เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
021-52564608
marketing@transcosmos-cn.com

上海特思尔大宇宙商务咨询有限公司 Shanghai transcosmos Marketing Service Co., Ltd. (known as transcosmos China)

transcosmos China is the certified e-commerce service partner (TP) of giant online marketplaces like TMALL and JD, provided abundant services throughout the whole business life cycle from creating customer awareness, making purchase, to the before and after sales customer contact. We reply on advanced data analysis to make right decision in each stage.

 

We have experts in data acquisition, data process and modeling, machine learning and data analysis and visualization areas. And makes strong use of machine learning technology to improve customer experience through customer sentiment analysis and automotive comment reply.

 

Business intelligence is a significant part of the daily life. Managers in different department use it to monitor their day-to-day performance and make business decision. With partner with Microsoft Power BI, we successfully produced a complete business driven dashboard including two text analysis dashboards featuring chat and comment text analysis, for our client to address the real time problem, detailed information can be accessed at Microsoft case study webpage. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม