Översikt över Microsoft Power BI

Vi utvecklar kontinuerligt nya funktioner för att förverkliga din digitala omvandling. Den offentliga produktöversikten för Power BI ger en inblick i de funktioner som blir tillgängliga i nästa omgång produktuppdateringar.

Prioriteringar i översikten

Power BI förenklar hur företag och organisationer får information från transaktions- och observationsdata. Det hjälper organisationer att skapa en datakultur där medarbetarna fattar beslut utifrån fakta, inte åsikter. Vi investerar i fyra nyckelområden för en datakultur: självbetjäningsanalys för alla, en enhetlig plattform för företags-BI, big data-analys med Azure Data Services och artificiell intelligens för BI.

Självbetjäningsanalys för alla

För att organisationen ska kunna bygga upp en datakultur måste alla medarbetare ha möjlighet att arbeta med data. Kärnan i BI är en samarbetsprocess. Vi investerar i enkel och intuitiv användning som är djupintegrerad med Office 365. Få månadsuppdateringar med navigering, smidig visning och användarsamarbete. Vi fokuserar på enklare sätt att utforska, hitta och dela insikter. Du kan även utnyttja mängder av redigeringsfunktioner, från bättre formateringskontroller till verktyg för prestandajustering.

Enhetlig plattform för företagets BI

Gör det möjligt för organisationen att skapa en global, skalbar, säker och enhetlig BI-plattform som uppfyller behoven av både självbetjänings-BI och centraliserad BI. Flytta till en modern, kompatibel plattform som utgör en enda centraliserad plats för affärsanalys med viktiga företagsinriktade uppdateringar av semantiska företagsmodeller och rapporter – i global skala.

Analys av big data med Azure Data Services

När datavolymerna och komplexiteten fortsätter växa exponentiellt bör du investera i en analyslösning som är lättanvänd, snabb och säker. Då kan du få viktiga insikter från dina data och vidta åtgärder snabbt för att bibehålla dina konkurrensfördelar. Vår investering i analysfunktioner för enorma datamängder gör Power BI och Azure till en oöverträffad kombination.

Genomgripande artificiell intelligens för BI

Hjälp dina medarbetare att utforska data, identifiera mönster automatiskt, förstå vad informationen innebär och förutsäga kommande resultat för att driva affärsresultat. De nya AI-funktionerna, som först kom i Azure och nu är tillgängliga i Power BI, kräver ingen kod. Det innebär att alla användare av Power BI kan hitta dolda, handlingsbara insikter i data och skapa bättre affärsresultat.

Tillgänglighet och information

I utgivningsplanen redogör vi för vårt åtagande att kontinuerligt leverera nya funktioner, och du får tidig information om kommande utgivningscykler. Du kan ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Utforska produkttillgängligheten för Dynamics 365 och Power Platform utifrån geografiskt område

Läs mer om våra produktöversikter

Microsoft Power Platform

Dynamics 365

Kommande produktöversikter

Dynamics 365

Översikt över Microsoft Power BI

Förhandsversioner av produkter eller funktioner kan komma att ändras avsevärt innan de lanseras kommersiellt. Den här produktvägledningen utgör en produktvy och representerar inte den slutliga licensieringen av enskilda funktioner. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen som tillhandahålls.

Utforska mer

Dela dina idéer

Skicka in nu

Kom i kontakt med andra och få nya erfarenheter i communityn

Gå med