Energi

Den här rapporten fokuserar på efterfrågan-prognostiseringar inom energisektorn. Vyerna tillhandahåller energianvändningsstatus på regionnivå och prognoser för framtida användning för att optimera driften.

Energi

Det är inte kostnadseffektivt att lagra energi, så allmännyttiga tjänster och kraftgeneratorer måste prognostisera framtida strömförbrukning så att de effektivt kan balansera tillgångarna efter efterfrågan. Under timmar med hög belastning kan liten tillgång leda till strömavbrott. För stor tillförsel kan däremot leda till slöseri med resurser. Avancerad teknik för prognostisering av efterfrågan beskriver efterfrågan per timme och tider med hög belastning för en viss dag, så att en energileverantör kan optimera processen för strömgenerering. Den här rapporten fokuserar på efterfrågan-prognostiseringar inom energisektorn. Rapporten visar energianvändningsstatus på regionnivå och prognoser för framtida användning för att optimera driften.

På sidan med en sammanfattning av energilösningsstatus visar övergripande status för efterfrågan på energi för varje region. Användaren kan välja en enskild region genom att klicka på filtret till vänster och undersöka varje regions status.

På sidan med prognoser för energilösningar visas resultatet av efterfråganprognoser från Azure Machine Learning-modellen samt olika felmått för användare för att identifiera modellens kvalitet. Temperatur och dess prognoser används som en funktion i machine learning-modellen.

Behöver din organisation en anpassad BI-lösning?

Besök partnerlösningsdemonstrationen och se hur de löser problem och förbättrar effektiviteten med Power BI.