Omvandla hälso- och sjukvårdsupplevelsen med Power BI

Hitta datadrivna insikter som förbättrar de kliniska besluten och vårdupplevelsen samtidigt som du omvandlar hälso- och sjukvården och uppnår bättre resultat.

Optimera det kliniska beslutsfattandet och förbättra vårdupplevelsen

Stärk samarbetet inom och mellan vårdteam

Förbättra behandlingsresultatet och teamens resultat med snabb och enkel åtkomst till säkra vårddata.

  • Ge all vårdpersonal tillgång till data samt möjlighet att samarbeta och dela insikter, i synnerhet i akuta situationer, så att de snabbt kan agera och ge livsavgörande vård.
  • Fatta snabbare beslut genom möjligheten att få åtkomst till och analysera patientdata i realtid och ute på fältet.
  • Förse arbetsgrupper med de data de behöver för sitt beslutsfattande genom att bädda in Power BI-rapporter och instrumentpaneler i de sjukhusappar och portaler de redan använder.
  • Skydda känslig information enligt HIPAA med åtkomstkontroller och policyer för styrning som gör att du har säker åtkomst till de data du behöver.

Få kliniska och operativa insikter

Ta bara på kliniska och operativa datainsikter för att lansera nya vårdmodeller, förutsäga framtida hälsotrender och minska riskerna.

  • Omvandla data till beslut genom att analysera kliniska aktiviteter, förbrukningsmaterial, logistik, kostnader och resultat och använd inbyggda AI-funktioner för att förutsäga och planera för framtida behov.
  • Identifiera kostnadsbesparingar, trender och bästa praxis för effektiv behandling och medicinering genom att enkelt ansluta, integrera och analysera terabyte med data mellan leverantörer, biovetenskapsorganisationer och försäkringsbolag.
  • Hjälp försäkringsbolag att förhindra och minska antalet bedrägerier och förluster genom avancerade analyser av uppgifter om anspråk, bonus och fakturering.

En ny typ av hälso- och sjukvård

Påverka framtidens befolkningshälsa och gör vården mer jämlik med värdebaserad vård genom att expandera din datadrivna kultur och göra den kliniska verksamheten mer agil.

  • Generera handlingsbara insikter – på bara några timmar i stället för månader – från dina största och mest avancerade datauppsättningar som fakturering, patientjournaler och ekonomiska rapporter.
  • Motverka oväntade utmaningar under akuta situationer och använd sjukhusets resurser effektivare genom att få snabba situationsbaserade insikter för datadrivna beslut.
  • Erbjud en mer personanpassad behandlingsmetod, speciellt för patienter som är i riskzonen, med avancerade analyser och en holistisk visualisering av patientprofilens demografi och hälsosituation.

Se hur hälso- och sjukvårdsorganisationer uppnår bättre resultat

Cerner
Cerner

”Vi arbetar mot att dra tillbaka OBIEE-rapporteringen. Valet är att ersätta det med Power BI. Att ha datamängder i Azure gjorde det enklare att börja röra sig i den riktningen.”

David Dvorak

Lead Technology Architect, Cerner Corporation

Banfield
Banfield

”Jag laddade ned Power BI, läste in ett kalkylblad och lekte lite med funktionerna. Jag upptäckte snabbt dra-och-släpp-rapporterna, de mobila funktionerna, skalbarheten och hur kostnadseffektivt det var. För mig var det ett självklart val.”

Kelsey Wiggin

Senior Manager of Operational Reporting and
Insights, Banfield Pet Hospital

Humana
Humana

"Att ha tillgång till Power BI-verktyg och mycket snabbt kunna bygga instrumentpaneler som visualiserar all information och uppdatera den i realtid är absolut nödvändigt både för att utveckla vår strategi och sedan genomföra den."

Dr. Andrew Renda

Associate Vice President Population Health Strategy,
Humana

Utforska exempel på instrumentpaneler och rapporter för hälso- och sjukvården

Instrumentpanel för sjukhusens beslutsfattande i nödsituationer

Fatta välgrundade beslut genom att analysera bemanning, utrustning, förbrukningsmaterial och utskrivningsrelaterade åtgärder.

Rapport om den globala COVID-19-pandemin

Visa en uppdaterad instrumentpanel, dagliga uppdateringar, resultat från olika fall och andra detaljer globalt och per land.

Instrumentpanel för canceranalys

Gå igenom den här instrumentpanelen med amerikansk cancerstatistik, inklusive andelen dödsfall utifrån typ av cancer.

Ta nästa steg