Uppfyll morgondagens kundkrav redan i dag – med Power BI

Omvandla verksamheten i din butik och förbättra effektiviteten genom att agera på insikter som levereras i realtid.

Förstå dina kunder, dina medarbetare och dina data – med Power BI

Lär känna dina kunder

När många kunder börjar handla online förväntar de sig de mer än bara bonuspoäng och rabatter. Få insyn i de insikter, mönster och inköpsprognoser du behöver för att snabbt och i stor skala kunna kommunicera med dem.

 • Identifiera, anpassa och hantera kundernas ständigt växande behov – i alla kanaler.
 • Använd hundratals dataanslutningsprogram för att kombinera petabyte med data från interna och externa källor.
 • Skapa berikade och enhetliga kundinsikter.

Gör dina medarbetare mer produktiva

Dina medarbetare är dina viktigaste varumärkesambassadörer. Så förse dem med de Power BI-verktyg och den butiksteknik de behöver för att erbjuda bästa möjliga kundupplevelse.

 • Skapa en miljö som bygger på samarbete genom att låta dina medarbetare generera handlingsbara insikter i realtid med hjälp av välkända verktyg och appar.
 • Se till att medarbetarna är uppkopplade var de än befinner sig – på kontoret eller butiksgolvet.
 • Öka produktiviteten i en säker och skyddad miljö – Använd Power BI och Microsoft Azure Information Protection för att hantera dataåtkomst, säkerhet och regelefterlevnad.

Skapa en intelligent försörjningskedja

Skaffa rätt produkt, till rätt pris, till rätt kund och i rätt tid – samtidigt som du fyller gapet mellan efterfrågegenerering och uppfyllelse.

 • Minska kostnaderna och effektivisera verksamheten genom att göra den mer agil.
 • Använd dataunderbyggda insikter för att förutse och hantera förändringar i kundefterfrågan på både global och lokal nivå.
 • Gör logistiken mer transparent och korta tiden till marknaden med dataunderbyggda insikter samtidigt som du förbättrar kapacitetsutnyttjandet och lagerfördelningen mellan butiker och distributionslager.

En ny typ av detaljhandel

Skapa större tillväxt, oavsett skiftningar och avbrott på marknaden, genom att utveckla butikens innovationsförmåga, agilitet och motståndskraft.

 • Utveckla en framåtblickande affärsstrategi med Power BI, maskininlärning, AI och visualiseringsfunktioner.
 • Minska effekterna av oplanerade utmaningar genom att omvandla ditt företag från ett som bara reagerar till ett som planerar proaktivt.
 • Skapa en digital bas och en datakultur i organisationen som håller jämna steg med kundernas ständigt nya krav.

Hur detaljhandlare använder Power BI i sin verksamhet

Arla
Arla

”När vi drabbades av COVID-19 behövde vi agera snabbt. Med Power BI kunde vi skapa användbara visuella objekt på bara några dagar.”

–Kasper Pors Hansen
Senior Manager IT, Arla Foods

The Wonderful Company
The Wonderful Company

”Power BI ger oss betydligt lägre total ägandekostnad. Med Power BI kan vi hantera både rapportering i realtid och analytisk rapportering med självbetjäning och samtidigt upprätthålla IT-styrningen.”

–Dhiraj Chhajer
IT Director, The Wonderful Company

Lee Valley

”Ett av de verktyg som de introducerade för oss var Power BI, och på mycket kort tid – med enbart en begränsad insats från IT-avdelningen – kunde vi omvandla alla dessa data till information.”

–Jason Tasse
Chief Operating Officer, Lee Valley Tools

Utforska exempel på rapportering och instrumentpanelslösningar för detaljhandeln

Analysrapport om den globala butiken

Visualisera butikens försäljningsresultat med helhetsbild. Analysera KPI:er och hitta handlingsbara insikter för olika attribut, bland annat produkter, segment och geografiska områden.

Instrumentpanel för kundsegmentering

Analysera försäljning och vinst samtidigt som du genererar värdefulla insikter som baseras på produktomsättningsrelaterade kundbeteenden.

Business Intelligence-rapportering för klädbutiker

Fatta välgrundade beslut när du planerar inför framtiden med avancerade analyser som ger viktiga insikter kring marginaler, sannolikhet för kundbortfall och produktoptimering.

Ta nästa steg