Skip to main content

การวิเคราะห์การขายสำหรับทุกคน

คุณต้องการสร้างแดชบอร์ดที่มีข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจได้ทันทีไว้ในเมตริกหลักของทีม เช่น โควต้า ขนาดตลาด และโอกาส และความสามารถในการดูรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วหรือไม่ คุณต้องการรวมข้อมูลการขายของคุณกับข้อมูลจากการตลาด การเงิน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ได้มุมมองแบบรวมของธุรกิจหรือไม่

Power BI ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงานเชิงโต้ตอบได้ในไม่กี่วินาที และแสดงผลเมตริกที่สำคัญต่อทีมงานของคุณเป็นภาพ ใช้เพียงการลากและปล่อยข้อมูลอย่างง่าย ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ละเอียดและง่ายขึ้น เพื่อค้นหาการพัฒนา ความสัมพันธ์ และปัญหา

การคลิก "ใช้ฟรี" หมายถึงคุณยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการของ Power BI

สัมผัสกับข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบใดก็ตาม

เชื่อมต่อกับสิ่งที่สำคัญต่อคุณ สเปรดชีท Excel, แหล่งข้อมูลในองค์กร, ข้อมูลขนาดใหญ่, การสตรีมข้อมูล และบริการคลาวด์: ไม่ว่าข้อมูลชนิดใดที่คุณต้องการหรือแหล่งข้อมูลจะอยู่ที่ใด คุณสามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลนับร้อยแหล่งได้ด้วย Power BI เพิ่มแหล่งข้อมูลรายเดือน