บุคคลหนึ่งกำลังมองไปที่แล็ปท็อป

เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจและเหตุผลที่เครื่องมือเหล่านี้มีความสําคัญ

ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจแบบครบวงจร บริษัทของคุณจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม และรูปแบบเพื่อแจ้งการตัดสินใจที่ส่งผลต่อองค์กรของคุณในทางบวก

การวิเคราะห์ธุรกิจให้อะไรบ้าง

คําจํากัดความของการวิเคราะห์ธุรกิจมีความหมายตรงตามตัว นั่นคือซอฟต์แวร์หรือโซลูชันใดๆ ที่ค้นพบและประเมินข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ทักษะ เทคโนโลยี และแนวการปฏิบัติร่วมกันเพื่อสร้างการวิเคราะห์ทางสถิติ

นักวิเคราะห์ด้านไอทีและผู้จัดการข่าวกรองธุรกิจ (BI) ใช้การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยเครื่องมือที่ตรวจสอบกระบวนการที่ซับซ้อน อัลกอริธึม และชุดข้อมูลที่กว้างขึ้น เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจทําหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันหรือโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ พร้อมนําเสนอโซลูชันที่เป็นไปได้

การมีเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่เหมาะสมจะช่วยให้บริษัทของคุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นในการพัฒนาในอดีต คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต และความท้าทายที่เป็นไปได้ที่ตามมาและหาวิธีที่จะเปลี่ยนอุปสรรคเหล่านั้นให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำซึ่งส่งผลให้เกิดความสําเร็จทางธุรกิจในเชิงบวก องค์ประกอบของการวิเคราะห์ธุรกิจได้แก่:

 • การรวมข้อมูล
 • การทําเหมืองข้อมูล
 • การคาดการณ์
 • การทําเหมืองข้อความ
 • การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล

การใช้เครื่องมือดิจิทัลจะช่วยยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้บริษัทของคุณสามารถกําหนดอนาคตของบริษัทได้ดีขึ้น

ทําไมทีมของคุณจึงต้องใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ธุรกิจ

เนื่องจากซอฟต์แวร์วิเคราะห์ธุรกิจถูกนำใช้เพื่อดึงข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล คุณจึงต้องการวางแผนสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิด ซึ่งไม่ใช่งานง่ายๆ ที่มีตัวเลขเพียงไม่กี่ตัว ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการ BI และนักวิเคราะห์ด้านไอทีส่วนใหญ่จึงใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับการวิเคราะห์ตัวชี้วัด เพราะมีโซลูชันเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่จะสามารถทำทุกสิ่งที่คุณต้องการได้

เครื่องมือสร้าง การสร้างรูปแบบข้อมูล แบบคาดการณ์ ซอฟต์แวร์ทางสถิติและเครื่องมือการทําเหมืองข้อมูล และอื่นๆ สามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้มุมมองแบบองค์รวมของข้อมูลธุรกิจของคุณ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล

ผู้จัดการและนักวิเคราะห์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อ:

 • เข้าใจผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 • อธิบายผลลัพธ์จากข้อมูลของคุณและสาเหตุที่เกิดขึ้น
 • ระบุจุดอ่อน
 • แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้น
 • แจ้งเตือนผู้มีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
 • คาดการณ์ผลลัพธ์โดยใช้การตัดสินใจทางธุรกิจที่เป็นไปได้

ดังนั้น เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจจึงสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แข่งขันได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และตอบสนองความต้องการผู้จัดการและนักวิเคราะห์

ประเภทของการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

เมื่อประเมินข้อมูลจากซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้การวิเคราะห์สี่ประเภทเพื่อช่วยในการตัดสินใจเป้าหมายและการตัดสินใจทางธุรกิจของคุณ การวิเคราะห์แต่ละประเภทใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน

