Insikter för dina användare, enkelt att hantera för dig

Hur kan du förse din organisation med åtkomst till data från försäljning, marknadsföring, ekonomi och annat samtidigt som du håller systemet tillgängligt dygnet runt alla dagar med data- och åtkomstskydd på ett enkelt sätt?

Allt detta är möjligt med Power BI. Ge dina användare en holistisk vy av verksamheten medan du samtidigt tillhandahåller de saker som är viktigast för dig: hög tillgänglighet och skalbarhet, säkerhet och efterlevnad samt enkel hantering.

Tillgängligt

Power BI är en SaaS-tjänst som ger 99,9 % drifttid med snabb distribution i moln eller hybridmoln + lokala scenarier.

Skalbart

Du får skalbarhet med SaaS-hastighet när det gäller dina verksamhetsbehov, med optimerade kostnader som baseras på antal användare och deras specifika databehov.

Flexibelt

Anslut till alla dina data, oavsett om de finns i molnet eller lokalt via liveanslutningar eller schemalagd uppdatering via företagsgateway som förser dina användare med de senaste insikterna oavsett var informationen finns.

Vi menar allvar när det gäller säkerhet och efterlevnad

Håll dina data skyddade där de är och anslut till dem på säkert sätt med Azure Active Directory och OAuth 2.0-autentisering med Power BI. Vi uppfyller de lagstadgade kraven ISO 27001, ISO 27018, EU Model Clauses, HIPAA BAA och UK G-Cloud-efterlevnad.

Power BI är enkelt att hantera och distribuera

Optimera investeringarna i LTE-verktyg och infrastruktur genom Power BI:s inbyggda anslutning till flera olika datakällor, både i molnet och lokalt.

Säkerhet när det gäller vem som får åtkomst till vilka data i Power BI med säkerhet på radnivå i kombination med din befintliga Azure- och Office 365-investering.

Standardisera hur rapporter och datamängder delas över hela organisationen på ett konsekvent och säkert sätt med organisationsinnehållspaket.

Distribuera Power BI-tjänsten enkelt och med snabbheten hos SaaS och distribuera Power BI Desktop, ett kompletterande redigeringsverktyg som använder din befintliga distributionsinfrastruktur och process.

Dra nytta av Power BI

Genom att klicka på Använd kostnadsfritt godkänner du tjänstvillkoren för Power BI