เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+41 (0)44 552 50 00
info@2bit.ch

2BIT GmbH

Die 2BIT GmbH entwickelt speziell auf ihre Kunden abgestimmte Business Intelligence Systeme, Individualsoftware und Mobile Apps. Ausserdem schulen wir IT-Fachleute auf den Gebieten Angular, NativeScript, TypeScript & Business Intelligence.

Unsere Stärken liegen in den folgenden Punkten:

DASHBOARDING/REPORTING: Mit PowerBI einfach und schnell Auswertungen erstellen oder Daten detailliert auswerten. Mit unserer Hilfe haben Sie Ihre Zahlen im Griff.

AGILES BUSINESS INTELLIGENCE / DATA VAULT: Mit Data Vault bietet 2BIT einen vollwertigen Business Intelligence Ansatz und deckt nicht nur etwaige Real-Time-Anforderungen und Big Data Bedürfnisse ab, sondern auch viele Vorteile durch die hohe Flexibilität.

ANGULAR: Wir setzen Angular für alle Web-Applikationen ein und kennen daher alle Kniffs und Tricks, die es zu beachten gilt. Neben der reinen Entwicklung führen wir auch Architekturberatungen, Coachings und Kurse zu diesem Thema durch.

TYPESCRIPT: Seit der ersten Beta-Version von TypeScript verwenden wir diese geniale Programmiersprache beim Bauen von Single Page Applications. Dies ermöglicht uns in der Javascript dominierten Web-Welt nach objektorientierten Paradigmen zu programmieren. 

 

 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม