Varför Power B I
Varför Power B I

Varför Power BI

Utforska de främsta anledningarna till att organisationer väljer Power BI när de behöver Business Intelligence (BI) och självbetjäningsfunktioner i företaget.

Varför Power BI

Utforska de främsta anledningarna till att organisationer väljer Power BI när de behöver Business Intelligence (BI) och självbetjäningsfunktioner i företaget.

Lita på ett av de största och mest snabbväxande business intelligence-molnen

Skapa och dela interaktiva datavisualiseringar mellan flera globala datacenter, inklusive nationella moln för att uppfylla efterlevnads- och regleringskrav.

Magic Quadrant för analys- och Business Intelligence-plattformar

Lita på ett branschledande företag

Gartner har utnämnt Microsoft till ledare för trettonde året i rad i 2020 års Gartner Magic Quadrant-rapport för analys- och BI-plattformar.

* Bilden publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör därför bedömas utifrån hela dokumentet. Gartner-dokumentet är tillgängligt från Microsoft på begäran.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer som har högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer innehåller omdömen från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktauttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Åren 2006-2012 hette Gartner-rapporten "Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms". I 2013-2017 hette Gartner-rapporten "Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms". I 2018-2020* heter Gartner-rapporten "Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms".

2020 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, James Richardson, Rita Sallam, Kurt Schlegel, Austin Kronz, Julian Sun, 11 februari 2020

GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri efter tillåtelse. Med ensamrätt.

Skydda dina Power BI-data bättre med Microsofts informationsskydd och Microsoft Cloud App Security

Använd känslighetsetiketter som du känner igen från Office 365-appar som Word, Excel, PowerPoint och Outlook med Power BI-data.

Utöka skydds- och styrningspolicyer till Power BI-data – inklusive exporterade data – med hjälp av Microsoft informationsskydd.

Uppfyll sekretess- och myndighetskrav bättre genom att kontrollera känsliga data med hjälp av Microsoft Cloud App Security.

Undvik att känsliga data exponeras genom att blockera riskfyllda användaraktiviteter i realtid med Microsoft Cloud App Security.

Man som använder Power B I på en surfplatta

BI åt alla – på ett ekonomiskt sätt

Eftersom Power BI Desktop är kostnadsfritt att använda och Power BI Pro är tillgängligt för en låg månadskostnad per användare kan du på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda BI och analysfunktioner till alla och främja organisationens datakultur.

Person som använder Power B I på en bärbar dator

Få snabb, användardriven innovation

Få vecko- och månadsvisa uppdateringar som förbättrar Power BI-funktionerna – baserat på tusentals idéer som skickas in varje år från vår community som har över en halv miljon medlemmar runt om i världen.

Skärmbild av hur du förenar självbetjäning och företagsanalys

Förena självbetjäning och företagsanalys

Hantera dina behov av självbetjäning och analys av företagsdata på samma plattform. Få tillgång till kraftfulla, semantiska modeller, en uppsättning ALM-verktyg (Application Lifecycle Management), ett öppet anslutningsramverk och perfekta sidnumrerade rapporter.

Skärmbild med information om hur du förbereder big data snabbare med Azure

Snabbare förberedelse av big data med Azure

Förenkla hur ni analyserar och delar stora datavolymer. Genom att använda en Azure Data Lake utan begränsningar minskar tiden för att få insikter och samarbetet mellan affärsanalytiker, datatekniker och dataexperter ökar.

Skärmbild som visar hur du hittar svar snabbare med branschledande AI

Hitta svar snabbare med branschledande AI

Dra nytta av de senaste framstegen inom Microsoft AI för att hjälpa dem som inte är dataexperter att förbereda data, skapa maskininlärningsmodeller och snabbt hitta insikter, både från strukturerade och ostrukturerade data, inklusive text och bilder.

Skärmbild som visar hur du förbättrar publiceringseffektiviteten och precisionen i B I-innehåll

Förbättra publiceringseffektiviteten och precisionen i BI-innehåll

Identifiera snabbt skillnader och flytta innehåll från utveckling och test till produktion med hjälp av de enkla visuella ledtrådarna i distributionspipeliner.

Skärmbild som visar hur du får en enastående Excel-integration

Få enastående Excel-integration

Alla som känner till Office 365 kan enkelt ansluta Excel-frågor, -datamodeller och -rapporter till instrumentpaneler i Power BI – och därmed snabbt samla in, analysera, publicera och dela Excel-affärsdata på nya sätt.

Skärmbild som visar hur du omvandlar insikter till åtgärder

Omsätt insikter i handling

Gå från data till insikter och från insikter till handling med Microsoft Power Platform – som kombinerar Power BI med Power Apps och Power Automate för att smidigt skapa affärsapplikationer och automatisera arbetsflöden.

Strömma analyser i realtid

Du vill veta vad som händer just nu och inte bara i dåtid. Från fabrikssensorer till sociala mediekällor – få tillgång till realtidsanalyser så att du alltid är beredd att fatta beslut.

Skapa instrumentpaneler och visualiseringar av data på bara några minuter

Olika enheter med Power B I