Webbplats

Ytterligare information
0412235469
mike.honey@mangasolutions.com

Manga Solutions

Manga Solutions has been delivering successful Data Integration & Visualisation solutions in Melbourne for over 20 years. Led by Mike Honey, Manga Solutions has established a reputation for reliable applications which come with mentoring, a complete handover and dependable support. Manga Solutions has extensive experience in data integration and visualisation. Key areas of expertise include: - Data Visualisation using Power BI Desktop and web service, including Custom Visual development. - Data Analysis using Excel, including Power BI add-ons (Power Query, Power Pivot). - Business Intelligence & Data Warehouse scoping and design. - Analysis & Reporting application design. - Report Development using SQL Server Reporting Services. - Cube Development using SQL Server Analysis Services. - Data Integration Development using SQL Server Integration Services. - Database design, performance tuning & DBA tasks. - ISV packaged software design, development, deployment and support

Se fler lösningar i världsklass, anpassade för ditt företag

Vill du bli en Power BI-partner?

Certifierade partner är viktiga i teamet! Hitta nya affärsmöjligheter, knyt kontakter och dela företagets kompetens och erfarenhet med Power BI-användare över hela världen.

Läs mer