Lärarledd utbildning i Power BI

Dessa studiegrupper är tillgängliga kostnadsfritt för våra partner och communityledare, så att de kan utbilda sina kunder och communities i Power BI.

Power BI-kurser

Alla kurser omfattar allt material – presentationsmaterial, demoskript, elevlaborationer steg för steg, datauppsättningar och annat innehåll.

Dashboard in a Day (DIAD)

DIAD är en praktisk endagsstudiegrupp för affärsanalytiker där en mängd olika Power BI-funktioner behandlas.

Vid dagens slut kommer deltagarna ha bättre förståelse för att:

 • Ansluta och omvandla data från en mängd olika källor.

 • Definiera affärsregler och KPI:er.

 • Utforska data med kraftfulla interaktiva visuella objekt.

 • Skapa imponerande rapporter.

 • Dela instrumentpaneler med teamet och affärspartner samt publicera dem på webben.

Innehållet finns på nio språk: Brasiliansk portugisiska, engelska, franska, förenklad kinesiska (mandarin), italienska, japanska, koreanska, spanska och tyska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

 1. Instruktörsinnehållet omfattar presentationsmaterial, demoskript och utbildningsmaterial för instruktörer. För åtkomst till innehållet måste ditt Microsoft-konto måste vara kopplat till ditt Microsoft Partner Network (MPN)-ID. Det krävs andra lärare för att fylla i undersökningen som är kopplad till innehållet innan det laddas ner.

 2. Deltagarinnehållet omfattar labbhandledning och datauppsättningar.

Avancerad visualisering med Power BI

Förutsättningar – DIAD-utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet

Den här endagskursen behandlar Power BI-rapportlayouter och hur du strukturerar en agil process för att skapa Power BI-datavisualiseringar. Deltagarna får lära sig konsten bakom visualiseringar, följderna av att välja rätt diagram, vilken effekt färg, form och storlek kan ha och slutligen hur anpassade visuella Power BI-objekt kan användas. Kursen tar upp olika designmönster för instrumentpaneler och rapporter, samt bästa praxis för att skapa bra rapporter och instrumentpaneler för verksamhetens användare.

Innehållet är på engelska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

Avancerad datamodellering och -formning med Power BI

Förutsättningar – DIAD-utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet

På den här endagskursen får du lära dig hur du använder Power BI Desktop för att importera och forma data från en mängd olika källor. Den vägleder dig också genom Power BI-funktioner som du kan använda för att förbättra datamodellen för dina affärsanvändare. Kursen tar upp viktiga aspekter om hur du skapar en bra datamodell som uppfyller företagets behov, olika funktioner i Power BI som används för att förbättra datamodellerna så att du kan skapa bra rapporter och en introduktion till DAX för att skapa beräkningar.

När deltagarna har slutfört utbildningen ska de kunna importera data från en mängd olika datakällor till Power BI, forma datan, skapa datamodellen och skriva DAX-funktioner till Power BI-modellen.

Detta innehåll erbjuds på engelska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

DAX in a Day

Förutsättningar – DIAD-utbildning samt avancerad datamodellering- och formutbildning eller motsvarande arbetserfarenhet

Kursen har utformats specifikt för erfarna modellutvecklare. Vi rekommenderar att deltagarna har tidigare erfarenhet av att arbeta med Power BI Desktop för att skapa datamodeller.

Under kursen kommer du att granska:

 • Skriva DAX-formler.
 • Definiera beräknade tabeller och kolumner.
 • Definiera mått.
 • Använda funktioner för DAX-iterator.
 • Modifiera filterkontext.
 • Använda funktioner för DAX-tidsinformation.

Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna arbeta med DAX (Data Analysis Expressions), utföra beräkningar och definiera vanliga affärsberäkningar att använda i rapporter samt hantera problem med prestanda och funktioner.

Innehållet är på engelska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

Skicka gärna feedback med enkäterna i slutet av kursen och den här e-postlistan: ppiltq@microsoft.com.

Administrator in a Day

Förutsättningar – DIAD-utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet

På den här endagskursen får deltagarna gå igenom hur man administrerar Microsoft Power BI och hanterar en Power BI-klientorganisation, bland annat konfigurera inställningar för klientorganisationen, övervaka användning och etablera licenser samt andra organisatoriska resurser.

Kursen omfattar vanliga administrativa uppgifter och verktyg, till exempel Power BI-administratörsportalen och administrationscentret för Office 365, och hur man automatiserar dem genom att använda administrativa API:er och PowerShell cmdlets. Under praktiska övningar får deltagarna fokusera på Premium-kapaciteten i Power BI, dela Power BI-tillgångar på ett säkerhet sätt och använda Power BI-granskningsloggen för att optimera Power BI-användningen.

