เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+5511 3042-5750
contato@onesolution.com.br

ONESOLUTION BRASIL


A OneSolution Brasil é uma empresa que desenvolve soluções em TI de forma descomplicada. Um time altamente qualificado dirigido a entender suas necessidades para oferecer alternativas sob medida, sempre explorando o melhor de cada tecnologia. Somos especializados nas ferramentas Microsoft contando com profissionais certificados e reconhecidos no mercado.


Trabalhamos com consultoria especializada, projetos fechados, alocação de recursos especialistas, outsourcing e mentoring. 


A 20 anos atuando no mercado norte-americano e canadense, especializado em Marketing Digital e solução de desenvolvimento de sistemas específicos, agora com operações na América do Sul, a 2gen Brasil foi concebida para attender a necessidade empresarial de serviços de forma simples, ágil e transparente. 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม