Varför Power BI

Utforska de främsta anledningarna till att organisationer väljer Power BI för sina behov av Business Intelligence (BI) som självbetjäning och på företagsnivå.

Varför Power BI

Utforska de främsta anledningarna till att organisationer väljer Power BI för sina behov av Business Intelligence (BI) som självbetjäning och på företagsnivå.

Lita på ett av de största och mest snabbväxande Business Intelligence-molnen

Skapa och dela interaktiva datavisualiseringar mellan flera globala datacenter, inklusive nationella moln för att uppfylla efterlevnads- och regleringskrav.

Förlita dig på erfarenheten av ett drygt decennium som branschledare

För 12:e året i rad har Gartner utsett Microsoft som branschledande företag i Gartner Magic Quadrant för analys- och Business Intelligence-plattformar.

*Den här bilden publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör därför bedömas utifrån hela dokumentets kontext. Gartner-dokumentet är tillgängligt från Microsoft på begäran.

Gartner stöder inte någon återförsäljare, produkt eller tjänst som beskrivs i dess forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de återförsäljare med högst betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller omdömen från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktauttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, gällande den här forskningen. Detta inkluderar garantier som avser allmän lämplighet och lämplighet för ett särskilt ändamål.

Skydda dina Power BI-data bättre med Microsoft Information Protection och Microsoft Cloud App Security

Använd känslighetsetiketter som är vanliga i Office 365-appar som Word, Excel, PowerPoint och Outlook med Power BI-data.

Utöka skydds- och styrningsprinciper till Power BI-data – inklusive exporterade data – med hjälp av Microsoft Information Protection.

Uppfyll sekretess- och myndighetskrav bättre genom att kontrollera känsliga data med hjälp av Microsoft Cloud App Security.

Undvik att känsliga data exponeras genom att blockera riskfyllda användaraktiviteter i realtid med Microsoft Cloud App Security.

BI åt alla – på ett ekonomiskt sätt

Eftersom Power BI Desktop är kostnadsfritt att använda och Power BI Pro är tillgängligt mot en låg månadskostnad per användare kan du på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda BI och analysfunktioner till alla och odla en datakultur i hela organisationen.

Snabb, användardriven innovation

Få vecko- och månadsvisa uppdateringar som förbättrar Power BI-funktionerna – baserat på tusentals idéer som skickas in varje år från vår community med mer än en halv miljon medlemmar runt om i världen.

Förena självbetjäning och företagsanalys

Tillgodose både era behov av självbetjäning och av företagsdataanalys med en och samma plattform. Få tillgång till kraftfulla, semantiska modeller, en uppsättning ALM-verktyg (Application Lifecycle Management), ett öppet anslutningsramverk och perfekta rapporter.

Snabbare förberedelse av stordata med Azure

Förenkla hur ni analyserar och delar stora datavolymer. Genom att använda en Azure Data Lake utan begränsningar minskar du tiden det tar att få insikter och ökar samarbetet mellan affärsanalytiker, datatekniker och dataexperter.

Hitta svar snabbare med branschledande AI

Dra nytta av de senaste framstegen inom Microsoft AI för att hjälpa dem som inte är dataexperter att förbereda data, skapa maskininlärningsmodeller och snabbt hitta insikter från både strukturerade och ostrukturerade data, inklusive text och bilder.

Få enastående Excel-integration

Alla som är bekanta med Office 365 kan enkelt ansluta Excel-frågor, -datamodeller och -rapporter till Power BI Dashboards – och på så vis snabbt samla in, analysera, publicera och dela Excel-affärsdata på nya sätt.

Omsätt insikter i handling

Gå från data till insikter och från insikter till handling med Microsoft Power Platform – som kombinerar Power BI med Power Apps och Power Automate för att smidigt skapa affärsapplikationer och automatisera arbetsflöden.

Strömma analyser i realtid

Du vill veta vad som händer just nu och inte bara i dåtid. Från sensorer i fabriken till källor i sociala medier källor får du tillgång till realtidsanalyser så att du alltid är redo att fatta beslut när de behövs.

Skapa instrumentpaneler och visualiseringar med data på bara några minuter