เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 (613) 271-3700
chuck@ahundredanswers.com

A Hundred Answers

A Hundred Answers (AHA) is a fast growing, employee-based management consulting and systems integration firm. We offer a full range of services and solutions across multiple practice areas to public and private sector clients located across North America. AHA practices are made up of consulting and Information Technology (IT) professionals who have subject matter expertise and specialized technical skills in Risk Services, Business Transformation, IT Advisory Services, Customer Relationship Management (CRM), Information Management, and Data Analytics. Services offered by our practices extend through the full life cycle of client needs, from business advisory, technology advisory, technology enablement, and managed services. This follow-through is a founding principle of our firm, we not only advise, we implement. It is through this discipline of being accountable for the achievement of business goals that we ensure that our advice is current and relevant. Our solutions are designed to address a critical business issue within a corporate function or an industry market segment. Many of our solutions are key differentiators for us in the market and incorporate intellectual property investments that we have made to accelerate project deployments. We also undertake specific Research & Development (R&D) in areas that are of interest or of particular value to clients.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม