Försäkring

Det bara strömmar in data från försäkringsbolagens verksamhet: policyförsäljning, anspråk, bedrägerier, täckningskomplexitet och premiumtjänster ger företagen en omfattande uppsättning trender och insikter som väntar på att hanteras.

Övervaka risker, hantera försäljning och anspråk och identifiera bedrägerier med visuell datadriven analys

Det viktigaste målet för många försäkringsbolag är att hantera risker. Men mängden data och variabler som hamnar i försäkringsanalys är enorm, och behöver verktyg och metoder som hjälper försäkringspersonal att identifiera trender och agera utifrån dem.

Power BI hjälper försäkringsanalytiker att visualisera data för anspråk, premier, bedrägerier, försäljning och kundnöjdhet enkelt och på en plats. Identifiera anspråk och trender snabbare.

Identifiera mönster som kan leda till spårning av bedrägerier och konfigurera automatiserade aviseringar för att snabbt hitta dem. Skapa anpassade mått och övervaka genomsnittliga kostnader eller tid för att reglera anspråk.

Visualisera påverkan av din prissättningsstrategi och lönsamhet. Övervaka din kundnöjdhet och identifiera potentiella nya affärsmöjligheter eller risker för att agera snabbt.

Behöver din organisation en anpassad BI-lösning?

Besök partnerlösningsdemonstrationen och se hur de löser problem och förbättrar effektiviteten med Power BI.