Kapitalmarknader

Den amerikanska instrumentpanelen PCI (Personal Consumption Expenditure) spårar konsumenters utgifter i USA mot en stor mängd varor och tjänster för att spåra den amerikanska företagscykeln och mäta utgiftstrender och ekonomiska sentiment

Den amerikanska instrumentpanelen PCE (Personal Consumption Expenditure) används av Microsofts Treasury-organisation för att spåra utgiftstrender (i biljoner USD) för över 200 enskilda varor och tjänster (allt från bilar till museum-medlemskap) som har köpts i USA. Datauppsättningen publiceras på månadsbasis av Bureau of Economic Analysis och organiseras i en hierarki i åtta nivåer som Power BI genast kan öka detaljrikedomen för och på så sätt se förändringar på den mest detaljerade nivån. Instrumentpanelen gör att Microsoft kan analysera trender år efter år för utgifter och visualisera vilka varor/tjänster som blir viktigare för den amerikanska konsumenten. Det gör dessutom att Treasury-teamet kan mäta tilltron till ekonomin och förstå vår position i affärscykeln.

Behöver din organisation en anpassad BI-lösning?

Besök partnerlösningsdemonstrationen och se hur de löser problem och förbättrar effektiviteten med Power BI.