เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
5874345550
farrah@3elmconsulting.com

3ELM Consulting

3ELM Consulting is an IT consulting firm focused on strategy, technology, and business transformation. We offer technology services and focus on operational improvement using data.

 

We provide actionable recommendations and implement strong solutions that meet your evolving demands by tracking data and interactions, triggering automated activities and generating meaningful business intelligence in real-time; implementing data-driven, game-changing ideas that have our clients falling in love with their organizations all over again.

 

We also offer training programs to empower our clients. We help your teams learn how to  work with Power BI, from connecting to data source to integrating with Azure services, assembling dashboards, exploring out of box visualizations, using custom visualizations, creating reports, to storytelling with data and more. 

 

Our services are delivered by our very talented functional and technical team members who are well versed in Power BI, Azure Data Factory, HDInsight, R Server, Azure Data Lake Analytics, Azure Datalake Storage, Azure SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure SQL Data Warehouse. 

 

Proudly hold Gold level competencies in Microsoft Partner Network with Data Platform and Data Analytics.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม