Kompromisslös säkerhet. Obegränsade insikter.

Sätt din tillit till samma globala säkerhetsinfrastruktur som världens mest krävande organisationer och låt din datakultur utvecklas.

Uppmuntra organisationens säkerhetskultur

Gör dina medarbetare mer produktiva

Arbeta tryggt överallt och samarbeta fritt genom att använda ett beständigt dataskydd som fungerar både inom och utanför organisationen.

Ge ditt team bättre förutsättningar

Tillämpa bästa praxis och reagera snabbt på säkerhetsrisker med övervakning, rapportering, enkel styrning och intelligent dataskydd.

Ge din organisation större möjligheter

Maximera dina säkerhetsinvesteringar med ledande säkerhet för molnbaserad åtkomst, informationsskydd och enhetlig slutpunktshantering.

Skydda dina analysdata

Hitta rätt insikter snabbt och arbeta lugnt och tryggt genom att använda funktioner med bättre säkerhet än på rad- och kolumnnivå i Power BI, Microsoft 365 och Azure.

Skärmbild som visar en rapport med mätvärden för dataskydd

Optimera säkerheten

  • Anlita en betrodd branschledare för säkerhet och datakryptering från klientorganisationsnivå och nedåt.
  • Identifiera och analysera riskbeteendemönster med övervakningsfunktioner i Power BI och portalen Microsoft Cloud App Security.
  • Använd Azure-tjänster som Azure Private Link, tjänsttaggar och Azure Virtual Network för att undvika att data exponeras på det offentliga Internet.

Skärmbild som visar rapport med användningsmått

Upprätthåll regelefterlevnaden

  • Uppfyll kraven på dataefterlevnad och datalagring på lands- och branschnivå.
  • Uppfyll sekretess- och myndighetskrav bättre genom att kontrollera känsliga data med hjälp av BYOK (bring your own key).
  • Upprätthåll efterlevnaden enligt fler än 100 standarder och certifieringar, bland andra IL6, FedRamp, HIPAA och FINRA.

Skärmbild som visar innehåll som är spärrat för nedladdning

Skydda dina data

  • Minska risken för att nätverksintrång med starka behörighetskontroller och nätverksisolering med stöd av Virtual Network.
  • Skapa och dela dina analysinsikter på ett säkerhet sätt, med vetskap om att dina data är helt skyddade med dubbel kryptering.
  • Konfigurera och definiera känslighetsetiketter som fortsätter skydda dina data när de exporteras med hjälp av Microsoft Information Protection.

Läs mer om säkerheten i Power BI

Senaste säkerhetsinformationen

Säkerhet i Power BI

Cloud App Security

Kom i gång med Power BI