Power BI och Esri ArcGIS

Med Power BI integrerat med ArcGIS får du världsledande visuell spatialanalys. ArcGIS Maps för Power BI omfattar förbättrade funktioner för kartläggning och analys, demografiska data och snygga visualiseringar.

NYHET: Plus för ArcGIS Maps för Power BI finns nu tillgängligt för organisationer och ArcGIS Online-användare.   Mer information

Gör spatialanalyser

Med spatialanalys kan du få djupare information genom att relevanta platser kartläggs och du upptäcker relationer och mönster. Därifrån kan du avgöra vilka åtgärder du ska vidta härnäst.

Med ArcGIS kan du skapa värmekartor med ett klick, aggregera data till kluster, bestämma körtid och hitta dolda mönster i dina data.

Få kontext för dina data

Använd ArcGIS för att analysera data utifrån spatialegenskaper. Identifiera en plats i relation till andra kritiska variabler.

Lägg till demografi- och referenslager som inkomst, befolkning eller väder. De ingår utan kostnad med ArcGIS.

Ha rätt oftare

Med ArcGIS kartläggs dina platser korrekt varje gång. När dina kartor matchar din information får du korrekt spatialanalys och kan fatta rätt beslut.

Skapa bättre kartvisualiseringar

ArcGIS Maps for Power BI | Få mer kraft i din business intelligence med platsdata. Använd ArcGIS Maps för Power BI, som ingår i Power BI utan kostnad

Plus-prenumeration på ArcGIS Maps för Power BI | Få tillgång till ännu mer data med en Plus-prenumeration på ArcGIS Maps för Power BI. Plus-prenumerationer kan köpas på individuell nivå eller för hela organisationen.

ArcGIS Online | ArcGIS Maps för Power BI har nu även stöd för anslutning till ArcGIS Online, vilket gör att säkra organisations-GIS-data kan användas i instrumentpaneler och rapporter och distribueras i hela företaget med Power BI.

Kom igång

Prova Power BI med ArcGIS och ta din kartvisualisering på nästa nivå.

Kom igång med de här resurserna för Power BI och ArcGIS