Placeholder with grey background and dimension watermark without any imagery

Kom igång med Power BI Desktop

Mindre förberedelse och mer visualisering av data

Utforska dina data visuellt med en dra och släpp-frihandsyta, moderna datavisualiseringar och enkel rapportredigering.

Ladda ned kostnadsfritt 
Avancerade nedladdningsalternativ 

Börja dela datavisualiseringar och insikter

Power BI

Samarbeta och dela i molnet

Med Power BI Pro kan du dela och distribuera rapporter med andra utan komplicerad konfiguration. Kom igång nu med en 60-dagars utvärderingsversion av Power BI Pro.

Power BI-rapportserver

Lokal rapportdistribution

Distribuera interaktiva Power BI-rapporter, och traditionella sidnumrerade rapporter, inom gränserna för organisationens brandvägg.