เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพด้วย Power BI

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจทางคลินิกและประสบการณ์การดูแลไปพร้อมกับการปฏิรูปการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจด้านคลินิกและปรับปรุงประสบการณ์การดูแล

เพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันของทีมงานด้านสุขภาพ

ปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยและประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย

  • ระบุการตอบสนองการดูแลรักษาที่สำคัญในเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทุกประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูล ทำงานร่วมกัน และแชร์ข้อมูลเชิงลึกได้
  • ทำการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นด้วยความสามารถในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในแบบเรียลไทม์และระหว่างเดินทาง
  • มอบข้อมูลที่พวกเขาต้องการในการตัดสินใจด้วยการฝังรายงาน Power BI และแดชบอร์ดภายในแอปและพอร์ทัลของโรงพยาบาที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว
  • ปกป้องข้อมูลที่มีละเอียดอ่อนตามที่กำหนดโดย HIPAA โดยใช้การควบคุมการเข้าถึงและนโยบายการควบคุมซึ่งช่วยให้คุณให้สิทธิ์ทีมดูแลใรการเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้อย่างปลอดภัย

รับข้อมูลเชิงลึกทางคลินิกและการปฏิบัติการ

ใช้ข้อมูลเชิงลึกทางคลินิกและการปฏิบัติการเพื่อกำหนดโมเดลใหม่สำหรับการดูแล การคาดการณ์แนวโน้มสุขภาพในอนาคต และการลดความเสี่ยง

  • เปลี่ยนข้อมูลเป็นการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมโดยการวิเคราะห์กิจกรรมทางคลินิก อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน การขนส่ง ต้นทุน และผลที่ได้ และใช้ความสามารถของ AI ภายในเพื่อช่วยคาดการณ์และวางแผนความต้องการในอนาคต
  • ระบุการประหยัดต้นทุน แนวโน้ม และแนวทางที่พึงปฏิบัติในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมต่อ การรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วทั้งผู้ให้บริการ องค์กรวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการประกันภัย
  • ช่วยผู้ประกันภัยในการคาดการณ์และลดการฉ้อโกงและการขาดทุน โดยการวิเคราะห์ขั้นสูงเกี่ยวกับข้อมูลการเคลม เบี้ยประกัน และการเรียกเก็บเงิน

ปฏิรูปการดูแลสุขภาพ

ปฏิรูปอนาคตของสุขภาพประชากรและปรับปรุงความเท่าเทียมด้านสุขภาพด้วยการรับการดูแลตามมูลค่าขณะที่คุณขยายวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและผลักดันความคล่องตัวด้านคลินิก

  • สร้างข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะเป็นเดือน โดยมาจากชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนมากที่สุด เช่น การเรียกเก็บเงิน เวชระเบียนผู้ป่วย และรายงานการเงิน
  • ลดปัญหาที่ไม่คาดคิดระหว่างกรณีฉุกเฉิน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการรับข้อมูลเชิงลึกตามสถานการณ์อย่างรวดเร็วเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
  • ให้แนวทางการรักษาที่ปรับเฉพาะบุคคลได้มากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและการแสดงภาพข้อมูลแบบองค์รวมของข้อมูลพื้นฐานโปรไฟล์ผู้ป่วยและสภาวะด้านสุขภาพ

มาดูกันว่าองค์กรด้านการดูแลสุขภาพได้รับผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างไร

ทีมงานของเรามีความยืดหยุ่นในการดำเนินการที่รวดเร็วและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

"ทีมงานของเรามีความยืดหยุ่นในการดำเนินการที่รวดเร็วและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้เราสามารถไปได้ไกลกว่าในเรื่องของการสร้างมูลค่าและทำให้เห็นถึงการดูแลที่ดีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้"

Ben Mansalis
Chief Information Officer, Integris Health

การมีการเข้าถึงเครื่องมือ Power B I ในการสร้างแดชบอร์ดอย่างรวดเร็ว เพื่อแสดงภาพข้อมูลทั้งหมดและอัปเดตข้อมูลทั้งหมดในแบบเรียลไทม์

"การมีการเข้าถึงเครื่องมือ Power BI ในการสร้างแดชบอร์ดอย่างรวดเร็ว เพื่อแสดงภาพข้อมูลทั้งหมดและอัปเดตข้อมูลทั้งหมดในแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งการสร้างกลยุทธ์ของเรา แล้วใช้กลยุทธ์นั้น"

Dr. Andrew Renda
Associate Vice President Population Health Strategy, Humana

สำรวจตัวอย่างแดชบอร์ดและรายงานสำหรับการดูแลสุขภาพ

แดชบอร์ดการตัดสินใจการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินของโรงพยาบาล

วิเคราะห์การจัดหาพนักงาน อุปกรณ์ วัสดุ และมาตรการเกี่ยวกับการปล่อยออกเพื่อการตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูล

Global COVID-19 Pandemic Report

ดูแดชบอร์ดล่าสุด การอัปเดตรายวัน ผลลัพธ์ของกรณี และรายละเอียดอื่นๆ ของทั้งโลกและแยกตามประเทศ

แดชบอร์ดการวิเคราะห์โรคมะเร็ง

ตรวจสอบแดชบอร์ดนี้ซึ่งมีสถิติเกี่ยวกับโรคมะเร็งในสหรัฐอเมริกา รวมถึงอัตราการเสียชีวิตตามชนิดของโรคมะเร็ง

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป