Lärarledd utbildning i Power BI

Dessa studiegrupper är tillgängliga kostnadsfritt för våra partner och communityledare, så att de kan utbilda sina kunder och communities i Power BI.

Power BI-kurser

Alla kurser omfattar allt material – presentationsmaterial, demoskript, elevlaborationer steg för steg, datauppsättningar och annat innehåll.

Dashboard in a Day (DIAD)
Dashboard in a Day (DIAD) Avancerad visualisering med Power BI Advanced Data Modeling and Shaping DAX in a Day Administrator in a Day Paginated Reports in a Day Developer in a Day Modern Excel Analyst in a Day Leap into Power BI Analytics in a Day (AID)–

Dashboard in a Day (DIAD)

Last updated—March 2021

DIAD är en praktisk endagsstudiegrupp för affärsanalytiker där en mängd olika Power BI-funktioner behandlas.

Vid dagens slut kommer deltagarna ha bättre förståelse för att:

 • Ansluta och omvandla data från en mängd olika källor.

 • Definiera affärsregler och KPI:er.

 • Utforska data med kraftfulla interaktiva visuella objekt.

 • Skapa imponerande rapporter.

 • Dela instrumentpaneler med teamet och affärspartner samt publicera dem på webben.

Innehållet finns på nio språk: Brasiliansk portugisiska, engelska, franska, förenklad kinesiska (mandarin), italienska, japanska, koreanska, spanska och tyska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

 1. Instructor content includes presentation decks, demo scripts, and instructor training material. To access this content, please ensure your Microsoft account is tied to your Microsoft Partner Network (MPN) ID. Instructor content is available to MPN members and MVPs only.

 2. Deltagarinnehållet omfattar labbhandledning och datauppsättningar.

Avancerad visualisering med Power BI

Senast uppdaterad – december 2020

Prerequisites—DIAD training or equivalent working experience

Den här endagskursen behandlar Power BI-rapportlayouter och hur du strukturerar en agil process för att skapa Power BI-datavisualiseringar. Deltagarna får lära sig konsten bakom visualiseringar, följderna av att välja rätt diagram, vilken effekt färg, form och storlek kan ha och slutligen hur anpassade visuella Power BI-objekt kan användas. Kursen tar upp olika designmönster för instrumentpaneler och rapporter, samt bästa praxis för att skapa bra rapporter och instrumentpaneler för verksamhetens användare.

Innehållet erbjuds på engelska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

Advanced Data Modeling and Shaping with Power BI

Last updated—March 2021

Prerequisites—DIAD training or equivalent working experience

This one-day course will cover using Power BI Desktop to import and shape data from a variety of sources. It will also walk through Power BI capabilities you can use to enhance the data model for your business users. The course covers key aspects of how to create a great data model to meet your business needs, various features in Power BI used to enhance data models so you can build great reports, and an introduction to DAX to create calculations.

After completing this training, the attendees should be able to import data from a variety of data sources into Power BI, shape the data, create the data model, and write DAX functions to the Power BI model.

This content is offered in English.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

DAX in a Day

Beta version is being tested and will be available soon.

Innehållet erbjuds på engelska.

Administrator in a Day

Senast uppdaterad – mars 2021

Prerequisites—DIAD training or equivalent working experience

På den här endagskursen får deltagarna gå igenom hur man administrerar Microsoft Power BI och hanterar en Power BI-klientorganisation, bland annat konfigurera inställningar för klientorganisationen, övervaka användning och etablera licenser samt andra organisatoriska resurser.

Kursen omfattar vanliga administrativa uppgifter och verktyg, till exempel Power BI-administratörsportalen och administrationscentret för Office 365, och hur man automatiserar dem genom att använda administrativa API:er och PowerShell cmdlets. Under praktiska övningar får deltagarna fokusera på Premium-kapaciteten i Power BI, dela Power BI-tillgångar på ett säkerhet sätt och använda Power BI-granskningsloggen för att optimera Power BI-användningen.

Innehållet erbjuds på engelska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

Paginated Reports in a Day

Senast uppdaterad – januari 2021

Under Power BI Paginated Reports in a Day får deltagarna gå igenom den tekniska kunskap de behöver för att skapa, publicera och distribuera sidoanpassade Power BI-rapporter. Utbildningen kan genomföras virtuellt eller i ett klassrum. Få åtkomst till onlineutbildning du utför i egen takt.

Kursen omfattar följande ämnen:

 • Designa rapportlayouter.
 • Ansluta till datakällor för att hämta rapportdata.
 • Arbeta med parametrar.
 • Visualisera rapportdata.
 • Lägga till interaktiva funktioner.
 • Publicera, använda, leverera och bädda in sidoanpassade rapporter.

The labs content is offered in English and the presentation is available in eight additional languages.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

Developer in a Day

Senast uppdaterad – september 2020

Prerequisites—Software Development fundamentals, DIAD or equivalent working experience

Kursen Power BI Developer in a Day ger deltagarna den tekniska kunskap de behöver för att bädda in Power BI-innehåll. Kursen riktar sig särskilt till erfarna programutvecklare och att ha kunskaper i kodning av klientdelen är en fördel. Få åtkomst till hela onlineutbildningen.

Kursen omfattar följande ämnen:

 • Få åtkomst med hjälp av Azure Active Directory-appar (Azure AD) och -token.
 • Arbeta med Power BI REST-API.
 • Bädda in Power BI-innehåll i dina appar.
 • Integrera Power BI-innehåll i dina appar med hjälp av Power BI JavaScript-API.
 • Tillämpa säkerhet på radnivå för att säkerställa att appanvändarna ser rätt data.
 • Välja rätt licens för dina behov.

Innehållet erbjuds på engelska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

Modern Excel Analyst in a Day

Senast uppdaterad – januari 2021

Modern Excel Analyst in a Day är en endags studiegrupp för analytiker. Under studiegruppen demonstreras de avancerade funktionerna i Excel, hur Excel och Power BI bäst används tillsammans samt hur du kan arbeta med dem i Microsoft Teams och SharePoint online.

Vid dagens slut kommer deltagarna ha bättre förståelse för:

 • Analyser i Excel.
 • Mappning av analyser i Excel till Power BI – jämförelse mellan Excel och Power BI Desktop.
 • Ytterligare Power BI-funktioner.
 • Varför Power BI och Excel är bättre tillsammans.
 • Power BI och Microsoft Teams.

Innehållet erbjuds på engelska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

Leap into Power BI

Senast uppdaterad – augusti 2020

Förkunskaper – ett års erfarenhet av Tableau.

Leap into Power BI är en endagsintroduktion för dataanalytiker, utvecklare och tekniker som i dag använder Tableau, och som visar hur de kan få samma funktionalitet i Power BI. Kursen innehåller presentationer och praktiska övningar.

Vid dagens slut kommer deltagarna ha bättre förståelse för:

 • Vad är Power BI?
 • Dataanslutning och dataomvandling i Power BI.
 • Hur man utför beräkningar i Power BI.
 • Strukturering och förenkling av data.
 • Visualisering.
 • Analyser.
 • Prestandaoptimering.

Innehållet erbjuds på engelska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

Analytics in a Day (AID)—Synapse and Power BI

Last updated—January 2021

Prerequisites—DIAD and basic experience working with Azure

This oneday training is designed to empower data architects and BI developers with the technical knowledge required to design an enterprise BI solution that uses Azure Synapse Analytics and Power BI. The labs will focus on how to work with Azure Synapse and Power BI, developing and optimizing a Power BI model, creating a model using Direct Query, and Authoring a Power BI report.

Content is currently available for Microsoft Partner Network members only

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

 • Instruktörsinnehåll omfattar presentationsmaterial, demoskript och utbildningsmaterial för instruktörer.

Skicka detaljerad feedback

Din feedback hjälper oss att förbättra innehållet och bidra till hela Power BI-communityn.

Vägledning till hur du använder innehållet

 1. Du kan inte göra några ändringar i datauppsättningen.
 2. Om du gör ändringar i kursinnehållet får det inte märkas med varumärkena ovan.
 3. Presentatören bör vara väl förtrogen med Power BI och kunna svara på alla frågor som rör studiegruppen eller Power BI i allmänhet.
 4. Se till att deltagarna fyller i en enkät efter utbildningen. Med hjälp av enkäten kan vi underhålla och förbättra det befintliga utbildningsinnehållet. Om du behöver hjälp med enkäten kan du kontakta oss.