Produktvägledning för Microsoft Power BI

Vi utvecklar kontinuerligt nya funktioner för att förverkliga din digitala omvandling. Den offentliga produktvägledningen ger en inblick i vad som kommer att ske i kommande produktuppdateringar.

Produktvägledning – prioriteringar

Enhetlig plattform för både självbetjäning och BI för företag:

För att göra det möjligt för organisationer att skapa en enhetlig, skalbar, global, hanterad och säker BI-plattform.

Smidiga dataförberedelser med självbetjäning av stordata med Azure:

För att underlätta samarbete och återanvändbarhet för affärsanalytiker, datatekniker och dataforskare.

Genomgripande tillämpning av AI:

För att göra det enklare för affärsanvändare att utröna vad som verkligen är viktigt genom att automatiskt upptäcka dolda insikter och identifiera viktiga affärsdrivande faktorer.

Information om produktvägledningen och en tidslinje

Följande kommande funktioner ger en överblick över vårt åtagande att leverera enligt våra prioriteringar. Kontakta oss om du vill veta mer om de planerade funktionerna för våra kommande stora uppdateringar.

Viktig information

Offentlig förhandsversion:

Allmän tillgänglighet:

De närmaste 12 månaderna
Power BI
Funktion Tillgänglighet
En förbättrad användarupplevelse med nya funktioner för visning, navigering och samarbete inklusive bokmärken, kommentarer och sökning
Innehållsrikare kontroller i Power BI Desktop för formatering, användarfiltrering och navigering mellan rapporter
Profilering av rapportprestanda och optimeringstips för rapportförfattare i Power BI Desktop
Sidnumrerade rapporter och distribution av företagsrapporter via utskrift eller PDF, eller enligt ett schema via e-postprenumeration
Låt Power BI agera som en skalbar företagssemantisk modell inklusive stöd för XML/A
Nya funktioner för att hantera BI med självbetjäning i företagsskala inklusive certifierade delade datauppsättningar
Dataförberedelse med självbetjäning med dataflöden som förenklar samarbete mellan analytiker, datatekniker och datavetenskapare
Hantera storskaliga data med hjälp av dataflöden
Intuitiv visuell användarupplevelse för att hantera komplexa ETL-projekt med dataflöden
Azure-integrering för dataflöden via Common Data Model-formatet (CDM) i Azure Data Lake Storage
AI-driven BI för att hjälpa företagsanvändare att upptäcka viktiga och användbara insikter
Möjliggör BI med naturligt talspråk med förbättrade frågor och svar
Exponera Azure Cognitive Services som Power Query-funktioner för analys av text och bilddata
Låt analytiker upptäcka och använda förbyggda Azure-maskininlärningsfunktioner i Power Query online
Upplevelser för att skapa Power BI-appar som kan distribueras till andra Power BI-klientorganisationer
Använd Azure Active Directory-tjänstens huvudnamn för att autentisera när du bäddar in Power BI
Förbättrad distribution av Power BI Embedded-datauppsättningar via kloning av datauppsättningar och dynamisk bindning
De närmaste 12 månaderna
Power BI
En förbättrad användarupplevelse med nya funktioner för visning, navigering och samarbete inklusive bokmärken, kommentarer och sökning
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Innehållsrikare kontroller i Power BI Desktop för formatering, användarfiltrering och navigering mellan rapporter
Viktig information 
Offentlig förhandsversion
Profilering av rapportprestanda och optimeringstips för rapportförfattare i Power BI Desktop
Viktig information 
Offentlig förhandsversion
Sidnumrerade rapporter och distribution av företagsrapporter via utskrift eller PDF, eller enligt ett schema via e-postprenumeration
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Låt Power BI agera som en skalbar företagssemantisk modell inklusive stöd för XML/A
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Nya funktioner för att hantera BI med självbetjäning i företagsskala inklusive certifierade delade datauppsättningar
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Dataförberedelse med självbetjäning med dataflöden som förenklar samarbete mellan analytiker, datatekniker och datavetenskapare
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Hantera storskaliga data med hjälp av dataflöden
Viktig information 
Offentlig förhandsversion
Intuitiv visuell användarupplevelse för att hantera komplexa ETL-projekt med dataflöden
Viktig information 
Offentlig förhandsversion
Azure-integrering för dataflöden via Common Data Model-formatet (CDM) i Azure Data Lake Storage
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
AI-driven BI för att hjälpa företagsanvändare att upptäcka viktiga och användbara insikter
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Möjliggör BI med naturligt talspråk med förbättrade frågor och svar
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Exponera Azure Cognitive Services som Power Query-funktioner för analys av text och bilddata
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Låt analytiker upptäcka och använda förbyggda Azure-maskininlärningsfunktioner i Power Query online
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Upplevelser för att skapa Power BI-appar som kan distribueras till andra Power BI-klientorganisationer
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Använd Azure Active Directory-tjänstens huvudnamn för att autentisera när du bäddar in Power BI
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Förbättrad distribution av Power BI Embedded-datauppsättningar via kloning av datauppsättningar och dynamisk bindning
Viktig information 
Allmän tillgänglighet

Mer information om våra produktöversikter

Dynamics 365

Produktvägledning kommer snart

Power-plattformen

Produktvägledning för Microsoft Power BI

Förhandsversionerna av produkter eller funktioner kan komma att ändras avsevärt innan de lanseras kommersiellt. Den här produktvägledningen utgör en produktvy och representerar inte den slutliga licensieringen av enskilda funktioner. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen som tillhandahålls.

D365_Monoline_Navy_Icons

Dela dina idéer

Se den senaste versionsinformationen