ผู้หญิงถือปากกา

เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจและเหตุผลที่เครื่องมือเหล่านี้มีความสําคัญต่อทีม ของคุณ

เมื่อตัดสินใจได้แล้วเป้าหมายที่จะกำหนดให้สำหรับองค์กรของคุณ นักวิเคราะห์ไอทีและผู้จัดการข่าวกรองธุรกิจ (BI) ในทีมของคุณจะต้องมีเครื่องมือและโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง การมีเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่เหมาะสมช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถกําหนดอนาคตของบริษัทผ่านการตรวจสอบกระบวนการที่ซับซ้อน อัลกอริทึม และชุดข้อมูลที่กว้างขึ้นสําหรับการตัดสินใจ ระดับองค์กร

เมื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจแบบครบวงจรในกระบวนการของคุณ คุณจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม และรูปแบบในอดีตและแบบเรียลไทม์ได้จากการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณเพื่อสร้างความคิดเห็นโดยอ้างอิงจากข้อมูลซึ่งจะส่งผลด้านบวกต่อ องค์กรของคุณ

การวิเคราะห์ธุรกิจให้อะไรบ้าง

คําจํากัดความของการวิเคราะห์ธุรกิจมีความหมายตรงตามตัว นั่นคือซอฟต์แวร์หรือโซลูชันใดๆ ที่ค้นพบและประเมินข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ทักษะ เทคโนโลยี และแนวการปฏิบัติร่วมกันเพื่อสร้าง การวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ธุรกิจสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือเพื่อช่วยให้เข้าใจการพัฒนาในอดีต คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต และความท้าทายที่เป็นไปได้ที่ตามมาและหาวิธีที่จะเปลี่ยนอุปสรรคเหล่านั้นให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำซึ่งส่งผลให้เกิดความสําเร็จทางธุรกิจในเชิงบวก องค์ประกอบของการวิเคราะห์ธุรกิจ ได้แก่:

 • การรวมข้อมูล

 • การทําเหมืองข้อมูล

 • การคาดการณ์

 • การทําเหมืองข้อความ

 • การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล

การใช้เครื่องมือดิจิทัลจะช่วยยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณไปอีกขั้น เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจทําหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันหรือโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ พร้อมนําเสนอ โซลูชันที่เป็นไปได้

ทําไมทีมของคุณจึงต้องใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ธุรกิจ

เนื่องจากซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ธุรกิจถูกใช้เพื่อเรียก ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล คุณจะต้องวางแผนรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่ใช่งานง่ายๆ หากต้องวางแผนโดยมีข้อมูลที่มีประโยชน์ในมือเพียงไม่กี่รายการ ดังนั้น ผู้จัดการ BI และนักวิเคราะห์ไอทีส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจมากกว่าหนึ่งรายการสําหรับการวิเคราะห์ตัวชี้วัด เนื่องจากมีโซลูชันจำนวนน้อยมากที่สามารถทําได้ทุกอย่าง ที่คุณต้องการ

เครื่องมือสร้างแบบจําลอง การสร้างรูปแบบ แบบคาดการณ์ ซอฟต์แวร์ทางสถิติและเครื่องมือการทําเหมืองข้อมูล และอื่นๆ สามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้มุมมองแบบองค์รวมของข้อมูลธุรกิจของคุณ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล

ผู้จัดการและนักวิเคราะห์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อ:

 • เข้าใจผลการดำเนินงานของธุรกิจ

 • อธิบายผลลัพธ์จากข้อมูลของคุณและสาเหตุที่ เกิดขึ้น

 • ระบุจุดอ่อน

 • แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน ที่จะเกิดขึ้น

 • แจ้งเตือนผู้มีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อองค์กร

 • คาดการณ์ผลลัพธ์โดยใช้การตัดสินใจ ทางธุรกิจที่เป็นไปได้

ดังนั้น เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจจึงให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ธุรกิจเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แข่งขันได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และตอบสนองความต้องการผู้จัดการ และนักวิเคราะห์

ประเภทของการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

เมื่อประเมินข้อมูลจากซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ 4 ประเภทเพื่อช่วยในการตัดสินใจเป้าหมายและการตัดสินใจทางธุรกิจของคุณ การวิเคราะห์แต่ละประเภทใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน

