Microsoft Power BI Tyskland

Få samma affärsanalysupplevelse genom interaktiva instrumentpaneler i realtid och rapporter i kombination med en unik dataförvaltningsmodell och dataförvaring i Tyskland som uppfyller dina krav på regelefterlevnad

Vad är Power BI?

Power BI är en programsvit med verktyg för verksamhetsanalys där du kan analysera data och dela insikter. Övervaka verksamheten och få snabba svar med informativa instrumentpaneler som kan visas på valfri enhet.