BI för IT – från företaget som du redan litar på

Din verksamhet behöver insikter för att det ska gå att fatta beslut på alla nivåer i realtid. Skapa en datakultur där alla inblandande är drivande. Hjälp dem att göra sitt bästa med bekanta verktyg för att få insikter på bara några sekunder. Samtidigt kan du uppfylla dina krav på säkerhet, styrning och föreskrifter med en plattform för business intelligence (BI) för företag som du kan lita på.

Testa kostnadsfritt

Power BI för ditt företag

Verktyg som din organisation är bekant med

Medarbetarna använder redan Microsoft-produkter. Minska kostnaderna för utbildning och support genom att utnyttja de här bekanta verktygen som en del av företagets BI-distribution.

Snabb distribution

Sänk implementeringskostnaderna och förenkla hanteringen. Distribuera och hantera Power BI på samma sätt som Office 365 och andra Microsoft-tjänster som du kör i din organisation.

Styrning och säkerhet – i skala

Håll koll på dina företagsdata. Kontrollera åtkomst till data och hur de används centralt – även på mobila enheter. Konfigurera och övervaka principer, identifiera avvikelser och vidta åtgärder.

Unify self-service & enterprise BI

Pixel-perfect paginated reporting, enterprise-scale modeling and self-service BI in one modern platform.

Microsoft har omnämnts som branschledande företag i Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms – 11 år i rad

Läs rapporten

*Den här bilden publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör därför bedömas utifrån hela dokumentets kontext. Gartner-dokumentet är tillgängligt från Microsoft på begäran.

Gartner stöder inte någon återförsäljare, produkt eller tjänst som beskrivs i dess forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de återförsäljare med högst betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller omdömen från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktauttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, gällande den här forskningen. Detta inkluderar garantier som avser allmän lämplighet och lämplighet för ett särskilt ändamål.

Unified self-service and enterprise BI platform

Technology from SQL Server Reporting Services and SQL Server Analysis Services is part of Power BI. Deliver pixel-perfect paginated reports alongside interactive reports and enable larger data volumes, lifecycle management, and third-party BI tool connectivity in one modern platform.

Mer information 

Enterprise BI-funktioner som passar din budget

Med flexibla kapacitetsbaserade licenser per användare kan du distribuera BI till alla till en kostnad som passar din IT-budget.

Beräkna kostnader

Uppfyll dina unika efterlevnadsbehov

På plats

Distribuera en Power BI-rapportserver bakom din brandvägg.

Mer information

I molnet

Lita på en kompatibel lösning med Microsoft som värd.

Mer information

Där du bor

Förlita dig på erbjudanden för såväl den tyska marknaden som certifieringar för amerikanska myndigheter.

Mer information

Business Intelligence på ditt sätt

IT-hanterad rapportering

Få åtkomst till korrekta och tillförlitliga rapporter som skapas och hanteras centralt av IT-avdelningen.

BI med självbetjäning

Anslut enkelt till företagsdata och få de specifika insikter du behöver

Inbäddad analys

Få åtkomst till analysverktyg från dina aktuella portaler och program för ett effektivare arbetsflöde.

Förstå mer om Power BI

Kom igång snabbare med faktablad, videor, webbseminarier, demonstrationer och självstudier.

Hitta resurser
Så här distribuerar du Power BI
Läs faktabladet 
Power BI-säkerhet
Mer information  
Power BI-dokumentation
Mer information  
Mall för administrationslösning i Power BI
Hämta mallen