 1. เชิงพรรณา: ตีความข้อมูลในอดีตและ KPI เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบ
 2. เชิงคาดการณ์: โดยใช้สถิติเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตด้วยแบบจําลองทางสถิติและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์เหล่านี้ให้บริบทและความชัดเจนสําหรับการตัดสินใจในอนาคต
 3. การวินิจฉัย: การวิเคราะห์เหล่านี้จะตัดสินใจว่าองค์ประกอบข้อมูลใดจะมีผลต่อแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจงและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งสร้างขึ้นจากเทคนิค เช่น การทําเหมืองข้อมูลและความสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลผลการดำเนินการในอดีต
 4. เชิงให้คำแนะนำ: การวิเคราะห์ที่สร้างจากการวิเคราะห์เชิงพรรณาและเชิงให้คำแนะนำเพื่อแนะนําการดําเนินการเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับปฏิกิริยาของลูกค้าที่ดีที่สุด/ทํากําไรได้มากที่สุดและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นไปได้

การวิเคราะห์ธุรกิจและ ข่าวกรองธุรกิจ

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บ่อยครั้งจะเกิดความสับสนระหว่างการวิเคราะห์ธุรกิจและข่าวกรองธุรกิจ เนื่องจากทั้งคู่มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมและการแบ่งแยกข้อมูลในอดีต ซึ่งทั้งสองช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณจะต้องตัดสินใจก่อนว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรก่อนที่จะเลือกใช้เครื่องมือ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองคือ ข่าวกรองธุรกิจ ใช้เทคนิคการรายงานเพื่อค้นหาข้อมูลในอดีตและข้อมูลปัจจุบันพร้อมนำเสนอข้อมูลนี้ให้กับผู้ใช้ในรูปแบบที่ดึงดูดสายตา และการวิเคราะห์ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่อนาคตของธุรกิจและวิธีการใช้ข้อมูลนั้น ช่วยในการดำเนินการ

การเลือกเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจแทนข่าวกรองธุรกิจจะได้ผลสําหรับคุณ หากคุณต้องการ: 

 • แสดงภาพผลการดำเนินการในอนาคต ขององค์กรของคุณ

 • สํารวจและจัดการข้อมูลดิบด้วยความช่วยเหลือของ นักวิเคราะห์ข้อมูล

 • คาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของ โอกาสทางการขาย

 • ใช้มาตรการที่คาดคะเนได้มากขึ้นสําหรับการสร้างเหตุการณ์ทางธุรกิจ ที่ประสบความสําเร็จ

หากคุณต้องการรวมสถิติในอดีตและปัจจุบันเพื่อแสดงผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายด้วย เครื่องมือการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล พร้อมสร้างการเล่าเรื่องจากข้อมูล ให้เลือก เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจ แทนการเลือกการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่จําเป็นสําหรับทีม ของคุณ

การวิเคราะห์ธุรกิจเป็นวิธีขั้นสูงในการให้บริบทกับข้อมูลดิบซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่มาจากซอฟต์แวร์ข่าวกรองธุรกิจ และนำเสนอให้ผู้อ่านเห็นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้และผลลัพธ์ รวมถึงกําหนดความคาดหวังในอนาคต การกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ธุรกิจจะช่วยกําหนดความคาดหวังเหล่านี้และทําให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างกลยุทธ์สําหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ

การสร้างกลยุทธ์การวิเคราะห์ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจะใช้งานได้จริงเมื่อคุณได้กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและนำมาปรับใช้งานแล้ว ในขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้น ขั้นตอน 4 ขั้นตอนด้านล่างสำหรับช่วยสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ของคุณ

 1. กําหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องการ ทุกเป้าหมาย

 2. ตั้งเกณฑ์ว่าความสําเร็จมีความหมายต่อธุรกิจของคุณอย่างไร รวมถึงระบุโอกาสใน การพัฒนา

 3. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองที่จําเป็นที่ใช้ในเกณฑ์ความสําเร็จและ ความล้มเหลวของคุณ

 4. กําหนดวิธีการเลือกข้อมูลพื้นฐานและค้นหาปัจจัยภายนอกและภายในที่คุณจะต้องใช้เพื่อการคาดการณ์ ที่ถูกต้อง

ดูว่าเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจทําอะไรได้บ้าง

เปิดประตูและโซลูชันที่ซ่อนอยู่ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะพัฒนาองค์กรของคุณได้ด้วย Microsoft Power BI ด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจแบบครบวงจร เช่น Microsoft Power BI คุณจะค้นพบว่าข้อมูลในอดีตและปัจจุบันสามารถส่งผลต่ออนาคตขององค์กรของคุณได้อย่างไร พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มรายได้และความเข้าใจ ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น และความสำเร็จของ องค์กร

เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณกําลังรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่างมีกลยุทธ์และประหยัดเวลา Microsoft Power BI พร้อมที่จะเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสำหรับ ความก้าวหน้าแล้ว