Kostnadseffektiv licensiering för BI för företag

Underlätta implementeringen av Business Intelligence (BI) i stor skala med flexibel kapacitetsprissättning och välbekanta verktyg. Upptäck varför Microsoft Power BI är den mest kostnadseffektiva lösningen för alla testade företagsstorlekar i den här jämförelsestudien från Frost & Sullivan.

LÄS RAPPORTEN

Microsoft har omnämnts som branschledande företag i Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms – 12 år i rad

LADDA NED RAPPORTEN 

*Den här bilden publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör därför bedömas utifrån hela dokumentets kontext. Gartner-dokumentet är tillgängligt från Microsoft på begäran.

Gartner stöder inte någon återförsäljare, produkt eller tjänst som beskrivs i dess forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de återförsäljare med högst betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller omdömen från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktauttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, gällande den här forskningen. Detta inkluderar garantier som avser allmän lämplighet och lämplighet för ett särskilt ändamål.

Power BI för ditt företag

Verktyg som din organisation är bekant med

Medarbetarna använder redan Microsoft-produkter. Minska kostnaderna för utbildning och support genom att utnyttja de här bekanta verktygen som en del av företagets BI-distribution.

Snabb distribution

Sänk implementeringskostnaderna och förenkla hanteringen. Distribuera och hantera Power BI på samma sätt som Office 365 och andra Microsoft-tjänster som du kör i din organisation.

Styrning och säkerhet – i skala

Håll koll på dina företagsdata. Kontrollera åtkomst till data och hur de används centralt – även på mobila enheter. Konfigurera och övervaka principer, identifiera avvikelser och vidta åtgärder.

Förena självbetjäning och BI för företag

Pixelperfekta sidnumrerade rapporter, skalningsmodeller för företag och självservice-BI på en modern plattform.

En plattform som förenar självbetjäning och BI för företag

Teknologi från SQL Server Reporting Services och SQL Server Analysis Services är en del av Power BI. Leverera pixelperfekta sidnumrerade rapporter tillsammans med interaktiva rapporter och tillåt större datavolymer, livscykelhantering och anslutningsmöjlighet för BI-verktyg på en modern plattform.

Mer information 

Enterprise BI-funktioner som passar din budget

Med flexibla kapacitetsbaserade licenser per användare kan du distribuera BI till alla till en kostnad som passar din IT-budget.

Beräkna kostnader

Uppfyll dina unika efterlevnadsbehov

På plats

Distribuera en Power BI-rapportserver bakom din brandvägg.

Mer information

I molnet

Lita på en kompatibel lösning med Microsoft som värd.

Mer information

Där du bor

Förlita dig på erbjudanden för såväl den tyska marknaden som certifieringar för amerikanska myndigheter.

Mer information

Business Intelligence på ditt sätt

IT-hanterad rapportering

Få åtkomst till korrekta och tillförlitliga rapporter som skapas och hanteras centralt av IT-avdelningen.

BI med självbetjäning

Anslut enkelt till företagsdata och få de specifika insikter du behöver

Inbäddad analys

Få åtkomst till analysverktyg från dina aktuella portaler och program för ett effektivare arbetsflöde.

Upptäck hur du kan förenkla storskalig dataanalys

Utforska hur intuitiva verktyg och funktioner i Power BI förenklar komplicerade dataanalyser med den här samlingen instruktionsvideor.

TITTA PÅ VIDEOR 

Läs mer om Power BI

Kom igång snabbare med faktablad, videor, webbseminarier, demonstrationer och självstudier.

Hitta resurser
Så här distribuerar du Power BI
Läs faktabladet 
Power BI-säkerhet
Mer information  
Power BI-dokumentation
Mer information