Varför Microsoft Power BI
Varför Microsoft Power BI

Varför Microsoft Power BI

Utforska de främsta anledningarna till att organisationer väljer Power BI när de behöver Business Intelligence (BI) och självbetjäningsfunktioner i företaget.

Varför Microsoft Power BI

Utforska de främsta anledningarna till att organisationer väljer Power BI när de behöver Business Intelligence (BI) och självbetjäningsfunktioner i företaget.

Grafisk representation av försäljningsöversikt i Power BI

Återuppfinn rapportskapande med Copilot i Power BI

Få fram insikter snabbare med Copilot i Microsoft Power BI. Beskriv vad du behöver – till exempel rapporter, sammanfattande berättelser och beräkningar – eller ställ en fråga om dina data så kommer Copilot att analysera, hämta och visualisera rätt information.

Bild för Gartner Magic Quadrant

Utnämnd till ledare

Ta reda på varför Microsoft utnämndes till ledare i mars 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms.

Denna grafik publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och ska utvärderas i sammanhanget av hela dokumentet. Gartner-dokumentet är tillgängligt från Microsoft på begäran. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som skildras i dess forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Forskningspublikationerna från Gartner innehåller omdömen från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktauttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, gällande den här forskningen. Detta inkluderar garantier som avser allmän lämplighet och lämplighet för ett särskilt ändamål.

Gartner är ett registrerat varumärke och tjänstemärke och Magic Quadrant är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri efter tillåtelse. Med ensamrätt.

Bygg verksamheten på säkra dataanalyser

Tillämpa känslighetsetiketter på Power BI-data genom att använda Microsofts informationsskydd i den välbekanta Microsoft 365-upplevelsen.

Utöka dataförlustskyddet och styrningen till Power BI-användare – inklusive rapportdelning – med hjälp av Microsoft Cloud App Security.

Uppfyll sekretess- och myndighetskrav bättre genom att kontrollera känsliga data med hjälp av BYOK (bring your own key).

Skydda organisationens data bättre genom att använda Power BI-säkerhet med tjänsttaggar, Azure Private Link och Azure Virtual Network.

Man som använder Power B I på en surfplatta

BI åt alla – på ett ekonomiskt sätt

Skapa en databaserad kultur i hela organisationen genom att ge alla tillgång till funktioner för BI och analys med Power BI Desktop (kostnadsfritt) och Power BI Pro (tillgängligt för en låg månadskostnad per användare).

Person som använder Power B I på en bärbar dator

Få snabb, användardriven innovation

Få vecko- och månadsvisa uppdateringar som förbättrar Power BI-funktionerna – baserat på tusentals idéer som skickas in varje år från vår community som har över en halv miljon medlemmar runt om i världen.

Skärmbild av hur du förenar självbetjäning och företagsanalys

Förena självbetjäning och företagsanalys

Hantera dina behov av självbetjäning och analys av företagsdata på samma plattform. Få tillgång till kraftfulla, semantiska modeller, en uppsättning ALM-verktyg (Application Lifecycle Management), ett öppet anslutningsramverk och perfekta sidnumrerade rapporter.

Skärmbild med information om hur du förbereder big data snabbare med Azure

Skapa djupare och mer användbara insikter

Omvandla dina data till en konkurrensfördel genom att använda Power BI och Azure tillsammans för att ansluta, kombinera och analysera dina datatillgångar.

Skärmbild som visar hur du hittar svar snabbare med branschledande AI

Hitta svar snabbare med branschledande AI

Dra nytta av de senaste framstegen inom Microsoft AI för att hjälpa dem som inte är dataexperter att förbereda data, skapa maskininlärningsmodeller och snabbt hitta insikter, både från strukturerade och ostrukturerade data, inklusive text och bilder.

Skärmbild som visar hur du förbättrar publiceringseffektiviteten och precisionen i B I-innehåll

Förbättra publiceringseffektiviteten och precisionen i BI-innehåll

Identifiera snabbt skillnader och flytta innehåll från utveckling och test till produktion med hjälp av de enkla visuella ledtrådarna i distributionspipeliner.

Skärmbild som visar hur du får en enastående Excel-integration

Få enastående Excel-interoperation

Alla som känner till Microsoft 365 kan enkelt ansluta Excel-frågor, -datamodeller och -rapporter till instrumentpaneler i Power BI – och därmed snabbt samla in, analysera, publicera och dela Excel-affärsdata på nya sätt.

Skärmbild som visar hur du omvandlar insikter till åtgärder

Omsätt insikter i handling

Gå från data till insikter och från insikter till handling med Microsoft Power Platform – som kombinerar Power BI med Power Apps och Power Automate för att smidigt skapa affärsappar och automatisera arbetsflöden.

Strömma analyser i realtid

Du vill veta vad som händer just nu och inte bara i dåtid. Från fabrikssensorer till sociala mediekällor – få tillgång till realtidsanalyser så att du alltid är beredd att fatta beslut.

Skapa instrumentpaneler och visualiseringar av data på bara några minuter

Olika enheter med Power B I