Webbplats

Ytterligare information
+47 23 00 67 00 / +47 22 89 10 00
hei@inmeta.no

Inmeta Consulting AS

Hei! I Inmeta gjør vi det kompliserte enkelt.

Vi er et norsk IT-konsulentselskap med kontor i Oslo, Trondheim og Hamar. Som en del av Crayon Group jobber vi også globalt.

Vårt mål er å skape forretningsverdi for våre kunder ved å tilføre kunnskap, erfaring og kreativitet. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor:

 • Business Intelligence og Datavarehus
 • Big Data og Avansert Analyse
 • Samhandling og Portaler
 • Systemutvikling og Integrasjoner
 • E-handel
 • Forretningsrådgivning

Vår jobb er å forstå våre kunders utfordringer og behov. Vi er formelle nok til at vi har orden i sysakene, men uformelle nok til at vi er effektive.

---


Hi! In Inmeta, we make the complicated simple.

We are a Norwegian IT consulting company with offices in Oslo, Trondheim, and Hamar. As a part of Crayon Group, we also work globally.

Our goal is to deliver business value to our clients through knowledge, experience, and creativty. We offer a wide range of services within:

 • Business Intelligence and Data Warehousing
 • Big Data and Advanced Analytics
 • Collaboration and Portals
 • Development and Integrations
 • E-commerce
 • Business Consulting
Our job is to understand our clients' challenges and needs. We are formal enough to be well-organized, but informal enough to be efficient.

Se fler lösningar i världsklass, anpassade för ditt företag

Vill du bli en Power BI-partner?

Certifierade partner är viktiga i teamet! Hitta nya affärsmöjligheter, knyt kontakter och dela företagets kompetens och erfarenhet med Power BI-användare över hela världen.

Läs mer