentpaneler, -rapporter och -paneler i programmet.

LÄS MER 

3. Publicera till produktion

Ha ditt innehåll med Premium-kapacitet och dela det med Power BI-användare i organisationen.

LÄS MER 

Andra inbäddningsalternativ

SharePoint-logotyp

Bädda in i SharePoint Online

LÄS MER 
Teams-logotyp

Bädda in i Microsoft Teams

LÄS MER 
Global logotyp

Bädda in på en webbplats eller en blogg

LÄS MER 

Inbäddningsverktyg

REST-API

Få programmässig åtkomst till Power BI-resurser med RESTful-API:er.

.NET SDK

I vårt .NET-klientbibliotek får du enkel åtkomst till offentliga REST-slutpunkter för Microsoft Power BI.

JavaScript-API

Integrera Power BI i din app med vår programsvit av JavaScript-webbkomponenter.


Inbäddningsresurser