Påverka framtidens energi med hjälp av realtidsdata i Power BI

Förbättra och omvandla hur hållbar energi hanteras och skapa värden genom hela energiproduktionen, leverans, distribution och förbrukning med dataunderbyggda insikter från Microsoft Power BI.

Uppnå en mer mätbar effekt

En verksamhet för framtiden

Förutspå och planera för kundernas framtida efterfrågan.

 • Gör driften stabilare och minska miljöpåverkan genom bättre insyn i realtid av verksamheten i energisektorns hela värdekedja.
 • Få ut mer av din investering i IoT-anpassad fjärrspårning genom att använda den för att skapa AI-analyser och handlingsbara insikter för hållbart beslutsfattande.
 • Förvandla reaktiva beslut till förutsägbara och förebyggande strategier med bättre utrustning och resurshantering vid energiproduktion och i distributionskanaler.

Gå över till renare energi

Påskynda omvandlingen till förnybara energikällor.

 • Fördjupade datainsikter som kan hjälpa dig hitta nya vägar att minska koldioxidutsläppen och leverera nya förnybara energikällor.
 • Identifiera trender och effekter av växthusutsläpp med kraftfulla visualiseringar och AI-anpassade analyser.
 • Förbättra produktionstekniken och använd avancerade analyser som stöd för ett smart nät som möjliggör en större andel förnybar energi.

Omvandla personalstyrkan

Väx som en personcentrerad och hållbar energiaktör och tjänstleverantör.

 • Ge dina medarbetare möjlighet att enkelt samla in och dela handlingsbara insikter när de har som bäst behövs genom att använda interaktiva datavisualiseringar, liverapporter och instrumentpaneler var de än befinner sig i världen.
 • Upprätta datastyrning som anpassats efter energiindustrins regelverk och andra krav på regelefterlevnad hos ditt företag.
 • Lägg till kontroller för användaråtkomst och dataskydd för Power BI-data med Microsoft Information Protection.

Påverka framtidens energi

Hållbar energi för en alltmer digitaliserad värld.

 • Hantera smart och effektiv energi på global och lokal nivå.
 • Identifiera nya affärsmodeller via AI-underbyggda analyser av energidistribution och -förbrukning och kundernas efterfrågan i realtid.
 • Skapa en dataunderbyggd kultur som använder Business Intelligence för att identifiera och leverera miljöstandarder och bästa praxis för energiindustrin.

Hur kunder gör hållbarhet enkelt med Power BI

Vi skulle göra vissa ändringar.

”Vi hade kommit till ett vägskäl där vi behövde göra vissa ändringar om vi verkligen ville komma framåt.”

Roy Young
Global Head of Office 365, Centrica

Utforska exempel på rapportering och instrumentpanelslösningar för energisektorn

Beräkna och analysera elförbrukning och elanvändning

Beräkna och analysera den el som används och kostnaderna som är förknippade med hushållsapparater samt den genomsnittliga användningen i minuter per dag.

Analys av produktion av och efterfrågan på energi

Få omfattande insikter om effekten av en ny typ av energiproduktion – från förorenande icke förnybara energikällor till förnybara energikällor.

Insikter om förbrukning och distribution av vatten, gas och allmännyttiga tjänster

Vidta miljövårdande åtgärder och öka kundernas medvetenhet med insikter från befintliga data om distribution och förbrukning av energi.

Ta nästa steg