KAISPE LLC - Air Compressor Remote Monitoring Dashboard

The dashboard provides insights into industrial air compressor performance and health.

Kontakta partner Titta på video
Get insights into IoT device data installed on an industrial air compressor to remotely monitor these expensive assets.Comprehensive view of different key measurements like inlet pressure, oil level, motor power, air temperature, free air delivery etc. The dashboard helps asset managers and support staff to easily track the air compressor location and other key performance information to help them reducing the downtime in production.

The dashboard gets the telemetry data through Azure Stream Analytics and Azure CosmosDB and apply data modelling to present useful device information, KPIs and other helpful insights .

Vill du bli en Power BI-partner?

Certifierade partner är en viktig del i teamet! Hitta nya affärsmöjligheter, skapa kontakter och dela företagets kompetens och erfarenheter med Power BI-användare i hela världen.

Registrera dig

Ta reda på varför du borde bli en partner