เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพด้วย Power BI

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจทางคลินิกและประสบการณ์การดูแลไปพร้อมกับการปฏิรูปการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจด้านคลินิกและปรับปรุงประสบการณ์การดูแล

เพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันของทีมงานด้านสุขภาพ

ปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยและประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย

  • ระบุการตอบสนองการดูแลรักษาที่สำคัญในเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทุกประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูล ทำงานร่วมกัน และแชร์ข้อมูลเชิงลึกได้
  • ทำการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นด้วยความสามารถในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในแบบเรียลไทม์และระหว่างเดินทาง
  • มอบข้อมูลที่พวกเขาต้องการในการตัดสินใจด้วยการฝังรายงาน Power BI และแดชบอร์ดภายในแอปและพอร์ทัลของโรงพยาบาที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว
  • ปกป้องข้อมูลที่มีละเอียดอ่อนตามที่กำหนดโดย HIPAA โดยใช้การควบคุมการเข้าถึงและนโยบายการควบคุมซึ่งช่วยให้คุณให้สิทธิ์ทีมดูแลใรการเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้อย่างปลอดภัย

รับข้อมูลเชิงลึกทางคลินิกและการปฏิบัติการ

ใช้ข้อมูลเชิงลึกทางคลินิกและการปฏิบัติการเพื่อกำหนดโมเดลใหม่สำหรับการดูแล การคาดการณ์แนวโน้มสุขภาพในอนาคต และการลดความเสี่ยง

  • เปลี่ยนข้อมูลเป็นการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมโดยการวิเคราะห์กิจกรรมทางคลินิก อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน การขนส่ง ต้นทุน และผลที่ได้ และใช้ความสามารถของ AI ภายในเพื่อช่วยคาดการณ์และวางแผนความต้องการในอนาคต
  • ระบุการประหยัดต้นทุน แนวโน้ม และแนวทางที่พึงปฏิบัติในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมต่อ การรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วทั้งผู้ให้บริการ องค์กรวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการประกันภัย
  • ช่วยผู้ประกันภัยในการคาดการณ์และลดการฉ้อโกงและการขาดทุน โดยการวิเคราะห์ขั้นสูงเกี่ยวกับข้อมูลการเคลม เบี้ยประกัน และการเรียกเก็บเงิน

ปฏิรูปการดูแลสุขภาพ

ปฏิรูปอนาคตของสุขภาพประชากรและปรับปรุงความเท่าเทียมด้านสุขภาพด้วยการรับการดูแลตามมูลค่าขณะที่คุณขยายวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและผลักดันความคล่องตัวด้านคลินิก

  • สร้างข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะเป็นเดือน โดยมาจากชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนมากที่สุด เช่น การเรียกเก็บเงิน เวชระเบียนผู้ป่วย และรายงานการเงิน
  • ลดปัญหาที่ไม่คาดคิดระหว่างกรณีฉุกเฉิน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการรับข้อมูลเชิงลึกตามสถานการณ์อย่างรวดเร็วเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
  • ให้แนวทางการรักษาที่ปรับเฉพาะบุคคลได้มากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและการแสดงภาพข้อมูลแบบองค์รวมของข้อมูลพื้นฐานโปรไฟล์ผู้ป่วยและสภาวะด้านสุขภาพ

See how healthcare organizations are getting results

We are going in the direction of retiring OBIEE reporting

“We are going in the direction of retiring OBIEE reporting. Our choice is to replace it with Power BI. Having datasets in Azure made it easier to start pivoting in that direction.”

David Dvorak
Lead Technology Architect, Cerner Corporation

Our teams have the flexibility to iterate so quickly and adjust based on user needs to build engagement

“Our teams have the flexibility to iterate so quickly and adjust based on user needs to build engagement. It allows us to go that extra mile to create value and make visible the good care that can transform lives.”

Ben Mansalis
Chief Information Officer, Integris Health

Having access to Power B I tools to very quickly build dashboards to visualize all of that information and to update it in real-time

“Having access to Power BI tools to very quickly build dashboards to visualize all of that information and to update it in real-time was absolutely critical to both forming our strategy and then executing on it."

Dr. Andrew Renda
Associate Vice President Population Health Strategy, Humana

สำรวจตัวอย่างแดชบอร์ดและรายงานสำหรับการดูแลสุขภาพ

แดชบอร์ดการตัดสินใจการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินของโรงพยาบาล

วิเคราะห์การจัดหาพนักงาน อุปกรณ์ วัสดุ และมาตรการเกี่ยวกับการปล่อยออกเพื่อการตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูล

Global COVID-19 Pandemic Report

ดูแดชบอร์ดล่าสุด การอัปเดตรายวัน ผลลัพธ์ของกรณี และรายละเอียดอื่นๆ ของทั้งโลกและแยกตามประเทศ

แดชบอร์ดการวิเคราะห์โรคมะเร็ง

ตรวจสอบแดชบอร์ดนี้ซึ่งมีสถิติเกี่ยวกับโรคมะเร็งในสหรัฐอเมริกา รวมถึงอัตราการเสียชีวิตตามชนิดของโรคมะเร็ง

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป