เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
604-800-1863
info@3agsystems.com

3AG Systems

3AG Systems specializes in visualization, developing Power BI visuals available for download in Microsoft AppSource.  


We have extensive experience working with clients to connect disparate data systems and free up their data. Our data engineering teams get full data warehouse projects up and running in weeks vs. traditional multi-month timelines.  


At 3AG Systems, we work to develop true partnerships with our clients. Our services range from support for BI and analytics teams all the way to fully managed services for smaller clients.  


See what 3AG Systems can do for your business. Search for “3AG” on Microsoft AppSource or visit our website (link to the left) to learn more.  

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม