เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+34 933 666 900 (Barcelona) / +34 914 061 601 (Madrid) / +34 971 706 882 (Palma)
bi@abast.es

ABAST

En ABAST llevamos más de 25 años ofreciendo soluciones de Business Intelligence y desde hace más de 20 contamos con un área especializada en este tipo de proyectos que actualmente cuenta con más de 35 profesionales. En nuestros proyectos podemos contar además con la ayuda del resto de los casi 400 profesionales que forma el equipo técnico de ABAST, como por ejemplo los más de 30 DBAs de nuestra área especializada en Bases de Datos.

Somos uno de los partners de Microsoft con más capacitación en España, estando acreditados como Gold Partner con 11 competencias, entre las que se encuentran las de Gold Data Analytics, Gold Data Platform y Gold Cloud Platform. Tenemos una gran experiencia en proyectos con Power BI y otras tecnologías Microsoft para Business Intelligence.


Nuestros servicios

 • Desarrollo de proyectos end-to-end
 • Integración y consolidación de datos en Data Warehouse
 • Formaciones y mentoring de Power BI
 • Creación de informes analíticos en Power BI (con formulación basada en Excel)
 • Puesta en marcha y gestión de soluciones analíticas en Azure: bases de datos administradas, herramientas de integración, machine learning…

 • Auditoría de modelos implementados y creación plan de acción para:
  • Aplicar best practices
  • Mejorar el rendimiento
  • Facilitar la escabilidad de las soluciones

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม