การฝึกอบรมผู้เรียนแบบมีผู้สอน Power BI

เวิร์กชอปและชั้นเรียนพร้อมใช้งานสำหรับคู่ค้าและผู้ดูแลชุมชนของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยพวกเขาในการฝึกอบรมลูกค้าและชุมชนของตนใน Power BI

หลักสูตร Power BI

ทุกชั้นเรียนจะมีเอกสารและอุปกรณ์ดังนี้ ชุดงานนำเสนอ สคริปต์สาธิต แบบฝึกหัดแบบทีละขั้นตอน ชุดข้อมูล และเนื้อหาอื่นๆ

Dashboard in a Day (DIAD)
Dashboard in a Day (DIAD) การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลขั้นสูงด้วย Power BI การสร้างรูปแบบและการปรับแต่งข้อมูลขั้นสูง DAX in a Day Administrator in a Day Paginated Reports in a Day Developer in a Day Modern Excel Analyst in a Day Leap into Power BI Analytics in a Day (AID)

Dashboard in a Day (DIAD)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ — เมษายน 2021

DIAD คือเวิร์กชอปฝึกปฏิบัติแบบหนึ่งวันสำหรับนักวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมความสามารถด้านธุรกิจของ Power BI

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะเข้าใจหัวข้อวิธีการต่อไปนี้ได้ดีขึ้น:

 • เชื่อมต่อและแปลงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

 • กำหนดกฎทางธุรกิจและ KPI

 • สำรวจข้อมูลด้วยภาพแบบโต้ตอบที่มีประสิทธิภาพ

 • สร้างรายงานที่ยอดเยี่ยม

 • แชร์แดชบอร์ดกับคู่ค้าธุรกิจของทีมงานและเผยแพร่ไปยังเว็บ

เนื้อหาเผยแพร่ใน 9 ภาษา รวมถึงภาษาโปรตุเกส (บราซิล) จีนประยุกต์ (แมนดาริน) อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี และสเปน

สินทรัพย์เวิร์กชอปแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้:

 1. เนื้อหาของผู้สอน ประกอบด้วยชุดงานนําเสนอ สคริปต์สาธิต และเอกสารการฝึกอบรมสำหรับผู้สอน หากต้องการเข้าถึงเนื้อหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี Microsoft ของคุณเชื่อมโยงกับรหัส Microsoft Partner Network (MPN) ของคุณ เนื้อหาสำหรับผู้สอนพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิก MPN และ MVP เท่านั้น

 2. เนื้อหาสำหรับผู้เข้าร่วม ประกอบด้วยคู่มือแบบฝึกหัดและชุดข้อมูล

การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลขั้นสูงด้วย Power BI

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ — เมษายน 2021

ความรู้ที่ต้องมีเบื้องต้น — การฝึกอบรม DIAD หรือประสบการณ์การใช้งานเทียบเท่า

หลักสูตรแบบหนึ่งวันนี้จะครอบคลุมโครงร่างรายงาน Power BI และจัดโครงสร้างกระบวนการแบบคล่องตัวเพื่อสร้างการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล Power BI ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจศิลปะเบื้องหลังการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล ความหมายเบื้องหลังการเลือกแผนภูมิที่ถูกต้อง ผลกระทบของสี รูปร่าง และขนาด และวิธีการใช้วิชวลแบบกำหนดเอง Power BI หลักสูตรนี้ประกอบด้วยรูปแบบการออกแบบแดชบอร์ดและรายงานแบบต่างๆ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนรายงานและแดชบอร์ดที่ดีสำหรับผู้ใช้ธุรกิจ

เนื้อหาเผยแพร่ใน 9 ภาษา รวมถึงภาษาโปรตุเกส (บราซิล) จีนประยุกต์ (แมนดาริน) อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี และสเปน

สินทรัพย์เวิร์กชอปแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้:

การสร้างรูปแบบและการปรับแต่งข้อมูลขั้นสูงด้วย Power BI

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ — มีนาคม 2021

ความรู้ที่ต้องมีเบื้องต้น — การฝึกอบรม DIAD หรือประสบการณ์การใช้งานเทียบเท่า

หลักสูตรแบบหนึ่งวันนี้ครอบคลุมการใช้ Power BI Desktop เพื่อนําเข้าและปรับแต่งข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังช่วยแนะนำความสามารถ Power BI ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงรูปแบบข้อมูลให้กับผู้ใช้ธุรกิจของคุณด้วย หลักสูตรครอบคลุมหัวข้อสำคัญในการสร้างรูปแบบข้อมูลที่ดี เพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณลักษณะการใช้งานต่างๆ ใน Power BI ที่ใช้เพื่อเพิ่มรูปแบบข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถสร้างรายงานที่ดีได้ และบทนําเกี่ยวกับ DAX เพื่อสร้างการคํานวณ

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมนี้ ผู้เข้าร่วมจะสามารถนําเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายไปยัง Power BI ปรับแต่งข้อมูล สร้างรูปแบบข้อมูล และเขียนฟังก์ชัน DAX ให้กับรูปแบบ Power BI

เนื้อหานี้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

สินทรัพย์เวิร์กชอปแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้:

DAX in a Day

รุ่นเบต้าอยู่ในระหว่างทดสอบ และจะพร้อมใช้งานในเร็วๆ นี้ วันที่เปิดตัวโดยประมาณคือสิงหาคม 2021

เนื้อหาเผยแพร่ใน 9 ภาษา รวมถึงภาษาโปรตุเกส (บราซิล) จีนประยุกต์ (แมนดาริน) อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี และสเปน

Administrator in a Day

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ — มีนาคม 2021

ความรู้ที่ต้องมีเบื้องต้น — การฝึกอบรม DIAD หรือประสบการณ์การใช้งานเทียบเท่า

หลักสูตรแบบหนึ่งวันนี้จะแนะนำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักการบริหาร Microsoft Power BI และการจัดการผู้เช่า Power BI รวมถึงการตั้งค่าการกำหนดค่าของผู้เช่า การตรวจสอบการใช้งาน และการเตรียมใช้งานใบอนุญาต ตลอดจนทรัพยากรองค์กรอื่นๆ

โดยจะครอบคลุมงานและเครื่องมือผู้ดูแลระบบทั่วไป เช่น พอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Power BI และศูนย์การจัดการ Office 365 และวิธีการทำให้ระบบทำงานโดยอัตโนมัติโดยใช้ API ผู้ดูแลระบบและ PowerShell cmdlets แบบฝึกหัดเฉพาะจะเน้นการใช้ความจุพรีเมียมใน Power BI การแชร์สินทรัพย์ Power BI อย่างปลอดภัย และใช้บันทึกสำหรับการตรวจสอบ Power BI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Power BI

เนื้อหาเผยแพร่ใน 9 ภาษา รวมถึงภาษาโปรตุเกส (บราซิล) จีนประยุกต์ (แมนดาริน) อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี และสเปน

สินทรัพย์เวิร์กชอปแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้:

Paginated Reports in a Day

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ — มกราคม 2021

Power BI Paginated Reports in a Day จะสอนผู้เข้าร่วมให้ทราบถึงความรู้ทางเทคนิคที่ต้องใช้ในการสร้าง เผยแพร่ และส่งต่อรายงานที่มีการแบ่งหน้า Power BI สามารถจัดการฝึกอบรมแบบเสมือนหรือในห้องเรียน เข้าถึงการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยตนเอง

หลักสูตรครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

 • ออกแบบโครงร่างรายงาน
 • เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลรายงาน
 • ใช้งานพารามิเตอร์
 • แสดงข้อมูลรายงานด้วยภาพ
 • เพิ่มคุณลักษณะเชิงโต้ตอบ
 • เผยแพร่ ใช้ จัดส่ง และฝังรายงานที่มีการแบ่งหน้า

เนื้อหาเผยแพร่ใน 9 ภาษา รวมถึงภาษาโปรตุเกส (บราซิล) จีนประยุกต์ (แมนดาริน) อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี และสเปน

สินทรัพย์เวิร์กชอปแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้:

Developer in a Day

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ — กันยายน 2020

ความรู้ที่ต้องมีเบื้องต้น — การพัฒนาซอฟต์แวร์เบื้องต้น, DIAD หรือประสบการณ์การทำงานเทียบเท่า

หลักสูตร Developer in a Day ของ Power BI จะเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมด้วยความรู้ทางเทคนิคที่ต้องใช้ในการฝังเนื้อหา Power BI หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนักพัฒนาแอปที่มีประสบการณ์และหากมีความคุ้นเคยกับการเขียนโค้ดหน้าบ้านจะมีส่วนช่วยได้มาก เข้าถึงการฝึกอบรมออนไลน์ทั้งหมด

หลักสูตรครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

 • ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงโดยใช้แอปและโทเค็น Azure Active Directory (Azure AD)
 • ใช้งาน Power BI REST API
 • ฝังเนื้อหา Power BI ในแอปของคุณ
 • รวมเนื้อหา Power BI ในแอปของคุณโดยใช้ Power BI JavaScript API
 • บังคับใช้ความปลอดภัยระดับแถว (RLS) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้แอปจะมองเห็นข้อมูลที่ถูกต้อง
 • เลือกใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

