Produktvägledning för Microsoft Power BI

Vi utvecklar kontinuerligt nya funktioner för att förverkliga din digitala omvandling. Den offentliga produktvägledningen för Power BI ger en inblick i de funktioner som blir tillgängliga i nästa omgång produktuppdateringar.

Produktvägledning för Microsoft Power BI

Vi utvecklar kontinuerligt nya funktioner för att förverkliga din digitala omvandling. Den offentliga produktvägledningen för Power BI ger en inblick i de funktioner som blir tillgängliga i nästa omgång produktuppdateringar.

Produktvägledning – prioriteringar

Power BI förenklar hur företag och organisationer får information från transaktions- och observationsdata. Det kan hjälpa organisationerna att skapa en datakultur där medarbetarna fattar beslut utifrån fakta, inte åsikter. Vi investerar i fyra nyckelområden för en datakultur: självbetjäningsanalys för alla, en enhetlig plattform för företags-BI, stordataanalys med Azure Data Services och artificiell intelligens för BI.

För att organisationen ska kunna bygga upp en datakultur måste alla medarbetare ha möjlighet att arbeta med data. Kärnan i BI är en samarbetsprocess. Vi investerar i enkel och intuitiv användning som är djupintegrerad med Office 365. Få månadsuppdateringar som omfattar navigering, smidig visning och användarsamarbete. Vi fokuserar på enklare sätt att utforska, hitta och dela insikter. Dra nytta av författarfunktioner, från avancerade formateringskontroller till prestandajusteringsverktyg.

Gör det möjligt för organisationen att skapa en global, skalbar, säker och enhetlig BI-plattform som uppfyller behoven av både självbetjänings-BI och centraliserad BI. Övergå till en modern och kompatibel plattform som den enda destinationen för affärsanalys med företagsuppdateringar på semantiska modeller i företagsklass och rapportering i världsomspännande skala.

När datavolymerna och komplexiteten fortsätter växa exponentiellt bör du investera i en analyslösning som är lättanvänd, snabb och säker, så att du kan få viktiga insikter från dina data och vidta åtgärder snabbt så att du bibehåller dina konkurrensfördelar. Vår investering i analys i petabyte-skala gör Power BI och Azure till en oöverträffad kombination.

Hjälp dina medarbetare att utforska data, identifiera mönster automatiskt, förstå vad informationen betyder och förutsäga kommande resultat för att driva affärsresultat. De nya AI-funktionerna, som presenterades i Azure och som nu är tillgängliga i Power BI, kräver ingen kod. Det gör att alla Power BI-användare kan upptäcka nya, handlingsbara insikter i informationen och driva bättre affärsresultat.

Information och tidslinjer

I versionsplanen redogör vi för vårt åtagande att kontinuerligt leverera nya funktioner, och du får tidig information om kommande versioner. anslut till oss om du vill veta mer.


Mer information om våra produktöversikter

Produktvägledning för Microsoft Power BI

Förhandsversionerna av produkter eller funktioner kan komma att ändras avsevärt innan de lanseras kommersiellt. Den här produktvägledningen utgör en produktvy och representerar inte den slutliga licensieringen av enskilda funktioner. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen som tillhandahålls.

D365_Monoline_Navy_Icons

Dela dina idéer

Anslut, få information och delta i communityn