Uppfyll de tuffaste företagskraven

Säkerställ tillförlitlighet, konsekvens och säkerhet för data i realtid inom hela organisationen med Power BI.

Uppfyll de tuffaste företagskraven

Säkerställ tillförlitlighet, konsekvens och säkerhet för data i realtid inom hela organisationen med Power BI.

Förena självbetjäning och BI för företag

Minska kostnaden och komplexiteten när du använder flera analyslösningar med hjälp av en heltäckande BI-plattform för självbetjäning och BI för företag.

Samarbeta med en branschledare inom BI

Gartner har utnämnt Microsoft till branschledande företag för trettonde året i rad i Gartner 2020 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligent Platforms.

Forrester utnämner Microsoft som ledande i Forrester Wave™: BI-plattformar för företag (leverantörshanterade), kv3 2019.

Snabb, användardriven innovation

Håll dig uppdaterad om de senaste framstegen inom AI, stordata, visualiseringar, inbäddad analys och certifierade datamängder. Med veckovisa och månatliga uppdateringar baserade på idéer från den globala Power BI-användarcommunityn kan du vara säker på att din lösning ger den bästa upplevelsen med den senaste tekniken.

Skydda dina Power BI-data bättre med Microsoft Information Protection och Microsoft Cloud App Security

Använd känslighetsetiketter som är vanliga i Office 365-appar som Word, Excel, PowerPoint och Outlook med Power BI-data.

Utöka skydds- och styrningsprinciper till Power BI-data – inklusive exporterade data – med hjälp av Microsoft Information Protection.

Uppfyll sekretess- och myndighetskrav bättre genom att kontrollera känsliga data med hjälp av Microsoft Cloud App Security.

Undvik att känsliga data exponeras genom att blockera riskfyllda användaraktiviteter i realtid med hjälp av Microsoft Cloud App Security.

Bild av en kvinna som tittar på skärmen på en bärbar dator

Kom igång på några minuter

Se hur du snabbt kan skapa meningsfulla datavisualiseringar, dela insikter och administrera BI i hela organisationen med Power BI – allt från det välbekanta Microsoft Office 365-användargränssnittet.

Få insikter överallt

Anslut till valfri datakälla, lokalt eller i molnet. Förvandla sedan dina data till insikter med interaktiva rapporter och instrumentpaneler och dela dem på valfri enhet.


Fatta datastyrda, kontextbaserade beslut

Förbättra Power BI-instrumentpanelerna med Excel-, PowerApps- och Visio-innehåll och bädda sedan in det i Teams (SharePoint) eller exportera det till PowerPoint så att du och ditt team kan fatta välgrundade beslut utan att byta program.


Improve publishing efficiency and accuracy of BI content

Quickly identify differences and move content from development and testing to production with confidence using the simple visual cues in deployment pipelines.

Anpassa BI-distributionen

Få ut mer av dina data oavsett var de finns med flexibla alternativ för hybriddistribution. Distribuera Power BI bakom din brandvägg med Power BI Report Server, använd ett globalt nätverk med säkra molnbaserade datacenter som hanteras av Microsoft eller välj en kombination av båda alternativen.

Analysera data i stor skala

Få tillförlitliga prestanda oavsett hur mycket data du arbetar med när du kör Power BI i molnet. Microsoft Azure ger en dynamisk analysupplevelse oavsett om du hämtar data från ett enstaka kalkylblad eller ett helt informationslager.

Gör kloka investeringar med kostnadseffektiv licensiering

Upptäck varför Microsoft Power BI är den mest kostnadseffektiva lösningen för alla testade scenarier i den här jämförelsestudien från Frost & Sullivan.

Läs mer om Power BI

Kom igång snabbare med faktablad, videor, webbseminarier, demonstrationer och självstudier.

Distribuera Power BI

Säkerhet i Power BI

Dokumentation för Power BI