เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0845 299 3847
powerbi@askelmanltd.co.uk

A S Kelman Limited

As a Data Warehouse and BI Consultancy with over 15 years of experience of implementing Data Warehouse and BI solutions both On Site and within the Cloud, we are able to design, build, implement and manage bespoke solutions that bring the best out of your data and provide the organisation with actionable insights at its fingertips.

The flexible approach we bring to the Power BI Partner services that we offer means that we are able to offer you a tailored approach to the solutions we build (or the Power BI Infrastructure we put in place) whether that be a full suite of Dashboards/Reports or a couple of targeted Dashboards packaged within an App.

We also have a wealth of experience across many sectors including (but not limited to) Legal, Healthcare, Financial and Education.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม