Uppfyll de tuffaste företagskraven

Säkerställ tillförlitlighet, konsekvens och säkerhet för data i realtid inom hela organisationen med Power BI.

Uppfyll de tuffaste företagskraven

Säkerställ tillförlitlighet, konsekvens och säkerhet för data i realtid inom hela organisationen med Power BI.

Förena självbetjäning och BI för företag

Minska kostnaden och komplexiteten när du använder flera analyslösningar med hjälp av en heltäckande business intelligence-plattform (BI) för självbetjäning och företag.

Se vad oberoende analysföretag säger

Microsoft har i mars 2022 utnämnts till ledare i Gartner® Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms.

Läs om hur företag ökar intäkter, sparar kostnader och förbättrar produktiviteten i undersökningen The Total Economic Impact™ of Microsoft Power BI som utförts av Forrester Consulting.

Få snabb, användardriven innovation

Håll dig uppdaterad om de senaste framstegen inom AI, big data, visualiseringar, inbäddad analys och certifierade datamängder. Med veckovisa och månatliga uppdateringar baserade på idéer från den globala Power BI-användarcommunityn kan du vara säker på att din lösning ger den bästa upplevelsen med den senaste tekniken.

Bygg verksamheten på säkra dataanalyser

Tillämpa känslighetsetiketter på Power BI-data genom att använda Microsofts informationsskydd i den välbekanta Microsoft 365-upplevelsen

Utöka dataförlustskyddet och styrningen till Power BI-användare – inklusive rapportdelning – med hjälp av Microsoft Cloud App Security.

Uppfyll sekretess- och myndighetskrav bättre genom att kontrollera känsliga data med hjälp av BYOK (bring your own key).

Skydda organisationens data bättre genom att använda Power BI-säkerhet med servicetaggar, Azure Private Link och (kommer snart) Azure Virtual Network.

Bild av en kvinna som tittar på skärmen på en bärbar dator

Kom i gång på några minuter

Se hur du snabbt kan skapa meningsfulla datavisualiseringar, dela insikter och administrera BI i hela organisationen – allt från det välbekanta gränssnittet i Microsoft 365.

Få insikter överallt

Anslut till valfri datakälla, lokalt eller i molnet. Förvandla sedan dina data till insikter med interaktiva rapporter och instrumentpaneler och dela dem på valfri enhet.


Fatta datastyrda, kontextbaserade beslut

Förbättra Power BI-instrumentpanelerna med Excel-, Power Apps- och Visio-innehåll och bädda sedan in det i Teams, SharePoint eller exportera det till PowerPoint så att du och ditt team kan fatta välgrundade beslut utan att byta appar.


Förbättra publiceringseffektiviteten och precisionen i BI-innehåll

Identifiera snabbt skillnader och flytta innehåll från utveckling och test till produktion med hjälp av de enkla visuella ledtrådarna i distributionspipeliner.

Anpassa BI-distributionen

Få ut mer av dina data oavsett var de finns med flexibla alternativ för hybriddistribution. Distribuera Power BI bakom din brandvägg med Power BI-rapportserver, använd ett globalt nätverk med säkra molnbaserade datacenter som hostas av Microsoft eller välj en kombination av båda alternativen.

Analysera data i vilken skala du vill

Få tillförlitliga prestanda oavsett hur mycket data du arbetar med när du kör Power BI i molnet. Microsoft Azure ger en dynamisk analysupplevelse oavsett om du hämtar data från ett enstaka kalkylblad eller ett helt datalager.

Gör kloka investeringar med kostnadseffektiv licensiering

Upptäck varför Power BI är den mest kostnadseffektiva BI-lösningen för alla testade scenarier i den här jämförelsestudien från Frost & Sullivan.

Läs mer om Power BI

Bläddra bland resurser så att du snabbt kommer i gång.

Planera en företagsdistribution

Utforska säkerheten i Power BI

Läs dokumentationen