Skip to main content

Försäljningsanalys för alla

Vill du skapa instrumentpaneler som tillhandahåller snabba insikter inom teamets viktiga mått som kvoter, marknadens storlek och möjligheter och möjligheten att snabbt granska nedåt för mer information? Vill du blanda dina försäljningsdata med data från marknadsföring, ekonomi och andra funktioner och få en holistisk vy över verksamheten?

Med Power BI kan du skapa sådana instrumentpaneler och interaktiva rapporter på ett kick och visualisera måtten som är viktiga för ditt team. Med enkla dra och släpp-rörelser kan du lätt göra en djupdykning i dina data och hitta förbättringar, korrelationer och extremvärden.

När du klickar på Använd det utan kostnad godkänner du användarvillkoren för Power BI

Upplev dina data. Vilka data som helst.

Anslut till det som betyder något för dig. Excel-kalkylblad, lokala datakällor, stordata, direktuppspelade data och molntjänster: det spelar ingen roll viken typ av data du vill använda eller var de lagras. Anslut till hundratals datakällor med Power BI. Fler datakällor läggs till varje månad.

Dra nytta av Power BI

När du klickar på Använd det utan kostnad godkänner du användarvillkoren för Power BI