เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+45 70 23 23 17
abakion@abakion.com

Abakion A/S

Abakion delivers Power BI templates to gather data from Dynamics BC, NAV, CRM and all other data sources. Power BI for Dynamics is built on Microsoft technologies and Power BI. You can start simple with an Excel solution, and if the need one day occurs, we will easily move your data into a SQL Server and / or in the Azure cloud. You do not outgrow the solution, no matter the amount of your data. We regularly release new versions of the solution, and you are welcome to submit suggestions for new functionality, and you will continue to benefit from the new features we're adding.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม