Tillverkning

Tillverkningsprocessen måste vara välsmord för att lyckas, och det bästa sättet att nå dit är att ha synlighet i alla processer och samtidigt se helheten.

Synlighet i realtid för leveranskedjan för effektivare och snabbare beslut

Spåra viktiga KPI:er i realtid: maskinutnyttjande, processeffektivitet, inventeringsnivåer, förluster och cykeltider.

Tillverkare måste samarbeta, övervaka och kommunicera kring tillgängliga livedata för att uppnå utmärkt drift. Power BI hjälper ditt team att övervaka realtidsdata från flera källor till en instrumentpanel och öka detaljrikedomen för att identifiera problem när det behövs. Få aviseringar i realtid med Power BI-mobilappar och gör driften effektivare så att du får större smidighet och kan minimera svarstider.

Övervaka hela leverantörskedjan och identifiera problem och flaskhalsar innan de når kritiska processer. Dela dina instrumentpaneler med leverantörer och partner så de kan anpassa sig till den senaste tillgängliga informationen och göra processerna mer slimmade och smartare. Övervaka kvalitetsin- och utdata från alla källor, inklusive dina kunder, för att fatta snabba och meningsfulla beslut som förbättrar tillverkningskvaliteten.

Behöver din organisation en anpassad BI-lösning?

Besök partnerlösningsdemonstrationen och se hur de löser problem och förbättrar effektiviteten med Power BI.