เรื่องราวของลูกค้า Power BI

"การมีการเข้าถึงเครื่องมือ Power BI ในการสร้างแดชบอร์ดอย่างรวดเร็ว เพื่อแสดงภาพข้อมูลทั้งหมดและอัปเดตข้อมูลทั้งหมดในแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งการสร้างกลยุทธ์ของเราและการใช้กลยุทธ์นั้น"

Dr. Andrew Renda

Associate Vice President ของ Population Health Strategy ที่ Humana

เรื่องราวของลูกค้า Power BI

"การมีการเข้าถึงเครื่องมือ Power BI ในการสร้างแดชบอร์ดอย่างรวดเร็ว เพื่อแสดงภาพข้อมูลทั้งหมดและอัปเดตข้อมูลทั้งหมดในแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งการสร้างกลยุทธ์ของเราและการใช้กลยุทธ์นั้น"

Dr. Andrew Renda

Associate Vice President ของ Population Health Strategy ที่ Humana

สำรวจเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า Power BI


พลังงาน


บริการทางการเงิน

หน่วยงานภาครัฐและการศึกษา


สุขภาพ


การผลิตและทรัพยากร


สินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค


บริการวิชาชีพ


ระบบและบริการเทคโนโลยี

ค้นหาเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า Power BI ทั่วโลกทั้งหมด