เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
4254956909
grewhi@abcbi.com

ABC&S

        ABC&S provides integrated data solutions that are fast and flexible. Our team believes in the power of data to answer important questions. Our goal is to help you find those answers by making your data more accessible, meaningful and purposeful.  Out focus is in the Finance function across verticals.   Our specialty is building enterprise BI platforms utilizing the SQL Stack and Power Platforms (Power BI, PowerPivot, Power Query)

·        ABC&S specializes in building and supporting modern finance solutions for large and medium sized businesses utilizing Power BI and Microsoft Modern Data Warehouse tools.  We can support large organizational needs at affordable prices due to our propriety solution designs which have been highly optimized for cube direct Power BI integration. 

·        We have over 10 years’ experience in the Finance BI domain in both Medium (100m - 600m) and Large (1b+) sized companies.   Our Power BI solutions have been used for Revenue, OPEX, Forecasting, and Planning reporting across multiple industries, countries and subsidiaries.

·       The  ABC&S staff consist of project managers, analysts and developers with deep experience in Power BI and in the finance domain to provide both technical and non-technical support to your project

       


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม