Webbplats

Ytterligare information
6138629086
stephen.davies@davhill.com

DAVHILL Group

DAVHILL Group offers services to guide clients through a full Business Intelligence toolset implementation including ongoing support. Services include:
- Data source identification and analysis;
- Data source consolidation;
- Extract, Transform, and Load (ETL) process and scripting analysis for data consolidation and warehousing;
- Manage Power BI Pro Licensing;
- Manage Power BI Premium Licensing;
- Manage MS Azure Database and Tenant Licensing;
- Manage Office 365 Licensing (including SharePoint for Power BI Report delivery);
- Provide custom application platform framework for organizations to expose tokenized Power BI reporting applications to non-Power BI Pro users;
- Power BI Report Design/Development Practice; and
- Power BI Training Practice.

Se fler lösningar i världsklass, anpassade för ditt företag

Vill du bli en Power BI-partner?

Certifierade partner är viktiga i teamet! Hitta nya affärsmöjligheter, knyt kontakter och dela företagets kompetens och erfarenhet med Power BI-användare över hela världen.

Läs mer