เนื้อหาเผยแพร่ใน 9 ภาษา รวมถึงภาษาโปรตุเกส (บราซิล) จีนประยุกต์ (แมนดาริน) อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี และสเปน

สินทรัพย์เวิร์กชอปแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้:

Modern Excel Analyst in a Day

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ — มกราคม 2021

Modern Excel Analyst in a Day คือเวิร์กชอปแบบหนึ่งวันสำหรับนักวิเคราะห์ ซึ่งสาธิตความสามารถขั้นสูงที่พร้อมใช้งานใน Excel มาดูว่า Excel และ Power BI ทำงานร่วมกันดีที่สุดได้อย่างไร และแสดงวิธีการใช้งานร่วมกับ Microsoft Teams และ SharePoint Online

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะเข้าใจหัวข้อต่อไปนี้ได้ดีขึ้น:

 • การวิเคราะห์ใน Excel
 • การวิเคราะห์แบบโครงสร้างใน Excel ไปยัง Power BI เปรียบเทียบ Excel และ Power BI Desktop
 • Power BI และความสามารถเพิ่มเติม
 • Power BI และ Excel มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกัน
 • Power BI และ Microsoft Teams

เนื้อหาเผยแพร่ใน 9 ภาษา รวมถึงภาษาโปรตุเกส (บราซิล) จีนประยุกต์ (แมนดาริน) อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี และสเปน

สินทรัพย์เวิร์กชอปแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้:

Leap into Power BI

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ — สิงหาคม 2020

ความรู้ที่ต้องมีเบื้องต้น — ประสบการณ์การใช้งาน Tableau หนึ่งปี

Leap into Power BI คือหลักสูตรเบื้องต้นแบบหนึ่งวันสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนา และวิศวกรที่ใช้งาน Tableau อยู่แล้วในปัจจุบัน โดยหลักสูตรนี้จะสอนให้พวกเขาใช้งานฟังก์ชันเดียวกันใน Power BI หลักสูตรนี้ประกอบด้วยงานนําเสนอและแบบฝึกหัด

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะเข้าใจหัวข้อต่อไปนี้ได้ดีขึ้น:

 • Power BI คืออะไร
 • การเชื่อมต่อข้อมูลและการแปลงใน Power BI
 • วิธีการคํานวณใน Power BI
 • การจัดระเบียบและการลดความซับซ้อนของข้อมูล
 • การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล
 • การวิเคราะห์
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ

เนื้อหาเผยแพร่ใน 9 ภาษา รวมถึงภาษาโปรตุเกส (บราซิล) จีนประยุกต์ (แมนดาริน) อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี และสเปน

สินทรัพย์เวิร์กชอปแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้:

Analytics in a Day (AID)—Synapse และ Power BI

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ — มกราคม 2021

ความรู้ที่ต้องมีเบื้องต้น — DIAD และประสบการณ์การใช้งาน Azure เบื้องต้น

การฝึกอบรมแบบหนึ่งวันนี้ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสถาปนิกข้อมูลและนักพัฒนา BI ด้วยความรู้ทางเทคนิคที่ต้องใช้ในการออกแบบโซลูชัน BI ขององค์กรที่ใช้ Azure Synapse Analytics และ Power BI แบบฝึกหัดนี้จะเน้นเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Azure Synapse และ Power BI ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบ Power BI การสร้างรูปแบบโดยใช้ DirectQuery และสร้างรายงาน Power BI

เนื้อหา พร้อมใช้งานเฉพาะกับสมาชิก Microsoft Partner Network เท่านั้น

สินทรัพย์เวิร์กชอปแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้:

สำรวจโซลูชัน AppSource สำหรับ Power BI

โซลูชันที่สร้างไว้ก่อนแล้วและและการให้คำปรึกษาจากคู่ค้าของ Microsoft

โปรดส่งข้อคิดเห็นแบบละเอียด

ความคิดเห็นของคุณจะช่วยเราปรับปรุงเนื้อหาและช่วยเหลือชุมชน Power BI ทั้งชุมชน

คำแนะนําในการใช้เนื้อหานี้

 1. คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชุดข้อมูลได้
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเนื้อหาหลักสูตร โปรดห้ามใช้ป้ายกำกับตามป้ายกำกับด้านบน
 3. บุคคลที่นำเสนอควรคุ้นเคย Power BI และสามารถตอบคําถามของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กชอปหรือ Power BI โดยทั่วไปได้
 4. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมทำแบบสํารวจหลังจากการฝึกอบรม แบบสํารวจช่วยให้เราสามารถรักษาและปรับปรุงเนื้อหาการฝึกอบรมที่มีอยู่ได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำแบบสํารวจ โปรด ติดต่อเรา