Från verkstadsgolvet till kundens dörr – omvandla tillverkningen med Power BI

Omvandla din tillverkning och kommunicera med kunderna på ett nytt sätt genom att använda data för att fatta bättre beslut och avancerade analyser för proaktiva insikter.

Öka motståndskraften genom en ny typ av tillverkning

Omvandla personalstyrkan

Ge personalen de verktyg de behöver så att verksamhetsgrupper att gå från data till beslut på bara timmar, inte månader. Utrusta dem så att de kan analysera produktions-, försäljning- och intäktsdata på ett säkert sätt – genom att använda datasäkerhet och åtkomstkontroller enligt branschstandard – samtidigt som de är uppkopplade oavsett var de befinner sig.

Kommunicera med kunder på nya sätt

Lär känna dina kunder bättre. Se deras inköpsmönster och ge personlig service med hjälp av användbara insikter från marknadsförings-, försäljnings- och servicedata. Använd avancerade analyser och AI för att fjärrövervaka utrustning och erbjuda, proaktivt och förebyggande underhåll.

Skapa mer motståndskraftiga försörjningskedjor

Undvik flaskhalsar i försörjningskedjan med handlingsbara insikter som baseras på kapacitetsanvändning, lagernivåer och leveranslogistik. Förbättrad synlighet innebär att du får ett bättre läge för att planera inför och möta framtida kundbehov.

Skapa mer agila fabriker

Undvik förseningar i tillverkningskedjan – identifiera områden i realtid där verksamheten kan effektiviseras genom att analysera kostnader, kapacitet och utflödesdata. Visualisera terabyte med data från utrustningssensorer och använd sedan AI för att förutse hårdvaruproblem och förhindra avbrott i produktionen.

Främja innovation och leverera nya tjänster

Skapa nya affärsmöjligheter genom att bygga upp en datakultur – ge alla medarbetare i hela i organisationen möjlighet att komma åt, samarbeta med och analysera data med hjälp av dataanslutningsprogram med självbetjäning och anpassade visualiseringsverktyg.

Hur kunder inom tillverkningsindustrin får bättre resultat med Power BI

Power BI är mer kraftfullt för lättare ETL-funktionerna och mer användbarhet än andra verktyg.

Grundfos

”Power BI är mer kraftfullt inom de lättare ETL-funktionerna och mer användbarhet än andra verktyg, vilket var avgörande när vårt företag valde den här lösningen.”

Morten Hannibalsen Olsen

Application Consultant, Grundfos

Power BI har visat sig vara ett mycket kraftfullt verktyg

Sandvik Coromant

”Power BI har visat sig var ett mycket kraftfullt verktyg. Det har blivit enklare för de högsta cheferna att använda rapporterna och vårt företag har blivit mer datadrivet.”

Mathias Johansson

CIO, Sandvik Coromant

Utforska exempel på rapportering och instrumentpanelslösningar för tillverkningsindustrin

Testning av utrustning och kvalitetssäkringsanalys

Hjälper tillverkare av elektronisk och elektromekanisk utrustning att analysera data från tester och kvalitetskontroller och på så sätt få insikter och vidta förebyggande åtgärder som minskar kostnader förknippade med intern ineffektivitet och garantianspråk.

Instrumentpanel för drift inom tillverkning

Lägg mer tid på att leverera värde i stället för att bygga upp komplexa projekt. Ge dina drift- och kontoteam möjligheten att centralt analysera redovisning, inköp, orderuppfyllelse och leveranser av tillverkade varor.

Hantering av försörjningskedjan och fjärresurser med IoT-analyser

Driv din tillverkningsorganisation effektivare genom att enkelt analysera ERP-data som samlats in med Dynamics NAV eller Dynamics AX, bland annat produktionskostnader, kapacitet, utflöde och effekten av strukturlistor.