Uppfyll de tuffaste företagskraven

Säkerställ tillförlitlighet, konsekvens och säkerhet för data i realtid inom hela organisationen med Power BI.

Uppfyll de tuffaste företagskraven

Säkerställ tillförlitlighet, konsekvens och säkerhet för data i realtid inom hela organisationen med Power BI.

Förena självbetjäning och BI för företag

Minska kostnaden och komplexiteten när du använder flera analyslösningar med hjälp av en heltäckande business intelligence-plattform (BI) för självbetjäning och företag.

Se vad oberoende analysföretag säger

Gartner® har utnämnt Microsoft till ledare för fjortonde året i rad i 2021 Gartner Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms.1

Forrester har utnämnt Microsoft till ledare i The Forrester Wave™: Augmented BI Platforms, Q3 2021.

Få snabb, användardriven innovation

Håll dig uppdaterad om de senaste framstegen inom AI, big data, visualiseringar, inbäddad analys och certifierade datamängder. Med veckovisa och månatliga uppdateringar baserade på idéer från den globala Power BI-användarcommunityn kan du vara säker på att din lösning ger den bästa upplevelsen med den senaste tekniken.

Bygg verksamheten på säkra dataanalyser

Tillämpa känslighetsetiketter på Power BI-data genom att använda Microsofts informationsskydd i den välbekanta Microsoft 365-upplevelsen

Utöka dataförlustskyddet och styrningen till Power BI-användare – inklusive rapportdelning – med hjälp av Microsoft Cloud App Security.

Uppfyll sekretess- och myndighetskrav bättre genom att kontrollera känsliga data med hjälp av BYOK (Bring Your Own Key).

Skydda organisationens data bättre genom att använda Power BI-säkerhet med servicetaggar, Azure Private Link och (kommer snart) Azure Virtual Network.

Bild av en kvinna som tittar på skärmen på en bärbar dator

Kom i gång på några minuter

Se hur du snabbt kan skapa meningsfulla datavisualiseringar, dela insikter och administrera BI i hela organisationen – allt från det välbekanta gränssnittet i Microsoft 365.

Få insikter överallt

Anslut till valfri datakälla, lokalt eller i molnet. Förvandla sedan dina data till insikter med interaktiva rapporter och instrumentpaneler och dela dem på valfri enhet.


Fatta datastyrda, kontextbaserade beslut

Förbättra Power BI-instrumentpanelerna med Excel-, Power Apps- och Visio-innehåll och bädda sedan in det i Teams, SharePoint eller exportera det till PowerPoint så att du och ditt team kan fatta välgrundade beslut utan att byta appar.


Förbättra publiceringseffektiviteten och precisionen i BI-innehåll

Identifiera snabbt skillnader och flytta innehåll från utveckling och test till produktion med hjälp av de enkla visuella ledtrådarna i distributionspipeliner.

Anpassa BI-distributionen

Få ut mer av dina data oavsett var de finns med flexibla alternativ för hybriddistribution. Distribuera Power BI bakom din brandvägg med Power BI-rapportserver, använd ett globalt nätverk med säkra molnbaserade datacenter som hostas av Microsoft eller välj en kombination av båda alternativen.

Analysera data i vilken skala du vill

Få tillförlitliga prestanda oavsett hur mycket data du arbetar med när du kör Power BI i molnet. Microsoft Azure ger en dynamisk analysupplevelse oavsett om du hämtar data från ett enstaka kalkylblad eller ett helt datalager.

Gör kloka investeringar med kostnadseffektiv licensiering

Upptäck varför Power BI är den mest kostnadseffektiva BI-lösningen för alla testade scenarier i den här jämförelsestudien från Frost & Sullivan.

Läs mer om Power BI

Bläddra bland resurser så att du snabbt kommer i gång.

Planera en företagsdistribution

Utforska säkerheten i Power BI

Läs dokumentationen

1Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, 15 februari 2021, James Richardson, Kurt Schlegel, Rita Sallam, Austin Kronz, Julian Sun

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i sina forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Forskningspublikationerna från Gartner består av utlåtanden från Gartners forskningsorganisation och bör inte betraktas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri efter tillåtelse. Med ensamrätt.