Uppfyll de tuffaste företagskraven

Säkerställ tillförlitlighet, konsekvens och säkerhet för data i realtid inom hela organisationen med Power BI.

Uppfyll de tuffaste företagskraven

Säkerställ tillförlitlighet, konsekvens och säkerhet för data i realtid inom hela organisationen med Power BI.

Förena självbetjäning och BI för företag

Minska kostnaden och komplexiteten när du använder flera analyslösningar med hjälp av en heltäckande business intelligence-plattform (BI) för självbetjäning och företag.

Se vad oberoende analysföretag säger

Logotyp för Gartner

Microsoft har i april  2023 utnämnts till ledare i Gartner® Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms.1

Logotyp för Forrester

Läs om varför Microsoft fick högsta poäng av alla leverantörer i kategorin strategi i The Forrester Wave™: Augmented Business Intelligence Platforms, Q2 2023.

Få snabb, användardriven innovation

Håll dig uppdaterad om de senaste framstegen inom AI, big data, visualiseringar, inbäddad analys och certifierade datamängder. Med veckovisa och månatliga uppdateringar baserade på idéer från den globala Power BI-användarcommunityn kan du vara säker på att din lösning ger den bästa upplevelsen med den senaste tekniken.

Bygg verksamheten på säkra dataanalyser

Tillämpa känslighetsetiketter på Power BI-data genom att använda Microsoft Purview informationsskydd i den välbekanta Microsoft 365-upplevelsen.

Utöka dataförlustskyddet och styrningen till Power BI-användare – inklusive rapportdelning – med Microsoft Defender for Cloud Apps.

Uppfyll sekretess- och myndighetskrav bättre genom att kontrollera känsliga data med hjälp av BYOK (bring your own key).

Skydda organisationens data genom att använda Power BI-säkerhet med servicetaggar, Microsoft Azure Private Link och Azure Virtual Network.

Bild av en kvinna som tittar på skärmen på en bärbar dator

Kom i gång på några minuter

Se hur du snabbt kan skapa meningsfulla datavisualiseringar, dela insikter och administrera BI i hela organisationen – allt från det välbekanta gränssnittet i Microsoft 365.

Få insikter överallt

Anslut till valfri datakälla, lokalt eller i molnet. Förvandla sedan dina data till insikter med interaktiva rapporter och instrumentpaneler, och dela dem på valfri enhet.


Fatta datastyrda, kontextbaserade beslut

Förbättra Power BI-instrumentpanelerna med Microsoft Excel-, Power Apps- och Visio-innehåll och bädda sedan in i Teams, SharePoint eller exportera det till PowerPoint så att du och ditt team kan fatta välgrundade beslut utan att byta appar.


Förbättra publiceringseffektiviteten och precisionen i BI-innehåll

Identifiera snabbt skillnader och flytta innehåll från utveckling och test till produktion med hjälp av de enkla visuella ledtrådarna i distributionspipeliner.

Anpassa BI-distributionen

Få ut mer av dina data oavsett var de finns med flexibla alternativ för hybriddistribution. Distribuera Power BI bakom din brandvägg med Power BI-rapportserver, använd ett globalt nätverk med säkra molnbaserade datacenter som hostas av Microsoft eller välj en kombination av båda alternativen.

Läs mer om Power BI

Bläddra bland resurser så att du snabbt kommer i gång.

Planera en företagsdistribution av Power BI

Utforska säkerheten i Power BI

Bläddra i teknisk dokumentation

1Gartner, Magic Quadrant for and Business Intelligence Platforms; Kurt Schlegel, Julian Sun, David Pidsley, Anirudh Ganeshan, Fay Fei, Aura Popa, Radu Miclaus, Edgar Macari, Kevin Quinn, Christopher Long; 5 april 2023.

Gartner är ett registrerat varumärke och tjänstmärke och Magic Quadrant är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri efter tillåtelse. Med ensamrätt.

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i den här forskningspublikationen, eller rekommenderar teknikanvändare att välja någon av leverantörerna med de högsta betygen eller andra typer av beteckningar. Gartners forskningspublikationer innehåller omdömen från Gartners forskningsorganisation och bör inte betraktas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.