Innehållet är på engelska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

Paginated Reports in a Day

Under Power BI Paginated Reports in a Day får deltagarna gå igenom den tekniska kunskap de behöver för att skapa, publicera och distribuera sidnumrerade Power BI-rapporter. Utbildningen kan hållas virtuellt eller i ett klassrum. Få åtkomst till onlineutbildning du utför i egen takt. Ett Premium-konto behövs för utbildningen och deltagarna måste ladda ner Power BI Paginated Report Builder.

Kursen omfattar följande ämnen:

 • Designa rapportlayouter.
 • Ansluta till datakällor för att hämta rapportdata.
 • Arbeta med parametrar.
 • Visualisera rapportdata.
 • Lägga till interaktiva funktioner.
 • Publicera, använda, leverera och bädda in sidoanpassade rapporter.

Innehållet finns på nio språk: Brasiliansk portugisiska, engelska, franska, förenklad kinesiska (mandarin), italienska, japanska, koreanska, spanska och tyska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

 1. Instruktörsinnehåll omfattar presentationsmaterial, demoskript och utbildningsmaterial för instruktörer.

 2. Deltagarinnehåll omfattar labbhandledning och datauppsättningar.

Developer in a Day

Förutsättningar – Grundläggande programvaruutveckling, DIAD eller motsvarande arbetserfarenhet

Kursen Power BI Developer in a Day ger deltagarna den tekniska kunskap de behöver för att bädda in Power BI-innehåll. Kursen är utformad specifikt för erfarna programutvecklare och det är en fördel att ha kunskap om kodning av klientdelen. Få åtkomst till hela onlineutbildningen.

Kursen omfattar följande ämnen:

 • Få åtkomst med hjälp av Azure Active Directory-appar (Azure AD) och -token.
 • Arbeta med Power BI REST-API.
 • Bädda in Power BI-innehåll i dina appar.
 • Integrera Power BI-innehåll i dina appar med hjälp av Power BI JavaScript-API.
 • Tillämpa säkerhet på radnivå för att säkerställa att appanvändarna ser rätt data.
 • Välja rätt licens för dina behov.

Innehållet är på engelska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

Modern Excel Analyst in a Day

Modern Excel Analyst in a Day är en endags studiegrupp för analytiker. Under studiegruppen demonstreras de avancerade funktionerna i Excel, hur Excel och Power BI bäst används tillsammans samt hur du kan arbeta med dem i Microsoft Teams och SharePoint online.

Vid dagens slut kommer deltagarna ha bättre förståelse för:

 • Analyser i Excel.
 • Mappning av analyser i Excel till Power BI – jämförelse mellan Excel och skrivbordsversionen av Power BI.
 • Ytterligare Power BI-funktioner.
 • Varför Power BI och Excel är bättre tillsammans.
 • Använda Power BI och Microsoft Teams.

Innehållet finns på nio språk: Brasiliansk portugisiska, engelska, franska, förenklad kinesiska (mandarin), italienska, japanska, koreanska, spanska och tyska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

 1. Instruktörsinnehåll omfattar presentationsmaterial, demoskript och utbildningsmaterial för instruktörer.

 2. Deltagarinnehåll omfattar labbhandledning och datauppsättningar.

Leap into Power BI

Förkunskaper – ett års erfarenhet av Tableau.

Leap into Power BI är en endagsintroduktion för dataanalytiker, utvecklare och tekniker som i dag använder Tableau, och som visar hur de kan få samma funktionalitet i Power BI. Kursen innehåller presentationer och praktiska övningar.

Vid dagens slut kommer deltagarna ha bättre förståelse för:

 • Vad är Power BI?
 • Dataanslutning och dataomvandling i Power BI.
 • Hur man utför beräkningar i Power BI.
 • Strukturering och förenkling av data.
 • Visualisering.
 • Analyser.
 • Prestandaoptimering.

Innehållet är på engelska.

Tillgångarna i studiegruppen är uppdelade på två delar:

Skicka detaljerad feedback

Din feedback hjälper oss förbättra innehållet och bidrar till hela Power BI-communityn.

Vägledning till hur du använder innehållet

 1. Du kan inte göra några ändringar i datauppsättningen.
 2. Om du gör ändringar i kursinnehållet får det inte märkas med varumärkena ovan.
 3. Presentatören bör vara väl förtrogen med Power BI och kunna svara på alla frågor som rör studiegruppen eller Power BI i allmänhet.
 4. Se till att deltagarna fyller i en enkät efter utbildningen. Med hjälp av enkäten kan vi underhålla och förbättra det befintliga utbildningsinnehållet. Om du behöver hjälp med enkäten kan du kontakta oss.