 1. การวิเคราะห์แบบพื้นฐาน: การวิเคราะห์แบบนี้จะแปลข้อมูลในอดีตและ KPI เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ
 2. การวิเคราะห์เชิงทำนาย: ด้วยการใช้สถิติเพื่อทำการคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตด้วยแบบจำลองทางสถิติและเทคนิคการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง การวิเคราะห์ลักษณะนี้จะให้บริบทและความชัดเจนเพื่อการตัดสินใจต่างๆ ในอนาคต
 3. การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย: ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลประสิทธิภาพในอดีต การวิเคราะห์ลักษณะนี้จะตัดสินใจว่าองค์ประกอบข้อมูลใดจะส่งผลต่อแนวโน้ม รวมไปถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งสร้างขึ้นจากเทคนิคต่างๆ เช่น การทำเหมืองข้อมูลและความสัมพันธ์
 4. การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ: การวิเคราะห์ลักษณะนี้จะสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์แบบพื้นฐานและการวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ เพื่อแนะนำการดำเนินการบางอย่างโดยเฉพาะ เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาจากลูกค้าและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุดหรือทำกำไรได้มากที่สุด

เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจกับ ข่าวกรองธุรกิจ

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความสับสนเกิดขึ้นระหว่างการวิเคราะห์ธุรกิจและข่าวกรองธุรกิจ เนื่องจากทั้งสองอย่างมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมและการแยกข้อมูลในอดีต ทั้งสองอย่างนั้นช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น คุณจะต้องตั้งเป้าหมายของคุณให้ได้ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจใช้เครื่องมือ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่างก็คือ ข่าวกรองธุรกิจ จะใช้เทคนิคการรายงานเพื่อค้นหาข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน พร้อมกับแนะนําข้อมูลนี้ให้กับผู้ใช้ในลักษณะที่เป็นภาพ ส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจนั้นจะมุ่งเน้นที่อนาคตของธุรกิจมากกว่า และวิธีการใช้ข้อมูล

การเลือกเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจแทนข่าวกรองธุรกิจจะได้ผลสําหรับคุณ หากคุณต้องการ:

 • แสดงภาพ การดำเนินการในอนาคตขององค์กรของคุณ
 • สํารวจและจัดการข้อมูลดิบด้วยความช่วยเหลือของนักวิเคราะห์ข้อมูล
 • คาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของโอกาสทางการขาย
 • ใช้มาตรการที่คาดคะเนได้มากขึ้นสําหรับการสร้างเหตุการณ์ทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ

หากคุณต้องการรวมสถิติในอดีตและปัจจุบันเพื่อแสดงผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายด้วย เครื่องมือการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล พร้อมสร้างการเล่าเรื่องจากข้อมูล ให้เลือก เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจ แทนการเลือกการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่จําเป็นสําหรับทีมของคุณ

การวิเคราะห์ธุรกิจเป็นวิธีการขั้นสูงในการสร้างข้อมูลดิบ ซึ่งสามารถยกออกจากซอฟต์แวร์ BI ได้ และให้ผู้อ่านได้เห็นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนกำหนดความคาดหวังในอนาคต การสร้างชุดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ธุรกิจจะช่วยกําหนดความคาดหวังเหล่านี้และช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างกลยุทธ์สําหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ

การสร้างกลยุทธ์การวิเคราะห์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เมื่อคุณได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและนำแนวทางนั้นไปปฏิบัติ ที่นี่ คุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้น ด้านล่างคือขั้นตอนทั้งสี่ที่จะช่วยคุณสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 1. กําหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องการทุกเป้าหมาย
 2. ตั้งเกณฑ์ว่าความสําเร็จมีความหมายต่อธุรกิจของคุณอย่างไร รวมถึงระบุโอกาสในการพัฒนา
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองที่จําเป็นที่ใช้ในเกณฑ์ความสําเร็จและความล้มเหลวของคุณ
 4. กําหนดวิธีการเลือกข้อมูลพื้นฐานและค้นหาปัจจัยภายนอกและภายในที่คุณจะต้องใช้เพื่อการคาดการณ์ที่ถูกต้อง

ดูว่าเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจทําอะไรได้บ้าง

เผยเส้นทางและโซลูชันที่ซ่อนเอาไว้ ซึ่งจะทำให้องค์กรของคุณก้าวหน้าด้วย Microsoft Power BI เมื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่มีความครอบคลุมอย่าง Microsoft Power BI คุณจะค้นพบว่าข้อมูลในอดีตและปัจจุบันสามารถส่งผลต่ออนาคตขององค์กรของคุณได้อย่างไร พร้อมกับให้คำแนะนำในการเพิ่มรายได้และความเข้าใจ ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น และความสำเร็จขององค์กร

เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณกําลังรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่างมีกลยุทธ์และประหยัดเวลา Microsoft Power BI พร้อมที่จะเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสำหรับความก้าวหน้าแล้ว